Vi på Fellowmind stöder Framtidsnyckeln för att inspirera unga att utforska techbranschen

Vi är stolta partners till Framtidsnyckeln, ett UF-företag som arbetar för att öka intresset för naturvetenskapliga studier och locka fler unga till att utforska teknik- och ingenjörsbranschen. Genom inspirerande föreläsningar fokuserar de på att göra det naturvetenskapliga gymnasieprogrammet mer tillgängligt för högstadieelever i Stockholmsområdet.

Framtidsnyckeln-bild.jpg

Initiativet startades 2023 av fyra gymnasieelever på Östra Reals gymnasium i Stockholm. Inför sitt gymnasieval kände de själva en tveksamhet kring att välja naturprogrammet och saknade stöd och vägledning.

– När vi skulle välja gymnasieprogram kändes det överväldigande med alla alternativ och vi saknade någon att lita på och ställa frågor till. Naturvetenskapsprogrammet var särskilt svårt att välja på grund av att det är ett stigmatiserat program. Idag är vi väldigt nöjda med vårt val och vill därför inspirera och vägleda andra ungdomar som står inför samma beslut, förklarar Rebecca Svahn, vd på Framtidsnyckeln. 

Eleverna har nämnt att vi har vidgat deras vyer kring karriärmöjligheter kopplat till naturprogrammet samt ingenjörs- och techbranschen.

Rebecca Svahn vd på Framtidsnyckeln

Framtidsnyckelns mål är att fungera som den stödjande förebild som de själva saknade och samtidigt göra det naturvetenskapliga programmet mer tillgängligt för högstadieelever. De strävar också efter att inspirera och introducera ingenjörsyrket samt de spännande karriärmöjligheter som techbranschen erbjuder.

– Vi tror att en föreläsningsturné är det mest effektiva sättet att nå ut till högstadieelever. Genom att personligen möta eleverna, dela vår passion och erfarenhet med dem, är vi övertygade om att vi kan väcka ett genuint intresse för ämnet. Vår position som elever på naturvetenskapsprogrammet ger oss möjlighet att förmedla vårt budskap på ett underhållande och effektivt sätt, berättar Wilma Hök, försäljningschef på Framtidsnyckeln. 

Vi är stolta partners till Framtidsnyckeln och deras engagemang för att främja tech-kompetens hos unga. Genom att investera i initiativ som detta bidrar vi till att säkra Sveriges position som ett ledande innovationsland.

Carolina Jarl
Carolina Jarl CMO på Fellowmind

Vi vill hjälpa till att främja tech-kompetens hos unga

Vi har valt att stödja Framtidsnyckeln ekonomiskt eftersom vi ser deras arbete som en viktig del i arbetet att säkra Sveriges techkompetens på lång sikt. Teknikbranschen i Sverige skriker efter kompetent personal som kan fylla de luckor som uppstår till följd av teknikutveckling och personal som går i pension. Enligt TechSveriges rapport från februari 2024 behöver antalet specialister inom tech öka med 30 procent, vilket motsvarar cirka 10 000 personer per år fram till 2028.

Att skapa medvetenhet kring tech och olika utbildningsvägar i tidig ålder är därför avgörande. Genom att bidra till detta initiativ kan vi alla, genom små insatser tillsammans, öka tillströmningen av techkompetens och på så sätt stärka Sveriges position som ett konkurrenskraftigt innovationsland.

För mer information

Vill du veta mer är du alltid välkommen att kontakta vår CMO, Carolina Jarl.