Bison bulletin: Bison har fått ett nytt utseende

I senaste versionen av Bison har vi vässat den del av systemet som möter dig som användare: gränssnittet. Men vi har också gjort förändringar som inte går att se med blotta ögat – men som säkerställer att systemet fungerar så bra som det gör.

Bison_Bulletin_dator-dashboard.jpg

Bisons nya kläder

En central del av Bison och din interaktion med systemet är huvudmenyn. Här hittar du alla de applikationer du behöver för att förverkliga din verksamhets mål och ambitioner. En av flera förbättringar i gränssnittet är att just huvudmenyn har fått en uppdaterad design. Den har utökats till att förutom att innehålla genvägar till Bisons alla applikationer, även innehålla dina favoritmarkerade och mest använda applikationer, samt inställningar för din användare och mycket mer.

Bison_Bulletin_huvudmeny.jpg

En nyhet är också att menyn nu håller sig ur vägen tills du som användare behöver den. Detta gör att applikationerna nu har mer skärmyta att disponera över. Navigationsraden i Bison har också fått en ny design. Den är mer kompakt, innehåller information samt inställningar för aktuell applikation, och har fått ett sökfält där du snabbt kan söka fram den applikation du vill jobba med.

Bison_Bulletin_navigationsrad.jpg

Vi har även tweakat färger, snyggat till flera gränssnittskomponenter och utökat vår ikon-familj – allt för att göra din data lättare att arbeta med.

Bison_Bulletin_kollage.jpg

Under huven

Bison är ju som ni känner till en applikation som körs i en webbläsare. En stor fördel med detta är att Bison kan vara nära dig som användare i väldigt hög grad; har du en webbläsare så kan du logga in i Bison. Att Bison är en webbapplikation innebär att Bison kan dra nytta av mycket av den tekniska utveckling som sker på webben.

Webbteknik är och har alltid varit något föränderligt, så det gäller att följa med och förändras i takt med den. Därför har vi uppgraderat till den senaste versionen av Ext.js – det Javascript-ramverk som Bisons gränssnitt bygger på. I och med denna uppgradering har vi försäkrat oss om att Bison kan fortsätta användas i en mängd olika webbläsare utan gnissel.

Vill du veta mer?

Carl-Johan Elger

carl-johan.elger@fellowmind.se

+46 70-887 63 37

Bison bulletin våren 2022

Bison Attest har ju funnits i sin nuvarande form i snart 20 år. Flöde med skannade fakturor, fakturainkorg, returkorg och slutattest har fungerat stabilt utan större behov av ändring. Nya funktioner har förvisso lagts till under tiden, tex möjligheten till att ersätta permanent eller temporärt eller att kunna markera alla sina attestrader med en knapptryckning men grundflödet har varit detsamma.