Checklista inför årsbokslut i affärssystemet

Har du koll på vad som behöver göras i Business Central inför årsbokslutet? Inga problem! Vår checklista gör att du får ordning på siffrorna och klarar bokslutet lugnt och kontrollerat.

blogg-checklista-infor-arsbokslut-i-affarssystemet.jpg

Det kanske dröjer innan du får all info från din bank gällande betalningar och leverantörsfakturor från föregående år skickas ett par veckor in på det nya året. Avskrivningar kan krångla till det och en del andra bokföringstekniska beslut som påverkar ditt arbete tas inte förrän i början av det nya året. 

Som tur är fortsätter ditt affärssystem Business Central att rulla på, även om det blir ett nytt år. Om du inte ändrar bokföringsperiod känner nämligen inte systemet av att det är ett nytt år. Det gör att det är helt ok om det tar lite tid för dig att göra ditt årsbokslut, även om det såklart underlättar att göra det så fort som möjligt. Att inventera retroaktivt för att få ett korrekt lagervärde vid årsavslutet går dock inte. Så tänk på att göra inventeringsjournalen den dag du ska inventera för att få allt rätt. 

Förberedelser 

För att underlätta ditt årsbokslut finns det några saker du behöver tänka på löpande under året. Ju bättre ordning du har på din bokföring desto enklare blir det att avsluta året på ett korrekt sätt. 

Se till att ha koll på följande: 

 • Stäm av din kundreskontra och leverantörsreskontra varje månad 
 • Stäm av banktransaktioner varje månad 
 • Stäm av ditt lagervärde varje månad 
 • Inventera – gärna i god tid innan datumet för årsavslut  
 • Bokför alla in- och utleveranser, produktionsordrar och fakturera 
 • Registrera och attestera leverantörsfakturor löpande   
 • Kör och stäm av momsrapport månadsvis (kvartalsvis) 

Vid räkenskapsårets slut 

Tiden är kommen och det är dags att göra bokslut. En rätt så hektisk period för de flesta. Ta det lugnt och ta dig framför allt tid att planera in det här. Beroende på bolagets storlek och eventuella rapporteringskrav från en koncern varierar kalendertiden för när de olika momenten ska vara klara.

Nedanstående tar tidsmässigt utgångspunkt i ett mindre/medelstort företag utan rapporteringskrav från en koncern.  

 • Kör lagerbatchjobb och av stäm av ditt lager. Stäng lagerperioden
 • Beräkna och bokför avskrivninga
 • Se till att leverantörsfakturor blir attesterade   
 • Justera alla valutakurser och omvärdera poster i utländsk valuta
 • Uppdatera din bokföringsperiod (avsluta och skapa ny period)
 • Begränsa tillåtna bokföringsdatum

Ett par veckor efteråt 

När det nya räkenskapsåret börjar är det fortfarande ett antal punkter att hålla koll på. 

 • Bokför leverantörsfakturor på rätt år 
 • Ta ut reskontralistor retroaktivt 
 • Bokför interna och ekonomitekniska bokföringsorder
 • Avsluta resultatkonton (bör göras innan första månaden i nya räkenskapsåret är slut. Sedan även efter ev. bokslutsjusteringar) 
 • Ta ut SIE-fil till revisorn

1–3 månader efteråt 

Kom ihåg följande: 

 • Bokföringsorder för bokslutsjusteringar och reserveringar. Obs, bokför inte vinst/förlust manuellt, detta hanteras av systemet 
 • Avslut av resultatkonton (nollar resultatkonton och bokar vinst/förlust) 
 • Spärra tillåtna bokföringsdatum föregående år 

Tänk också på att planera om du redan nu vet att du kommer att ha ny personal eller vikarier inne i dina kritiska perioder. Genom att planera i god tid, gärna utifrån olika tänkbara scenarion som kan påverka verksamheten, står du och din verksamhet bättre rustad. 

Vi önskar dig stort lycka till med ditt årsbokslut! 

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera affärskritiska systemlösningar för företag i tillväxt. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt affärssystem för din verksamhet är du varmt välkommen att höra av dig till Mikael Månsson!