Varför gick Växjö kommun över till Power BI?

Varför bör du investera i Power BI? En av våra kunder berättar om deras utmaningar med deras gamla system, samt övergången till Power BI där de delar med sig om fördelarna till andra som vill gå samma väg.

Blogg_växjö_kommun_1600x900.jpg

I Växjö kommun bor det omkring 100 000 invånare. De har 7 500 medarbetare som är anställda under åtta förvaltningar och fem bolag. Utöver det finns två samägda bolag/förbund. Deras IT-landskap består av 300 system, varav sex ekonomisystem och två till tre HR-system. Håkan Åknert är kommunens verksamhetsarkitekt och berättar här om resan de gjort med Fellowmind till en ny systemlösning och förklarar anledningarna till varför de valde att gå över till Power BI.

Business Intelligence och vägen framåt för Växjö Kommun

– Chefens fönster har varit otroligt viktigt för oss eftersom vi vill kunna samlas under samma paraply. För en organisation som jobbar med offentliga delar och bolagsdelar så är det lätt att det blir perspektivet förvaltning eller perspektivet bolag. Vi ska se det utifrån att vi är en koncern och alla chefer har samma uppföljning och samma nyckeltal där man inte tar genvägar och gör snabba tolkningar. Just när det gäller ekonomi och HR har datalagret varit en framgångsfaktor för att få ihop de här modellerna på exakt samma sätt, förklarar Håkan Åknert, Verksamhetsarkitekt.

Just när det gäller ekonomi och HR har datalagret varit en framgångsfaktor för att få ihop de här modellerna på exakt samma sätt.

Håkan Åknert, Verksamhetsarkitekt i Växjö Kommun

Så kan Power BI och en central BI-plattform bana väg för framgång

En central BI-plattform skapar en källa för din data. Där kan du skapa analyser i Power BI med selfservice. Den centrala BI-plattformen skapar också möjligheter för dig att generera sammansatta rapporter i Power BI från flera olika informationsområden och system. Som till exempel HR och finans, där dessa system är olika i sig, men får en gemensam struktur i den centrala BI-plattformen.

Power BI gör det även möjligt för selfservice-samarbete via Teams. Och den inbyggda AI/ML-funktionaliteten skapar insikter som du kan använda för att sätta upp strategier och planera för framtiden. Inte minst ger det vägledning i vart du ska satsa dina resurser i verksamheten så att du blir mer kostnadseffektiv och konkurrenskraftig.

Med de avancerade analyser och interaktiva datavisualiseringar som produceras via Power BI, kan du bland annat skapa dashboards för insikter och prognoser, övervaka processer i realtid och bygga en mer datadriven affärskultur. Detta sammantaget blir en bra grund för en lyckad implementation.

Växjö Kommun listar fem fördelar med Power BI

1. Per-användare eller kapacitetsbaserad – och den smidiga övergången där mellan. Växjö kommun går från 30 användarlicenser till att 450 chefer ska kunna se sin data. Att skapa användarlicenser för alla chefer är en stor kostnad och därför slår de vid den tidpunkten över till kapacitetbaserat. Detta innebär att alla i organisationen kan läsa rapporter och man behöver inte ha en licens. Flexibiliteten är därmed stor eftersom man kan skala upp kapaciteten i perioder då fler behöver ha tillgång till rapporterna och vice versa.

2. Låg tröskel för den händige – Håkan Åknerts favorit. Att sätta sig ner och komma i gång med Power BI tycker han går otroligt snabbt. Det finns flera bra online kurser från Microsoft som man kan använda.

3. Stor potential för den kunniga – Det Power BI kan göra överträffar med råge det kommunen kunde göra innan. Därmed är möjligheterna stor för den kunniga och för de som vill utveckla sin kunskap i plattformen.

4. God kompetensförsörjning – att hitta personer med Power BI-kompetens är lättare än att hitta personer med kunskap i andra produkter. Det har varit viktigt för kommunen att ha kompetensförsörjningen på hemmaplan.

5. Det är väl integrerat i Office 365 – och inte bara för slutanvändaren, utan även för kommunens IT när det gäller hantering av licenser. Håkan förklarar att de kan bygga på existerande strukturer och behöver därmed inte skapa nya förvaltningsflöden utan kan göra licenstillagningen på samma sätt.

Jag tycker att resan som Power BI har gjort är väldigt häftig, från att vara lite fancy excel till att bli ett komplett verktyg för att bygga visualisering och skapa insikter.

Håkan Åknert, Verksamhetsarkitekt i Växjö kommun

Ett sista tips från Växjö Kommun – vad vi kunde gjort annorlunda

Börja med Power BI och befintliga datakällor – Vi skulle stärkt kompetensen kring Power BI före vi gav sig på datalagret, av den enkla anledningen att Power BI hade hjälpt oss med att prototypa fram vad vi skulle titta på.

Redo att få bättre inblick i verksamheten och ta smartare beslut? 

Fellowmind erbjuder flera varianter av Power BI-lösningar och vi vägleder dig mer än gärna i resan mot en smart BI-lösning. Ingen lösning är rätt för alla men Business Intelligence är faktiskt rätt för alla. Kontakta oss så hjälper vi dig och din verksamhet att hitta rätt väg framåt!  

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera smarta Business Intelligence-lösningar för företag i tillväxt. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt är du varmt välkommen att höra av dig till Johannes Gustafsson.