Från strategi till handling – så kommer du igång med smart data

En väg att gå för att kunna växa och utveckla er affär är att använda er av den guldgruva ni redan har – er data. Det behöver inte kosta alltför mycket i varken tid eller pengar. Genom att till exempel investera i ett bra analysverktyg, som ni nyttjar effektivt och integrerar med andra system, är ni en bra bit på vägen.

fran-strategi-till-handling-sa-kommer-du-igang-med-smart-data.jpg

I den här bloggposten går vi närmare in på vilka verktyg och metoder som kan hjälpa er att anpassa och förbättra er data-strategi, så att ni kan komma framåt snabbare och maximera effekten av era analyser samt er guldgruva (data alltså!).

För att kunna omvandla er befintliga data till smart och värdedrivande data har vi tagit fram några bra första steg:

1. Vilket behov finns?

Vilka typer av beslut behöver tas för att fullfölja vår strategi i verksamheten? Samt vilka behov som finns? Detta är frågorna som vi först behöver ställa oss för att kunna sträva mot rätt mål, annars kommer ni inte att använda er data på ett sätt som stödjer verksamheten och som gör att ni kan växa och utveckla era affärer.

2. Samla in data

Tid för insikt och analys är det som lägger grunden för goda affärsbeslut, och i nästa steg en effektiv och framgångsrik verksamhet. Genom att ansluta er kunddata till Power BI kan ni samla all er kunddata på samma ställe, ifrån flera system. Denna data ska vara samma data som ligger till grund för punkt 1 ovan, de som stödjer svaren på frågorna.

3. Bearbeta och analysera

I Power BI får ni hjälp med alla delar av processen med att omvandla er data till användbar information. Det är utifrån den informationen som ni kan få fram djupare insikter, smartare data som sedan ligger till grund för de där avgörande affärsbesluten.

GUIDE: Rätt IT-stöd hjälper er att driva utveckling

Behovet av ökad datakontroll och effektiviserade arbetssätt tycks vara större än någonsin. Troligtvis står din organisation också inför en hel del förändringar just nu, och kanske är ni i behov av ett nytt IT-stöd. Den här guiden hjälper dig på rätt väg!

4. Förenkla och dela

Anpassa och se er data i enkla visuella rapporter och instrumentpaneler – och därigenom se till att beslut alltid tas på rätt grunder. All data blir diagram och grafer som visualiserar dina data för dig.

Istället för långa listor eller tabeller med siffror och ord är dina datainsikter vackra – färgglada och övertygande bilder som berättar historier om insikten i dina data.

Med hjälp av Power BI kan ni vidare filtrera insikter och ta fram interaktiva och visuella vyer av dessa.

5. Beslut och åtgärd

Utifrån de rapporter som byggts med grunden i de behoven och den strategin som ditt företag har, så kan ni nu ta beslut med en tydligförankring i de viktigaste affärsmålen. Och alltid med uppdaterade och korrekta data.  Smart data.

6. Innovation och utveckling

Det finns alltid plats för vidare utveckling, vilket man alltid får i Microsofts plattform. Genom att till exempel ansluta Power BI, och er data därifrån, till det kraftfulla Microsoft Power Apps, kan ni bygga egna och anpassade applikationer med inbäddade kundinsikter, och på så sätt förenkla era processer   ytterligare.

Dataplattformen Power Apps ger er tillgång till en hel uppsättning av tjänster, applikationer och kopplingar som möjliggör snabb och smidig apputveckling. Baserat på era insikter kan ni själva skapa de affärsapplikationer som ni ser ett internt behov av.

Det handlar alltså om att snabbt och effektivt kunna visa upp affärsdata, som ni kan ta lika snabbfotade – men välgrundade – beslut utifrån. I Power Apps krävs ingen avancerad kod och det erbjuds en pedagogisk grafik med en smidig drag-and-drop-funktion.

Och vill du ha ännu mer…

… kan du utforska mer kring machine learning och hur det kan driva er affär framåt. Till exempel genom att visa för er i en dashboard i Power BI vilka kunder ni ska agera på utifrån omsättning, produkter de köpt eller inte köpt? Kundbortfallsrisken? Smart prognostisering?

Möjligheterna är oändliga och med en förbyggd lösning i Microsofts plattform, som är flexibel och fullt kompatibel med övriga kraftfulla verktyg i Azure-plattformen, kan du och ditt företag komma igång snabbt och bana väg för effektiva analysprocesser.

Läs mer om Azure Machine Learning

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera smarta CRM-system och intelligenta analysverktyg för företag i tillväxt. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt är du varmt välkommen att höra av dig till Andreas Khemiri!