Senaste nyheterna i Dynamics 365 Business Central från Microsoft

I det här blogginlägget listar vår Business Central-expert Patrik Nordblad sina topp 4-nyheter i Microsoft Dynamics 365 Business Central som ingår i Microsofts nya release wave 1 för 2024.

BC_mockup3.jpeg

I de senaste versionerna har det fokuserats på nyheter inom Supply Chain, i den nya versionen är det dags för Service och Projekt. Givetvis kommer det också nyheter med Copilot liksom funktioner kring hållbarhetsrapportering.

1. Copilot och AI-innovation

Utvecklingen inom AI med Copilot fortsätter med nya funktioner för ökad produktivitet.

Power Automate Copilot-integration med Business Central

Med Copilot I Power Automate blir processen mycket smidigare att sätta upp nya flöden, bland annat genom att de kan baseras på naturligt språk

Skapa försäljningsrader med Copilot

I denna Business Central versionen kan Copilot föreslå och hjälpa till att skapa försäljningsrader baserat på strukturerade indata eller naturligt språk. Användaren slipper ange stora mängder indata vilket ökar produktiviteten. Copilot kan acceptera olika inmatningsmetoder, inklusive fritext, filer eller förslag från fördefinierade inmatningsprompter. Den här flexibiliteten gör att användare kan interagera med systemet på det sätt som är mest praktiskt för dem, vilket ytterligare förbättrar effektiviteten.

Få snabbare insikter med Copilot-genererade analysflikar

Genom att beskriva hur du vill strukturera dataanalysen, till exempel ”visa mig leverantörer per lagerställe sorterat på antal inköp”, kan du snabbt få insikter istället för att lägga tid på de klick och tangenttryckningar som behövs för att konstruera analysvyer.

Bankkontoavstämning med Copilot

Funktionen har förbättrats med:

  • AI-baserad transaktionsmatchning som kompletterar den regelbaserade matchningen och ytterligare minskar antalet återstående omatchade transaktioner som kräver granskning.
  • AI-baserade förslag på redovisningskonton där Copilot föreslår det mest sannolika huvudbokskontot att bokföra resterande transaktioner på, och erbjuder möjlighet att komma ihåg en viss transaktionsbeskrivning inför nästa avstämning.
Lär dig mer om fält med Copilot

Idag öppnar länken Läs mer för hjälp om ett visst fält i systemet ett fönster med hjälp på sidnivå. I den nya versionen ersätts länken Läs mer av länken Fråga Copilot som öppnar Copilots chattfönster och gör automatiskt inlägg i chatten åt användaren och frågar vad det aktuella fältet innebär.

Anmäl dig till vårt webinar

Har du koll på nyheterna i Dynamics 365 Business Central som släpps nu i vår? I det här webinaret presenterar vår expert Patrik Nordblad sina favoritfunktioner. Ta chansen att få koll på allt nytt tillsammans med oss!

2. Hållbarhetsrapportering

I den nya versionen lanseras en hållbarhetsmodul för registrering och rapportering av hållbarhetsinformation. Den nya funktionen utgör grunden för efterlevnad av EU:s direktiv om företags hållbarhetsrapportering (CSRD) och andra ESG-standarder.

Man kan använda hållbarhetsjournaler och återkommande hållbarhetsjournaler för att registrera data baserat på kontoplaner för utsläpp. Du kan använda olika utsläppsgrupper, undergrupper och formler för att göra insamlingen av utsläppsdata så enkel som möjligt. Funktionen har också hållbarhetsposter där data registreras och används för rapportering. Du kan dra nytta av effektiviserade affärsprocesser och ökad produktivitet, oavsett var du befinner dig på din hållbarhetsresa.

3. Integration med Field Service

I den kommande uppdateringen kommer en integration mellan projektmodulen i Business Central och Dynamics 365 Field Service. Man kan hantera arbetsorder och förbrukning i Field Service och fakturera dem effektivt i Business Central. Den här integrationen effektiviserar hela processen för hantering av servicearbetet och säkerställer ett smidigt flöde av information mellan båda systemen.

Genom att integrera Business Central med Field Service drar du nytta av ett enhetligt och effektivt arbetsflöde. Integrationen eliminerar behovet av manuell datainmatning eller duplicering, vilket minskar fel och sparar värdefull tid. Den ger även en heltäckande bild av serviceåtgärder och ekonomi, vilket ger bättre beslutsfattande och förbättrad operativ effektivitet

4. Nyheter i projektmodulen

En rad nya funktioner kommer i projektmodulen som t.ex:

Skapa projekt som faktureras flera kunder

När projekt involverar flera kunder kan det vara svårt och ta tid att fakturera rätt kunder för rätt projektaktiviteter. Business Central gör nu detta mindre komplicerat genom att du kan ange fakturerings. och försäljningskund på varje projektavtitetsrad.

Fakturera en kund för flera projekt

Förenkla faktureringsprocessen genom att skicka en faktura för flera projekt, vilket minskar manuellt arbete och ökar noggrannheten.

Arkivera projekt

Arkiveringsfunktionen för projekt liknar den man känner till från försäljnings- och inköpsomådena. Du kan konfigurera projekt så att de arkiveras automatiskt och man behöver inte tänka på det.

Montering mot projekt

Med Montera mot projekt förbättrar du lagerhanteringen genom att bara montera mot order när det behövs, och genom att möjliggöra andra sätt att anpassa projekt.

När du anger en artikel för montering mot order på en projektplaneringsrad skapas automatisk en monteringsorder. Monteringsordern baseras på projektplaneringsraden och dess rader baseras på artikelns monteringsstruktur. På sidan Montering mot kundorderrader finns information om de länkade monterinsgorderraderna och där kan du få hjälp av informationen när du anpassar monteringsartikeln. Den skapade monterinsordern är reserverad för projektet och Business Central synkroniserar artikelspårningen mellan projektplaneringsrader och monteringsordern. Funktionen är integrerad med lagerstyrningsfunktioner för att göra montering och leverans enklare och för att säkerställa att arbetsflödet från projektmontering till leverans löper smidigt.

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera affärskritiska systemlösningar för företag i tillväxt. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt affärssystem för din verksamhet är du varmt välkommen att höra av dig till Mikael Månsson!