Artificiell intelligens (AI) – vad är det och varför ska vi använda det?

DNA:et för varje företag är unikt, men en gemensam nämnare i näringslivet är behovet av att anpassa sig till ett ständigt utvecklande och konkurrenskraftigt landskap. En viktig del i den anpassningen är att hålla sig uppdaterad med den digitala teknologin.

artificiell-intelligens-ai-vad-ar-det-och-varfor-ska-vi-anvanda-det.jpg

AI och Machine Learning är två heta ämnen som man hör mycket om, men som många ändå inte riktigt har fått grepp om ännu. Och kanske inte riktigt känner sig helt bekväma med att inkludera i den digitala plattformen. Det vill vi ändra på. AI och Machine Learning behöver inte vara så komplicerat som det låter.

I det här inlägget får du svar på de mest grundläggande frågorna kring vad AI är, och hur artificiell intelligens (med Machine Learning inkluderat) kan hjälpa er att jobba smartare och bli mer effektiva.

Vad är AI och Machine Learning?

Om du någon gång har använt en rösttjänst som till exempel Google Assistant eller Siri, eller bekräftat att du inte är en robot genom att identifiera några bilder på bilar eller övergångsställen. Då har du använt dig av AI.

Men för att förstå vad AI och Machine Learning är, på riktigt, krävs det att vi förstår den mest grundläggande tekniken. Vi ska försöka förklara utan att trötta ut dig!

För att greppa AI och Machine Learning är det viktigt att först och främst förstå att Machine Learning är en delmängd av AI. Flera Machine Learning-modeller kan alltså skapa en AI-modell.

En annan bra insikt att ha med sig är at det för närvarande finns två motstridiga definitioner i världen om vad AI är:

Defintion 1: Människolik datorintelligens som inte existerar och inte kommer existera förrän 2050+.

Definition 2: Alla digitala lösningar som kan utföra ”intelligenta” uppgifter.

Lyckligtvis är det definition nummer två som ni kommer att stöta på i störst skala, men det är bra att veta att den första definitionen finns, och inte är helt ovanlig.  

Åter till Machine learning

Det en Machine Learning-modell gör är att förbättra prestandan för en specifik uppgift, utan att bli specifikt programmerad för den sakens skull. Den är med andra ord självlärande i större utsträckning än den ”vanliga” AI-modellen.

Fokus ligger på förmågan att ta emot data och sedan lära upp sig själv och andra algoritmer genom att bearbeta datat. En Machine Learning-modell slutar aldrig att vara effektiv och den är snabbare och mer noggrann än människan någonsin kan bli.

GUIDE: Rätt IT-stöd hjälper er att driva utveckling

Behovet av ökad datakontroll och effektiviserade arbetssätt tycks vara större än någonsin. Troligtvis står din organisation också inför en hel del förändringar just nu, och kanske är ni i behov av ett nytt IT-stöd. Den här guiden hjälper dig på rätt väg!

Effektivare kundtjänst med AI

Ett exempel på en tjänst som använder AI är chattboten. Allt mer ofta är det faktiskt en chattbot, och inte en människa, som svarar på våra frågor i kundtjänst.

Boten lär sig vilka frågor som ofta återkommer och vad den ska svara. För att kategorisera kundinformation kan ni vidare integrera boten och AI i ert befintliga CRM-system.

Systemet kan också användas för att automatisera och segmentera marknadsföring så att era kunder nås av relevant information.

Jobba mer datadrivet med hjälp av AI

Att vi själva följer marknaden och våra konkurrenter är både resurs- och tidskrävande. Med hjälp av AI ges vi möjlighet att samla in data automatiskt, så att vi kan följa marknaden utan att behöva röra ett finger.

Därmed frigörs tid till innovation och relationskapande, och vi människor kan bli ännu bättre på det vi är bäst på.

Hur använder vi oss av artificiell intelligens?

I kombination med vårt tekniska kunnande och genom att ligga i framkant med nya lösningar förenklar vi på Fellowmind våra kunders vardag i bästa möjliga utsträckning. Vi integrerar CRM- och affärssystem och arbetar med välkända produkter, där vi använder artificiell intelligens för att effektivisera och systematisera våra kunders affärsprocesser.

Vill du veta mer om hur AI kan hjälpa ditt företag att bli mer effektiva och innovativa?

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera smarta CRM-system och intelligenta analysverktyg för företag i tillväxt. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt är du varmt välkommen att höra av dig till Andreas Khemiri!