Går det verkligen att byta affärssystem snabbt och smidigt?

Företag av vårt slag pratar ofta om att det är lätt och smidigt att byta affärssystem, men undersökningar visar att så inte riktigt är fallet. Att byta affärssystem äter ofta mer tid och budget än man hoppats. Många gånger beror det inte på tekniken utan på att organisationen inte är förberedd. Därför brukar vi på Fellowmind alltid vara tydliga med att det kräver engagemang från flera personer för att ett nytt affärssystem ska rulla igång. Med en realistisk och ärlig plan och ett enat team spricker varken tidsramar eller budget.

gar-det-verkligen-att-byta-affarssystem-snabbt-och-smidigt.jpg

Byta affärssystem i rätt ordning

Först och främst är det viktigt att få nyckelpersoner att förstå att det inte bara är att trycka på en knapp och byta affärssystem. En övergång till ett nytt affärssystem kan skapa fantastiska möjligheter och det betalar sig att göra arbetet bra. När inventering och önskelista är klara är det dags att börja prioritera och planera genomförandet.

Få med rätt nyckelpersoner

För att få till ett effektivt arbete krävs att flera personer slår sina kloka huvuden ihop. Ett byte av affärssystem består av flera olika faser och det kan hända att det är olika personer som ska bidra under olika delar av projektet. Se gärna till att involvera medarbetare som har koll på verksamhetens olika delar; kundtjänst och support, marknad, sälj, logistik, ekonomi och övergripande strategi och framtidsplaner. Välj helst människor som har driv och lust att vara med så att det blir bra fart i alla delar av projektet.

GUIDE: Välj affärssystem och partner i 5 steg

I den här guiden får du råd om hur du, genom att förbereda inköpet väl, kan undvika sådana fällor och istället göra stora tidsvinster och spara pengar.

Välj en leverantör som passar er

För att få till ett smidigt byte av affärssystem behöver ni samarbeta med en leverantör som ställer rätt frågor, pekar ut alternativa vägar, ger råd och har god kunskap om arbetet som ska genomföras. Vår erfarenhet säger att ärlighet varar längst. Att dra igång ett projekt av den här storleken kräver engagemang och tydlighet. Om alla inblandade förstår vad som ska göras och är medvetna om fallgropar ökar chanserna att hålla både budget och tidsplan. Ett effektivt genomförande är också nödvändigt för att verksamheten ska kunna hålla samma fart som vanligt under bytet.

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera smarta CRM-system och intelligenta analysverktyg för företag i tillväxt. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt är du varmt välkommen att höra av dig till Andreas Khemiri!