Öka servicegraden och sänk lagernivåerna med ABC-analys

Ett ständigt ökande produktutbud och kunder som förväntar sig allt snabbare leveranser ställer höga krav på din lagerhantering. Med hjälp av lageranalys och ABC-klassificering ökar du dina chanser att kunna leverera rätt produkt i rätt tid.

5 steg till att lyckas med säljprocessen och nå dina säljmål.jpg

Världen har förändrats och du måste hänga med. Ökad konkurrens har gjort det lätt för kunderna att välja företag utifrån vem som har rätt varor i lager och vem som kan leverera snabbast. Kan din konkurrent leverera en vara på två dagar istället för tre? Den bistra sanningen är att du förmodligen kommer att bli bortvald.

Att skaffa större lageryta och se till att alltid ha större mängder av alla artiklar hemma är inte heller ett alternativ. Mer kapital uppbundet i lager påverkar både balansräkningen och möjligheten att investera pengarna i sånt som tillväxt, innovation, personal och digitaliseringsprojekt.

Lageroptimering med ABC-analys

En bättre lösning är att arbeta med lageranalys och klassificering för att både öka servicegraden och sänka lagernivåerna. Ett bra verktyg för detta är ABC-analys.

ABC-analysen går ut på att klassificera produkter utifrån det värde de bidrar med till verksamheten. När du gör en ABC-analys delas dina artiklar in i tre klasser:

  • A-artiklar är de viktigaste artiklarna. De har högt värde eller säljs i stora volymer. Vanligtvis representerar de 20 procent av artiklarna men står för runt 80 procent av försäljningsvärdet., helt enligt Paretoprincipen eller ”80/20-regeln”.

  • B-artiklar tillför också visst värde men är inte lika viktiga som A-artiklarna. Dessa står för runt 15 procent av värdet men representerar oftast runt 30 procent av artiklarna.

  • C-artiklar är artiklar med lågt värde. Dessa behövs men har i regel ganska liten betydelse för verksamheten. 50 procent av artiklarna kan normalt klassas som C-artiklar som tillsammans står för 5 procent av det totala värdet.

GUIDE: Nytt affärssystem så förbereder du organisationen

Att byta ut ett affärssystem är inte lätt. I den här guiden delar vi med oss av våra bästa tips för hur ni kan förbereda organisationen på bästa sätt inför ett systembyte.

Så använder du resultatet

Om du behandlar alla varor på ditt lager likadant, gör lika stora inköp och har lika stort säkerhetslager oavsett artikel kommer du med största sannolikhet att köpa in för mycket av en del varor och för lite av andra. Efter att ha gjort en ABC-analys vet du vilka artiklar som är viktigast och i regel de artiklar du bör lägga mest energi på – dina A-artiklar.

För att garantera tillgänglighet av A-artiklar kan du till exempel uppdatera efterfrågeprognoserna oftare och hålla ett högre säkerhetslager. C-artiklar däremot är inte lika kritiska för verksamheten så dem behöver du inte hålla i lager i lika stor utsträckning.

Förfinad lagerhantering med XYZ-analys

För att gå djupare i din ABC-analys kan du med fördel lägga till en så kallad XYZ-analys. XYZ segmenterar ditt lager ytterligare genom att också ta hänsyn till hur efterfrågan varierar över tid för de olika produkterna.

  • X-artiklar har väldigt jämn efterfrågan.

  • Y-artiklar har större variationer i efterfrågan. I den här kategorin hittar du vanligtvis säsongsartiklar.

  • Z-artiklar har en väldigt oregelbunden efterfrågan.

När du lägger ihop resultaten från de båda analyserna kommer du att ha nio olika kategorier som sträcker sig från CZ (lågt värde och ojämn efterfrågan) till AX (högt värde och jämn efterfrågan). X-artiklar med väldigt jämn efterfrågan kan ofta lagerhållas i större kvantiteter utan att det finns risk för att bygga upp ett överlager. Z-artiklarna bör du vara mer försiktig med eftersom du binder upp mer kapital.

Hur går det till rent praktiskt?

ABC- och XYZ-analyserna kan göras manuellt i ett kalkylprogram eller automatiseras med hjälp av ett lageroptimeringssystem. Ofta är det antalet artiklar som avgör vilken metod som är lämpligast. Eftersom du behöver gå igenom varje artikelkategori för sig kan det bli ett stort och komplext arbete att göra det manuellt.

Då är det i många fall bättre att skaffa ett dedikerat lageroptimeringssystem som kopplas till affärssystemet för mer lagerfunktionalitet. Ett lageroptimeringssystem som EazyStock kan lägga till ännu fler parametrar än de som nämnts ovan för att räkna ut optimala servicegrader för varje kategori och rekommendera en minimal lagernivå för att kunna möta den.

Oavsett vilken väg du går är resultatet att du kan ha färre artiklar i lager samtidigt som du blir bättre på att leverera de artiklar som dina kunder faktiskt beställer. Nästa gång behöver de kanske inte välja den där konkurrenten som kunde leverera en dag snabbare?

Sammanfattningsvis finns det flera fördelar med att arbeta med lageroptimering:

  • Minskat lager: Bara genom att inte köpa in produkter som du inte behöver lagerhålla kan du minska dina kostnader. I många fall kan kostnaden för ett automatiskt lageroptimeringssystem tjänas in på kort tid.
  • Minskade administrativa kostnader: Att gå igenom hundratals eller tusentals artiklar manuellt och hålla dem uppdaterade tar lång tid. Genom att automatisera processen frigörs värdefull tid som kan användas bättre.
  • Ökad servicegrad: Genom att se till att du har rätt artiklar i lager i rätt kvantiteter kan du öka din servicegrad. Det innebär att du blir bättre på att leverera i tid och att du kommer att få mer lojala kunder

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera affärskritiska systemlösningar för företag i tillväxt. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt affärssystem för din verksamhet är du varmt välkommen att höra av dig till Mikael Månsson!