En mer motståndskraftig supply chain: vilka är alternativen?

Hantering av supply chain har blivit alltmer komplicerat under de senaste årtiondena på grund av globaliseringen, företagens ambition för tillväxt samt deras strävan efter en bättre marginal. Stora delar av produktionen har flyttats till länder med lägre löner, vilket har skapat ett komplext globalt produktionsnätverk. Det lönar sig i goda tider, men är också riskabelt om det uppstår störningar.

weerbare supply chain

Enligt en undersökning av McKinsey från 2020 står supply chain högt på dagordningen för många företag, vilket inte är så konstigt. Störningar i leveranskedjan har blivit allt vanligare de senaste åren. Företag inom alla branscher upplever i genomsnitt störningar vart fjärde år. Dessa störningar kan leda till leveransbrist, ekonomiska förluster och förlorade arbetstillfällen. Orsaken kan vara en naturkatastrof, politisk oro eller en global pandemi som covid-19.  

Att hitta en balans 

Enligt en studie från Gartner har endast en femtedel av företagen alternativa leverantörer eller leveransvägar för att stå emot en sådan störning. Naturligtvis kan du inte förhindra katastrofer, men du kan förbereda dig. Bland annat genom att i goda tider säkra alternativa leverantörer och öka (reserv)lagret. Den sistnämnda lösningen tycks stå i konflikt med viljan att inte binda för mycket kapital i sitt lager och praktisera ”just-in-time”. 

Men för att förhindra att störningar lamslår organisationen måste man hitta en balans mellan ”just-in-time” och ”just-in-case”. Mellan effektivitet och hållbarhet. Företag går långsamt tillbaka till ”just-in-case” och ökar sina lager, så att de alltid kan möta marknadens efterfrågan. Att bygga upp buffertar kostar pengar men ger stabilitet och förhindrar att mindre problem orsakar stora stopp. 

Decentralisering 

Att frekvensen och effekten av störningar ökar är ett faktum. Orsakerna inkluderar pandemier, naturkatastrofer och handelskrig. Ett annat problem är riktade nätattacker som kan stänga ner hela produktionslinjer. För många företag är det inte längre ett alternativ att endast ha en leverantör. Att förlita sig på en enda leverantör är kostnadseffektivt och innebär mindre administration, men de gör också företaget sårbart. Vad händer till exempel om din leverantör utsätts för en nätattack, en fabriksbrand eller ekonomiska problem? 

A more resilient supply chain_hero.jpg

Det är bättre att sträva efter starka och varierade relationer med leverantörer. De kan vara andra leverantörer av samma komponent, eller samma leverantör som har produktion på flera platser. Satsa på decentralisering och – om möjligt – regionalisering av produktionen för att minska riskerna och minska ledtiden för färdiga produkter. Det är kostsamt men ger dig mer kontroll över lagret och för produkterna närmare slutkunden. 

I vissa fall är det dyrt och olönsamt att ha stora lager på grund av flödenas komplexitet, leverantörernas specialiteter och skräddarsydda slutprodukter. I dessa fall är det viktigt att ta fram en plan för olika scenarier. Riskhantering är med andra ord en standardprocedur för att förhindra störningar i leveranskedjan. En viktig aspekt är att samla in data om leverantörernas ekonomiska position och hur snabbt de kan skala upp sin produktion eller överföra den till en annan produktionsplats. Detta är viktig information för att kunna förutse oväntade och föränderliga situationer. 

Samarbete 

Ta samtidigt en ordentlig titt på ditt material och dina artiklar tillsammans med ditt produktionsteam. Ta reda på vilka delar som kommer från högriskområden och om det finns några andra alternativ. Om det inte finns några bra alternativ bör du samarbeta med din leverantör för att hitta lämpliga lösningar. Det är oavsett en bra strategi att uppmuntra till samarbete i leveranskedjan. Det ger er insikt i varandras ledtider och lagernivåer och därifrån kan ni skapa ett system som tidigt varnar er. 

Ett sofistikerat kontrollsystem, tänk ett flygledningstorn, bidrar också till en hållbar supply chain, tack vare de insikter det kan ge. Precis som ett flygledningstorn ger ett sådant system en överblick över hela verksamheten, och samlar data från flera platser inom och utanför organisationen. Du får till exempel information i realtid om bland annat lager, beställningar och produktion, vilket gör att du kan justera snabbare, samt bedöma vad som ska prioriteras och vilka åtgärder som behövs för att lösa problemet. 

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera affärskritiska systemlösningar för företag. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt plattform för din verksamhet är du varmt välkommen att höra av dig till Jonas Mondélus!