Bison bulletin: Påverkas ni av P27?

P27 är ett samarbete för att modernisera den betalningsstruktur som nyttjas för betalningar i Norden. Projektet omfattar de stora bankerna och innebär att de betalningsformat som frekvent nyttjas idag - som LB, UTLI eller BGMAX, kommer att fasas ut. I denna bulletin kan du läsa mer om hur det påverkar dig och vad du kan göra.

Uppgraderingen påverkar således både betalningar med manuell uppladdning och nerladdning av fil direkt på bank, såväl som BgLink-kopplingar eller andra ftp lösningar.

Bulletin_inb_1.jpg

De nya formaten bygger på en gemensam struktur och ett regelverk uppsatt av NPC – Nordic Payment Counsil. Bankerna kommer i sin tur att bygga på denna struktur och anpassa formaten efter deras egna preferenser. Detta innebär att filformaten behöver justeras beroende på vilken bank som nyttjas.

Projektplanen för detta kommer löpa under perioden 2021–2023, där bankerna är olika snabba på att implementera de nya formaten. För att vi ska vara ute i god tid och hinna uppdatera de betalningsformat som nyttjas idag, så rekommenderar vi att ni kontaktar er bank gällande P27 så snart som möjligt.

Bulletin_utb_2.jpg

Kontakta er kundansvarig eller säljansvarig jens.mattsson@fellowmind.se