Så kan tillverkande företag digitalisera sina processer och springa ifrån sina konkurrenter

Digitaliseringen blir allt viktigare för tillverkande industri. Den hjälper företag att bli mer agila, bemöta kundernas efterfrågan mer flexibelt och skapar möjligheter att hantera växande internationell konkurrens mer effektivt. Även om rapporter visar att det avsätts mer pengar till digitalisering än tidigare år, står det ännu inte högst upp på agendan inom alla företag. För vissa är den digital transformationen ett projekt av ogripbar storlek samt en kostsam och långtgående fråga som påverkar kärnan i affärsverksamheten negativt. En fullständig omvandling är dock inte alltid nödvändigt. Även med små steg kan du uppnå en konkurrensfördel.

how manufacturers can digitize their operations and stay ahead of the competition_hero.jpg

Varför vill du digitalisera, vilka manuella processer skaver mest och vad skulle kunna göra din digitaliseringsresa värd mödan? Den första etappen på din resa bör vara att svara på dessa frågor och kartlägga den aktuella situationen. Föråldrade system kan komma i vägen för dina ambitioner, och detsamma gäller för vissa processer. Att automatisera en ologisk process leder inte till bättre resultat. Det kan till och med slå tillbaka när du skapar än mer omständliga processer som är svåra att optimera.  

Du har kanske redan skapat en bra och stabil grund, men ser tillväxtmöjligheter genom att sälja till slutkunder direkt. För att detta ska vara möjligt behöver du komma närmare slutkunden och förstå deras behov. Att skapa en egen säljkanal är en sak, men du vill också ha möjligheten att samla in och bearbeta kunddata för att kunna leverera relevanta produkter och tjänster. Detta leder till att du kan hoppa över vissa steg i din supply chain och öka din lönsamhet. 

Skapa ett business case 

Att digitalisera bara för att man måste eller för att konkurrenterna gör det, är ingen bra anledning. Du behöver tydliga mål, och ett business case kan hjälpa dig att klargöra dessa. Det ger dig insikt i vad du vill uppnå och en förståelse för hur du tror att du kommer att få igen dina investeringar. 

Ett business case bidrar även till att få med medarbetarna i en organisation på en förändring. Digitaliseringsprocesser går ju hand i hand med nya arbetssätt. När organisationen förstår varför en förändring behövs och vilka fördelarna är, kommer medarbetena att anamma förändringen. 

Gör det steg för steg 

Vi rekommenderar att tillämpa ett successivt tillvägagångssätt för att förhindra en för stor påverkan på din kärnverksamhet. Din digitaliseringsresa kan ta längre tid, men det blir enklare att vänja sig vid förändringarna och du får möjlighet att ändra scopet längs vägen. Ökad insikt leder till att du gör bättre val och begränsar risker. Och genom att fira små framgångar får man organisationen ombord och skapar successivt den nödvändiga kulturförändringen.  

Samla in data 

Ser du ett business case i att skapa en datadriven affärsverksamhet? Det är inte alltid nödvändigt att omedelbart göra stora investeringar och implementera toppmoderna system. Det börjar ofta med att man samlar in och validerar relevant data och kombinerar och kopplar ihop olika datakällor. 

Genom att grundligt märka och säkert lagra data på en central plats – i molnet – vet du vad du har och kan därmed börja förbättra din rapportering och dina prognoser. Att samla data på en central plats innebär också att ändringar bara behöver göras en gång, vilket sparar tid och minskar fel. 

Tänk på att ta små steg framåt och därmed inte omedelbart lyfta hela din organisation till molnet, utan börja med delprocesser. Sikta in dig på enskilda ”pains” genom att till exempel digitalisera din ekonomi- och inköpsavdelning först. Du kommer då att uppleva fördelarna som en molnplattform erbjuder och kan välja att expandera vidare senare. 

Små steg, stor påverkan 

En annan etapp är att hålla reda på vanliga utmaningarna inom din serviceorganisation och utvärdera åtgärderna. Kanske går en specifik del av en maskin ofta sönder och behöver ersättas. Kan du tillverka reservdelarna själv? Är det möjligt att hantera försäljningen av reservdelar själv så att du är mindre beroende av en tredje part, och på köpet skapar en ny intäktskälla? 

För många tillverkningsföretag är affärsmodellen product-as-a-service, eller servitazation, värd att överväga. Genom att koppla tjänster till produkter är service inte längre en kostnad, utan en möjlighet att generera mer omsättning och proaktivt svara på kundernas behov. Detta kräver insikt i vilka produkter dina kunder använder, var de finns och hur de används. Du måste också förstå dina kunders serviceförväntningar och vilka som redan får service. 

Det finns många sätt att förbättra din verksamhet med färre risker och mindre investeringar. Små etapper hjälper dig att sakta men säkert uppnå dina mål utan att påverka din kärnverksamhet. Och när din digitala grund väl är i ordning har du en bra utgångspunkt för att effektivisera din verksamhet ytterligare.  

GUIDE: Lönsam eller blödande eftermarknad?

I den här guiden tittar vi närmare på några av de nya affärsmöjligheter som digitaliseringen öppnar upp för kring eftermarknadstjänster.

Framtiden för Manufacturing

Är det inte spännande med de snabba förändringarna vi upplever just nu? All ny utveckling bjuder på så många möjligheter. Vi tror att i denna tid av förändringar är flexibilitet nyckeln till framgång.

Läs om hur vi på Fellowmind kan hjälpa tillverkande företag! 

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera affärskritiska systemlösningar för företag. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt plattform för din verksamhet är du varmt välkommen att höra av dig till Jonas Mondélus!