Business Intelligence ger dig makten över din data

Som entreprenör och företagare gäller det att vara snabbfotad. Marknaden utvecklas, kundens förväntningar ändras, konkurrensen hårdnar. För att kunna ta vara på nya affärsmöjligheter måste du navigera rätt i en föränderlig värld och snabbt kunna fatta smarta beslut framåt. Och för att fatta snabba beslut behöver du ett snabbt och dynamiskt beslutsstöd.

Business Intelligence ger dig makten över din data.jpg

Affärssystem är av tradition transaktionsbaserade. De är byggda för att samla in och lagra data så effektivt som möjligt. Och data finns det gott om, både inom handeln överlag och mer specifikt inom e-handeln. Men när det kommer till att analysera data, och framförallt göra det möjligt att vända och vrida på den för att möta dina eller organisationens specifika behov, finns fortfarande ofta en del att önska.

Ett alternativ för att få fram rätt beslutsstöd, (utan att själv behöva klippa och klistra i Excel) är att ta in konsulthjälp för att göra anpassningar i affärssystemet och skräddarsy de rapporter som behövs. Ett annat, mer flexibelt och kostnadseffektivt alternativ är att ta hjälp av Business Intelligence.

Business Intelligence eller i dagligt tal BI, handlar om att dra nytta av befintlig affärsdata på smartaste sätt.

En komplett BI-lösning omfattar tekniker och mjukvarustöd men också ett mindset och teorier för hur vi bäst strukturerar och hanterar vår data för att göra den analyserbar. Kort och gott handlar det om att frigöra kraften i datan så att den kan användas som stöd för affärsnavigationen och för smarta affärsbeslut.

Djupdykningar och helikopterperspektiv

Det krävs ingen djupare kunskap om e-handel för att inse att trafiken till många webbutiker ökar efter löning. Däremot kan det krävas mer analys för att förstå hur köpmönstren ser ut tre veckor före Black Friday. Vad händer därefter under perioden som leder fram till jul? Hur mycket dämpas handeln i januari? Och när tar den fart igen för vårsäsongen?

Med Business Intelligence blir det enklare att både djupdyka i datan och zooma ut för att få ett helikopterperspektiv. Att koppla ihop vad som händer i webbshoppen med överliggande trender eller att gräva djupare i sånt som du vill veta mer om.

För den som vill optimera sina lager kan en djupdykning i företagets lageromsättningshastighet på hela eller delar av sortimentet ge nya insikter. Med rätt analysstöd blir det lättare att vara proaktiv i vad som ska finnas på lagret under olika perioder och i vilka volymer.

Vill du istället koppla greppet om kassaflödesanalysen och förbättra din likviditetsprognos finns också hjälp att tillgå. Den som på förhand kan se att företaget med största sannolikhet kommer få likviditetsproblem i december kan agera proaktivt, innan problemen är ett faktum. På samma sätt kan det vara intressant att zooma ut och titta på övergripande mönster. En trend som visar på att de förfallna beloppen i kundreskontran blir större och större kan tyda på att det är dags att skruva på betalningsvillkoren.

GUIDE: Så får du rätt affärsinsikter ur dina data

Den här guiden ger dig en grundläggande förståelse för beslutsstödslösningar och 8 konkreta råd för hur du lyckas med din BI-lösning.

Ta hjälp av all data – inte bara den interna

Som e-handlare handlar det inte bara om att få fram rätt underlag för strategiska eller operativa affärsbeslut. Minst lika intressant är det att löpande kunna följa upp och trimma affärerna på månads-, vecko- eller till och med timbasis.

En fördel med en modern BI-lösning är att den inte bara låter dig arbeta med datan i företagets interna affärssystem. Lika bra går det att ta in information från externa källor i analysen. Det kan röra sig om allt från besöksdata i Google Analytics och kunddata från CRM-systemet till information från tredjepartslagrets affärssystem eller extern adressinformation.

Med ett flexibelt BI-verktyg blir det plötsligt inte bara möjligt att direkt få fram sekundfärska data för hur många reklamationer som kommit in de senaste fyra timmarna eller hur många supportärenden som hanteras just nu av kundtjänst. Du kan också få en ögonblicklig överblick hur besöksstatistiken, försäljningen och lagersaldot förhåller sig till varandra. Tillsammans med ett modernt affärssystem får du förutsättningar för att skapa en proaktiv verksamhet.

Kort och kort ger Business Intelligens dig makten över all tillgänglig data, utan att du som beslutsfattare behöver leta efter den i affärssystemet. I stället presenteras den på det sätt som krävs för att den ska kunna ligga till grund både för långsiktiga strategiska beslut och för att kunna agera på korta snabba puckar som händer här och nu.

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera smarta Business Intelligence-lösningar för företag i tillväxt. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt är du varmt välkommen att höra av dig till Johannes Gustafsson.