Vinn dragkampen om kompetensen mot andra tillverkande företag

Dragkampen om kompetensen är en av de största utmaningarna för tillverkande företag idag. En åldrande arbetsstyrka, begränsat inflöde av ny arbetskraft och växande färdighetsgap hotar företagens tillväxt. Förutom inbördes konkurrens med andra tillverkande företag tvingas man också tävla mot företag från andra branscher som kan erbjuda bättre förmåner.

Winning the competition for talent in manufacturing-hero.jpg

Nu, mer än någonsin, är det avgörande att tillverkare investerar i att bli attraktiva arbetsgivare. För att bibehålla konkurrenskraften måste de tillgodose behoven hos en arbetsstyrka från flera generationer och använda intelligenta verktyg som ger människor egenmakt. Anställda som känner motivation är trots allt mer villiga att anpassa sig och direkt påverka ett företags förmåga att hantera nya marknadsvillkor. 

Bottom-up-kultur 

Tydlig kommunikation mellan ledningen och medarbetare på verkstadsgolvet spelar en avgörande roll för att öka engagemanget och minska personalomsättningen. Å ena sidan får ni bättre insyn i vad som pågår inom organisationen. Å andra sidan ger det medarbetarna självförtroende och frihet att utveckla sina egna initiativ.  

Det finns fortfarande många hierarkiska organisationer där beslutsfattandet sker högst upp och där det saknas utrymme för bottom-up-initiativ. Om detta gäller för er organisation, överväg då att använda en steg för steg-strategi för att skapa en mer öppen företagskultur. Involvera era medarbetare i förändringar och planer. Fatta färre beslut uppifrån, fokusera på resultat, och beröm personer som tar initiativ, även om de inte lyckas omedelbart. 

Erbjud utvecklingsmöjligheter 

För att lyckas konkurrera om kompetenser måste ni förstå vad som driver människorna i er organisation. Äldre medarbetare kanske värdesätter förmåner mer än deras yngre kollegor, som föredrar en bra balans mellan arbete och privatliv, och sätter stort värde på hållbarhet och på att uträtta ett meningsfullt arbete. Om ni inte redan gjort det kan ni undersöka hur ni kan införliva dessa teman i er vision och era mål. 

Var medveten om att yngre generationer har ett starkt behov av självutveckling. Utvecklingsmöjligheter kan vara utbildning eller mentorprogram, där erfaren personal tar yngre kollegor under sina vingar. De förmedlar sina kunskaper och sin erfarenhet, ger värdefull feedback, och lär sig samtidigt något av de nya perspektiv en ung anställd kan ge. Under processens gång kan olika typer av kollegor upptäcka varandras styrkor, vilket stärker lagandan. 

Capture.JPG

Trygga kunskapen 

I takt med att er arbetsstyrka åldras är det även viktigt att trygga kunskapen. Det kan exempelvis handla om arbetssätt, tillverkningsprocesser och best-practice om särskiljer ert företag från konkurrenterna. Många tillverkare har blivit så specialiserade att de söker ultraspecifik kompetens som sannolikt få anställda utanför organisationen besitter. Detta ställer höga krav på nyanställda som följer i sina erfarna kollegors fotspår, och gör det svårt att tillsätta lediga tjänster. 

Att trygga kunskapen i ett centraliserat (moln)system leder till att den blir tillgänglig och enklare för alla att bygga vidare på. Det gör att kunskapen är sökbar och kan kombineras med arbetsinstruktioner, manualer och tillhörande kommunikation. Inkludera denna när nyanställda introduceras, så kommer ni att märka att de snabbare tillför organisationen värde.  

Frihet är viktig för nästa generation  

Avslutningsvis är teknik en avgörande faktor när det gäller att behålla och rekrytera anställda. Yngre yrkesverksamma föredrar att ha ett val och kräver verktyg som fungerar oavsett arbetsställe. En dator eller telefon som tillhandahålls av företaget måste ge en välbekant användarupplevelse och enkel tillgång till relevanta uppgifter, oavsett var den anställde befinner sig. 

På Fellowmind är vårt mål att göra så att människor trivs med att arbeta med teknik och att göra så att tekniken arbetar för dem. Vi stöder bland annat, tillverkningsindustrin för att säkerställa att dess verktygsuppsättning är framtidssäker och uppfyller användarnas önskemål och preferenser. Vi noterar att extra uppmärksamhet på detta ökar produktiviteten, tillfredsställelsen på arbetet och i slutändan gör arbetsgivarna mer attraktiva för framtida medarbetare. 

Vill du veta mer?

Har du några frågor? Då är du varmt välkommen att kontakta Fredrik Roos!