5 viktiga KPI:er för lageroptimering

Med hjälp av lageroptimering kan du bli bättre på att leverera dina produkter i tid samtidigt som du sänker dina lagernivåer. För att lyckas behöver du ha koll på ett antal KPI:er och hur de samspelar med varandra. I den här artikeln går vi igenom de viktigaste.

Blogg_5-KPIer-för-lageroptimering_1600X900.jpg

Att minska på lagret och samtidigt bli bättre på att leverera till kund kan framstå som en omöjlig ekvation, men det är just vad du gör när du arbetar med lageroptimering. Lageroptimering handlar om att ha rätt varor på hyllan och i rätt kvantiteter så att du kan leverera snabbt utan att binda upp onödigt mycket pengar i ett överlager.

Lageroptimering kan göras manuellt eller med hjälp av ett automatiserat lageroptimeringssystem. Oavsett vilken metod som används är det viktigt att mäta och följa upp hur väl verksamheten når de mål som satts upp.

Här är 5 KPI:er som du behöver ha koll på när du arbetar med lageroptimering. För att lyckas behöver du också förstå hur de hänger ihop och hur de påverkar varandra.

Servicegrad

Servicegraden, eller servicenivån som den också kallas, anges i procent och är ett mått på hur bra du kan leverera dina order inom den tidsram dina kunder förväntar sig. En av de stora utmaningarna med lageroptimering är att hålla en hög servicegrad och samtidigt bibehålla en hälsosam lagernivå. En hög servicenivå ger nöjda kunder, men om du ligger för högt kan det vara ett tecken på att du har onödigt mycket varor i lager.

När du optimerar ditt lager behöver du hitta rätt servicegrad för rätt artikel. Artiklar som rör sig frekvent med konstant försäljning kan ha en hög servicegrad eftersom de är så stabila i sitt flöde. För artiklar som säljer mer sporadiskt kan du istället välja en lägre servicegrad för att undvika ett onödigt stort säkerhetslager.

Inspelat webinar: Upptäck det moderna gränssnittet

Spana in inspelningen från vårt webinar där vi klickar oss runt i Business Central och ger dig en bild av hur systemet är att jobba i.

Serviceindex

Serviceindex svarar på frågan om du har tillräckligt med varor i lager för att kunna möta din prognostiserade efterfrågan. Om du har fler varor än prognosen har du ett högt serviceindex. Om du har färre varor är ditt serviceindex lägre.

Om du har ett väldigt lågt serviceindex är sannolikheten hög att du inte kan leverera till dina kunder i tid vilket i sin tur påverkar servicegraden negativt. Ett högt serviceindex är ett tecken på att du har rätt varor i lager, men det kan också vara ett tecken på att du har för stort lager och att du binder onödigt mycket kapital.

Lageromsättningshastighet

Lageromsättningshastighet är ett mått på hur ofta du omsätter ditt lager inom en specifik tidsperiod, vanligtvis ett år. Vad som är en rimlig lageromsättningshastighet skiljer sig åt mellan olika branscher. Om du verkar i en bransch med snabbrörliga artiklar bör lageromsättningshastigheten till exempel vara högre än om du säljer långsamma artiklar.

Det är viktigt att dina mål för lageromsättningshastighet speglar just din verksamhet.

GUIDE: 7 råd inför valet av ditt nya affärssystem

För många handelsföretag är affärssystemet verksamhetens mest strategiska system. I den här guiden delar vi med oss av våra bästa tips för hur du väljer rätt system för just din verksamhet.

Lagervärde

Hur mycket är ditt lager värt i faktiska pengar? Det går inte att säga vad som är ett optimalt lagervärde, men en metod för att ta reda på hur du ligger till är att dela upp lagervärdet och kartlägga vad som är hälsosamt lager, vad som är överlager och vad som är inkurant lager, dvs produkter på ditt lager som du aldrig kommer kunna omsätta. Då kan du säkerställa att du lagerhåller rätt kvantiteter utifrån vad kunderna köper.

Lagervärdet är en relativt enkel KPI att både mäta och påverka. Om du köper in mindre varor kommer ditt lagervärde att sjunka och om du köper in mer kommer det att öka.

Försäljningsvärde

Försäljningsvärde är en viktig KPI i lageroptimeringsprocessen eftersom du behöver följa hur din försäljning utvecklas över tid och jämföra utvecklingen med lagervärdet så att de matchar varandra. Tillväxt är alltid eftersträvansvärt, men om lagret ökar i samma takt som försäljningen jobbar du förmodligen inte optimalt med ditt lager. Det optimala är om du kan öka din försäljning men bibehålla eller till och med minska ditt lager.

 

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera affärskritiska systemlösningar för företag i tillväxt. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt affärssystem för din verksamhet är du varmt välkommen att höra av dig till Mikael Månsson!