Grossisternas utmaningar – så hjälper Bison AXS Nordic att vara konkurrenskraftiga

WEBINAR | ON DEMAND | 2023

Föränderlig värld ställer högre krav på grossistledet

De senaste åren har vi i många branscher kunnat se tydliga trender med bäring för grossistledet. Nya aktörer dyker upp i form av starka leverantörer som startar egen grossistverksamhet. Andra aktörer plockar marknadsandelar genom bolagsförvärv. Marknaden konsolideras och konkurrensen hårdnar.

Till det kan vi lägga en stökig och oberäknelig omvärld med pandemier, krigshot och annan oro som skapar osäkerhet kring de redan små marginalerna som kännetecknar grossistledet.

Hur tacklar man som grossist dessa utmaningar och vilken roll spelar digitalisering, IT-verktyg och systemstöd i detta?  

Är det kanske så att de bolag som bäst och snabbast kan anpassa produktutbud, logistikprocesser och utbud av kringtjänster till kundernas och leverantörernas skiftande och varierande krav, också är de som bäst lyckas knyta dessa till sig och blir vinnarna i kampen om marknadsandelar och marginaler? 

I det här webinaret får du höra Andreas Grimberg, VD på AXS Nordic, om hur de hanterar sin ständigt föränderliga omvärld. Han delar bland annat med sig av sina tankar om val av branschspecifika affärssystemet Bison ERP som del av taktiken för att fortsätta vara konkurrenskraftig.

Agenda

  • Grossisternas grundläggande utmaningar
  • Det branschspecifika affärssystemets roll
  • Konkreta exempel på hur AXS Nordic tacklar marknaden

Ta del av inspelningen

Det här webinaret vänder sig till dig som jobbar i en grossistverksamhet och är nyfiken på hur andra i branschen tacklar utmaningarna på marknaden.

Ta del av inspelningen