Bison bulletin: Projektredovisning

I denna bulletin presenterar vi en ny app för projektredovisning. Denna är till för att skapa en översikt över alla aktiva projekt samt ett verktyg för att kunna genomföra den successiva vinstavräkningen.

1-projektredovisning.png

Appen är fylld med filter bl.a. periodfilter, saldon för vald period, framräknad upparbetsgrad och justering, för att nämna några. Projektets huvudboksvärden summeras över tidigare räkenskapsår vilket är den unika egenskap som projekt-dimensionen erbjuder. 

Det är sedan bokföringen av den succesiva vinstavräkningen som förenklar den ekonomiska uppföljningen och styrningen av verksamheten.  

Beräkningen till det ackumulerade värdet för perioden som bokförs bygger på följande delar:  

  • Projektets kostnadsbudget/prognos 
  • Projektets kostnadsutfall per vald period 
  • Projektets intäktsutfall per vald period 

Detta ligger till grund för upparbetningsgraden, aktuell intäkt samt slutligen justeringen som behöver göras av intäkten (aktuell intäkt minus bokförd intäkt).

Automatiskt kommer det att skapas en vändbokningsverifikation i efterföljande period. På så sätt nollas dessa reservationsbokningar och systemet kommer enkelt kunna anpassa sig till exempelvis en ändring av budget/prognos till nästa periods vinstavräkning. 

2-successiv-vinstavrakning.png

Projekten kan sedan följas upp via de två nya rapporterna som medföljer, projektrapport samt avstämning, projekt.  

Den förstnämnda, projektrapport, visar konton grupperad per respektive projekt medan rapporten avstämning, projekt har avsikten att erbjuda ett underlag till balanskontona där den succesiva vinstavräkningen bokförts på.  

Se vy från projektrapport nedan.

3-projektrapport.png

Vill du veta mer?

Vi hoppas att du är nyfikna på dessa nya funktioner och vill veta mer. är du som alltid välkomna att kontakta ossKontakta din kundansvarig eller säljansvarig jens.mattsson@fellowmind.se.