Chattbot hjälper dig få effektivare processer och bättre avkastning

I takt med att digitaliseringen accelererar i samhället ställs det högre krav på att ni som företag hänger med i utvecklingen. För att fortsatt vara konkurrenskraftiga och ligga i framkant förväntas snabbare tillgänglighet och service. En av de växande trenderna som förenklar kommunikationen mellan företag och kunder är chattboten.

chattbot-hjalper-dig-fa-effektivare-processer-och-battre-avkastning.jpg

I det här inlägget förklarar vi vad är en chattbot är, vad den kan hjälpa er med och hur vi tror att den kommer att utvecklas i framtiden.

Chatten – snabbast växande kommunikationskanalen

Apples Siri, Googles Allo och Swedbanks Nina (FAQ) är bara några av många exempel på chattbotar som hjälper företag att kommunicera smartare.

Den snabbast växande kommunikationskanalen för service är chattfunktionen. Därför finns det såklart också ett stort värde i att automatisera den.

När kundens krav på snabba svar ökar, behöver tekniken möta behovet av snabbhet, men också träffsäkerhet. Den virtuella assistenten blir en alltmer populär metod för att möta den allt högre efterfrågan av snabb och smidig kundservice. Och utvecklingen ser inte ut att stanna av.

Gartners undersökningar pekar på att närmare 70 procent av alla företag kommer att använda en chattbot till sin kundservice – redan innan år 2021.

Vad är en chattbot?

Chattbot är ett program som efterliknar människan i konversationer. Antingen förprogrammerad eller genom artificiell intelligens (AI), ofta integrerad i en meddelandeapp. Idag ser man störst behov av chattbotar inom e-handel och kundservice.

Den förprogrammerade chattboten svarar på de vanligaste frågorna. Med andra ord finns ingen riktig konversation utan det handlar om automatisering baserat på förinställda regler.

Den kan dock integreras med en AI-chattbot som lär sig och diskuterar. Med hjälp av AI kan den föreslå egna svar samt lära sig av varje konversation. Ju mer den används desto smartare blir den, exempelvis genom att komma ihåg användarens preferenser.

GUIDE: Rätt IT-stöd hjälper er att driva utveckling

Behovet av ökad datakontroll och effektiviserade arbetssätt tycks vara större än någonsin. Troligtvis står din organisation också inför en hel del förändringar just nu, och kanske är ni i behov av ett nytt IT-stöd. Den här guiden hjälper dig på rätt väg!

Hur underlättar chattboten för er?

Det kan vara en bra idé att skaffa en chattbot när ni har hög arbetsbelastning på er kundtjänstavdelning. Ni sparar tid och resurser genom att låta chattbotten sköta större delar av er kommunikation med kunden.

Används chattboten smart kan den gynna både er och kunden, eftersom den avlastar ert arbete och hjälper kunden att få svar snabbt. Kunden får också lättare tag på information om era tjänster och produkter, vilket leder till ett högre kundflöde och i nästa led större avkastning.

Vad kommer den kunna göra i framtiden?

Mycket har hänt i utvecklingen av chattbotar. Men det är också mycket som inte har hänt, ännu. Vi kan förvänta oss att se stora förbättringar de närmaste åren. Både när det kommer till vad chattboten kan förstå i text, och vad den kan svara.

Idag kan chattbotar upplevas som mer standardiserade, men i takt med utvecklingen kommer de kunna ge mer korrekta och anpassade svar och de kommer framstå som mer mänskliga.

Vill du veta mer om hur en chattbot kan underlätta era arbetsprocesser och hjälpa er att driva er affär framåt? 

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera smarta CRM-system och intelligenta analysverktyg för företag i tillväxt. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt är du varmt välkommen att höra av dig till Andreas Khemiri!