Nederländska moln- och säkerhetsexperterna på Synlogic ansluter sig till Fellowmind

Synlogic kompletterar Fellowminds erbjudande i Nederländerna genom att introducera molninfrastruktur och säkerhetstjänster. För Synlogics nuvarande kunder möjliggör förvärvet nyttjande av Fellowminds holistiska expertis för att ta ett helhetsgrepp om den digitala transformationen.

Synlogic x Fellowmind

Fellowmind är en av Europas ledande Microsoft-partners fokuserandes på Business Applications, Cloud Infrastructure, Data & Analytics och Modern Work. Som experter inom Public Cloud och säkerhetsfrågor passar Synlogic perfekt in hos Fellowmind.

Synlogic finns i Zwolle i Nederländerna och består av 25 högt värderade specialister, inklusive erfarna molnsäkerhetsarkitekter. Synlogic grundades 2007 och ägs av Marthijn van den Heuvel och Johan Voerman, som båda kommer vara kvar även efter övergången till Fellowmind.

Synlogic fokuserar på utformning, implementering, förvaltning och förbättring av molnbaserade IT-miljöer. De har också ett verktyg kallat Security Operations Center som dygnet runt övervakar potentiella säkerhetsrisker och tar omedelbar action i händelse av en incident.

Synlogic har växt snabbt de senaste åren, delvis på grund av att ett stigande antal företag valt att anta en molnstrategi som en följd av den explosionsartade mängden hemmaarbete som många företag har behövt anpassa sig till. Med hemmaarbete följer nya krav på säkerhet vilket Synlogic har lösningar för.

– Säkerhet är ett hett samtalsämne i varje styrelserum. När du jobbar i molnet, som många företag gör idag, är det nödvändigt att förstå hur man skyddar sin verksamhet och sina anställda. De finns enorma möjligheter i att erbjuda medarbetare ett platsobereonde arbetssätt. Men samtidigt måste man komma ihåg att det behöver finnas en solid säkerhetsapparat på plats och inte minst tydliga och effektiva planer för hur man agerar vid överträdelser och intrång. Jag är glad och stolt över att vi nu, som en del av Fellowmind, kan erbjuda vår expertis och support till ett större antal kunder och på samma gång ge våra befintliga kunder tillgång till ett kraftigt breddat erbjudande av IT-tjänster, säger Marthijn van den Heuvel.

Molnbaserade IT-tjänster började bli allt vanligare för ungefär tio år sedan. Eftersom Synlogic är 100 procent molnfokuserade och en Microsoft-partner på guldnivå har Fellowmind och Synlogic redan arbetat tillsammans på flera olika kundprojekt. Därför visste man redan att företagens värderingar stämmer väl överens med varandra.

Sedan första dagen vi träffades har det funnits en naturlig samhörighet mellan oss. Jag är imponerad av Synlogics omfattande erbjudande runt molnsäkerhet.

Ernst-Jan Stigter Regional Director på Fellowmind i Nederländerna

– Sedan första dagen vi träffades har det funnits en naturlig samhörighet mellan oss. Jag är imponerad av Synlogics omfattande erbjudande runt molnsäkerhet. De ser inte bara det som ett tekniskt problem att lösa, utan tar också hänsyn till hur säkerheten påverkas av människor och processer. Det synsättet gör mig säker på att de kommer att vara till stor nytta för våra kunder och jag längtar tills jag får introducera Synlogics tjänster, verktyg och medarbetare för våra kunder, säger Ernst-Jan Stigter, Regional Director på Fellowmind i Nederländerna.

Fellowmind har nu runt 2 000 medarbetare fördelade på 40 kontor och sex länder i norra Europa.

Det nya ägarskapet påverkar inte Synlogics kunder, pågående projekt eller tjänsteerbjudande.