Kan affärssystem bidra till mindre matsvinn och ett mer hållbart samhälle?

Att verka för ett mer hållbart samhälle står i dag på de flesta företags agenda. Även om det i många fall är mer snack än verkstad så inser allt fler företag att hållbarhet också leder till god lönsamhet då det i grund och botten handlar om att ta till vara på de begränsade resurser vi har att förfoga över. Hur är det då med affärssystem, kan de hjälpa till att bygga ett mer hållbart samhälle? Är det snack eller verkstad? Låt oss titta närmare på detta.

Kan-affärssystem-bidra-till-mindre-matsvinn-och-ett-mer-hållbart-samhälle.jpg

Fellowmind vill vara bäst i Sverige på att leverera affärssystem till företag inom livsmedelsförsörjning. Vi riktar in oss främst mot grossistleden och det är i denna del av försörjningskedjan som texten tar sin utgångspunkt. Två viktiga faktorer för ökad hållbarhet i livsmedelsförsörjningen är att minska matsvinn och effektivisera transporter.

Skjuts problemen vidare i försörjningskedjan har vi inte åstadkommit något, utan problemen blir bara större ju senare de hanteras. För en bättre hantering av matsvinn och transporter spelar ett smart affärssystem en central roll.

Kvalitetskontroll

Med en effektiv kvalitetskontroll av varor vid såväl inleverans, tiden på lager och utleverans kan kvalitetsbrister fångas tidigt i försörjningskedjan. Ju tidigare kvalitetsbrister fångas desto större är möjligheterna att ändå få ut god nytta och värde ur varorna. I affärssystemet Bison finns en intelligent modul för kvalitetskontroll med möjlighet att sätta upp regelverk som passar just din verksamhet. Genom bland annat varningar till kvalitetsansvarig kan inspektioner göras på varor som närmar sig utgångstid och på detta sätt tidigt fånga och åtgärda eventuella kvalitetsbrister.

Flexibilitet i logistikflödet

Att på ett enkelt sätt kunna hantera order som direktleveranser från leverantör till kund (drop-shipments) eller med minimal eller ingen lagerhållning innan utleverans (cross-docking) är en nyckelfaktor för ett effektivt logistikflöde för alla företag, men särskilt viktigt för färskvaror då värdet av varorna minskar med tiden. Då det ofta är snabba bud med efterfrågan och utbud krävs dessutom att en flexibilitet att kunna ändra hantering sent i flödet. För varor som hanteras inom lager är principen om FEFO (First Expired, First Out) central, men även här krävs en flexibilitet då ett senare parti kan behöva levereras ut först. För Bison är dessa funktioner en självklarhet och dessutom finns det stora möjligheter att konfigurera logistikflödet efter ert företags unika behov för att skapa en lönsam och hållbar hantering av varor.

GUIDE: Fem varningssignaler – då ska du byta system för partihandeln

Med rätt system på plats får du rätt förutsättningar för tillväxt. I den här guiden tittar vi närmare på några indikationer att det kanske är dags för er verksamhet att se över ert systemstöd.

Spårning och uppföljning

För transparens och säkerhet i hela försörjningskedjan ställer lagstiftningen upp krav kring spårbarhet av varor. Dessa regler kan implementeras på olika sätt och med olika stort inslag av manuell hantering. Med Bison får varje parti en egen identitet och kan spåras och följas upp genom hela flödet, från inleverans till utleverans. Med hjälp av denna identitet kan företaget se exakt vad som är levererat till vem och när samt vad som eventuell finns kvar på lager av ett visst parti. Genom denna transparens kan eventuella rapporterade kvalitetsbrister eller hälsorisker snabbt sorteras ut och därigenom minska skadeverkningarna.

Fellowminds bidrag

Detta är några exempel på hur ditt val av affärssystem kan påverka vårt samhälle och vår miljö. Vi på Fellowmind vill med vår satsning på företag inom livsmedelsförsörjning dra vårt strå till stacken genom att vara med och bygga en bättre och mer hållbar framtid.

Checklist: Are you ready for mandatory sustainability reporting?

For the fiscal year of 2023, sustainability reporting will no longer be a brand choice – it will be a mandatory requirement under EU law. Are you prepared? Download our checklist and get your organization in order.

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera smarta systemlösningar för företag inom partihandel och färskvarubranschen. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt är du varmt välkommen att höra av dig till Jens Mattsson!