Fellowmind på prispallen i Universums undersökning om Sveriges Bästa Arbetsgivare 2023

Fellowmind Sverige, ledande europeisk Microsoftpartner inom digitala affärslösningar, har stolt placerat sig på tredje plats bland små till medelstora bolag i Universums undersökning om Sveriges bästa arbetsgivare som presenterades 9 november i år.

Universum_pris_2023.jpg

Rapporten ”Sveriges Bästa Arbetsgivare” är en årlig undersökning som Universum genomför och som mäter arbetsgivares interna employer brand. I undersökningen bedömer företagets medarbetare sin arbetsgivare utifrån tre faktorer: företagets identitet och rykte, medarbetarnas nöjdhet och rekommendationer samt deras lojalitet.

Fellowmind utmärker sig framför allt inom området lojalitet, där siffrorna inte bara överträffar branschens standard utan även placerar bolaget i toppen bland samtliga deltagande bolag. Dessutom värderas det faktum att Fellowmind är ledande på sin marknad, högt bland medarbetarna.

"Styrkan ligger i vårt kontinuerliga arbete med att vara den bästa arbetsgivaren. Det har varit vårt fokus sedan dag ett, att vi vågar vara nyskapande och förändras för att ständigt förbättras. Vårt arbete med expectation management, där vi aktivt kommunicerar och sätter förväntningar, skapar en gemensam grund för framgång. Ett starkt arbetsgivarvarumärke byggs tillsammans av alla medarbetare", säger Anna Kleine, vd på Fellowmind Sverige.

Styrkan ligger i vårt kontinuerliga arbete med att vara den bästa arbetsgivaren. Det har varit vårt fokus sedan dag ett, att vi vågar vara nyskapande och förändras för att ständigt förbättras.

Anna Kleine
Anna Kleine VD på Fellowmind Sverige

Det är första gången Fellowmind deltar i undersökningen och den hedrande tredjeplatsen visar att Fellowminds arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare är på rätt väg och att arbetet med att erbjuda en arbetsmiljö där medarbetarna trivs och fortsätter att utvecklas.