Få kontroll över Power Platform

Power Platform är ett fantastiskt erbjudande inom Microsoft 365 som låter era användare själva skapa appar och flöden för att automatisera och förenkla deras arbete.

Få kontroll över Power Platform.jpg

Vi på Fellowmind träffar idag många organisationer som ser stora möjligheter med Power Platform men samtidigt behöver stöd med att få en översikt av plattformen, kontroll av vad som skapas, licensstrategier, riktlinjer och ägandeskap. Nedan går vi igenom några av dessa områden och vad man kan ha för utmaningar.

Få kontroll över Power Platform-2.jpeg

Skapa en översikt över ditt landskap

Det första man bör göra som organisation är att försöka få en översikt över alla appar och flöden som användarna har utvecklat. Här kommer ni säkert att hitta en hel del appar och flöden som inte längre används eller inte har någon ägare då den som skapat dessa har slutat. En kanske ännu viktigare del är att identifiera de appar och flöden som används mest. Det kan vara så att användare i er organisation byggt ihop en lösning som är vital för deras verksamhet och då bör ni veta vilka dessa är för att säkerställa deras kontinuitet.

Kontroll

Som IT-organisation vill man vara säker på att de appar och flöden som utvecklas följer de riktlinjer man satt upp exempelvis när det gäller säkerhet, livscykelhantering och DLP (Data Loss Prevention). I Power Platform kan man använda sig av hundratals olika färdigbyggda anslutningar till tjänster inom och utanför Microsoft 365. Ett vanligt scenario här är att man vill säkerställa att viktig företagsdata inte skickas vidare med hjälp av Power Platform till andra tjänster utanför Microsoft 365. Det kan man uppnå genom att sätta upp regelverk kring vilka anslutningar användarna får nyttja i olika scenarion.

Licenser

För de flesta baslicenser i Microsoft 365 så ingår det att användarna själva kan använda applikationerna i Power Platform. Om man däremot vill börja bygga flöden och appar som behöver koppla upp sig mot system utanför Microsoft 365 så behöver man oftast komplettera med diverse premiumlicenser. Här är det viktigt att förstå hela licensmodellen för Power Platform så att man kan guida verksamheten till den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen.

Riktlinjer ökar användningen

Det är enkelt för användare att komma igång med att bygga appar och flöden men det kan snabbt bli väldigt komplext om man inte tänker till och planerar. Det kan därför vara bra om man centralt kommunicerar vilka regler man som organisation satt upp, och hur man som skapare av appar och flöden kan bygga smarta lösningar som är skalbara och enkla att underhålla. Kanske skall man skicka ut ett mail per automatik till skapare av nya flöden och appar för att kommunicera detta och hjälpa dem att komma igång?

Ägandeskap

Om man har stor användning av Power Platform och aktivt vill driva organisationen framåt så bör man definiera vem som skall ha ägandeskap för olika initiativ. Kanske är det så att en del av IT ansvarar för kontroll och säkerhet medan interna utvecklingsteam säkerställer att ta fram riktlinjer för hur man bygger appar och flöden. Ett tydligt och avgränsat ägandeskap bäddar för ett framgångsrikt och proaktivt arbete med att få ut det mesta möjliga av plattformen.

Vill ni ha hjälp med att få kontroll över Power Platform?

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera digitala lösningar inom Modern Work, såsom SharePoint och Microsoft 365 för företag i tillväxt. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt är du varmt välkommen att höra av dig till Julia!