Den digitala transformationen handlar om människor – inte teknik

Den digitala utvecklingen går i en allt snabbare takt och det innebär mer innovation, ökad produktivitet och i större utsträckning bättre upplevelser – likväl hos företag som hos deras kunder.

Den-digitala-transformationen-handlar-om-människor.jpg

Den digitala transformationen

Många blandar ihop digitalisering och digital transformation, trots sina lika namn är det två olika saker. När vi pratar om digitalisering syftar det till att utgå från något som redan finns, och göra en digital variant av det. Den delen är inte särskilt svår i dagens samhälle.

Men för att våra digitala lösningar ska fungera på bästa sätt behöver vi anpassa vårt sätt att arbeta med dem. Den digitala transformationen handlar om just det. Att förändra strukturer, processer och arbetssätt för att kunna nyttja tekniken ännu bättre och smartare.

Det kräver kreativa hjärnor. Det kräver människor.

GUIDE: Rätt IT-stöd hjälper er att driva utveckling

Behovet av ökad datakontroll och effektiviserade arbetssätt tycks vara större än någonsin. Troligtvis står din organisation också inför en hel del förändringar just nu, och kanske är ni i behov av ett nytt IT-stöd. Den här guiden hjälper dig på rätt väg!

Förändringsledningen är avgörande för en digital transformation

För en digitalt omogen organisation är det lätt hänt att man lägger stort ansvar på IT-avdelningen när det gäller digitaliseringsarbetet. Men vill du lyckas med den digitala transformationen krävs ansvar och engagemang från hela din organisation. Inte minst från ledningen.

– Vägen till digital transformation handlar mindre om att utnyttja teknik och mer om ledare, ledarskap och människor. Det krävs en kulturförändring över hela organisationen för att driva på användningen av tekniken, säger Anna Kleine, CEO, Fellowmind Sverige.

Hon menar vidare att företag måste vara öppna för att tänka om i deras traditionella affärsmodeller och skapa ett digitalt tankesätt.

Det handlar om att sammanföra människor och processer. Många känner sig oroliga när stora förändringar sker, inte minst när man byter ut tidigare verktyg mot digitala.

Anna Kleine
Anna Kleine CEO Fellowmind Sverige

För det krävs förändringsledare som i tidigt skede kan utbilda medarbetarna om den digitala transformationen och motivera varför det är så viktigt att alla är med på tåget.

Det handlar om att få alla att förstå värdet i det nya arbetssättet, men också att se till att medarbetarna har alla de praktiska verktyg och metoder som krävs för att ta det där klivet.

Vill du veta mer?

Vill du ha hjälp att driva er digitala förändring? Vi hjälper er att komma igång och att ta första stegen in i en ny digital era. Varmt välkommen att höra av dig till Sofia Sahlberg!