Förstå dina kunder och fatta rätt beslut vid rätt tillfälle

Datadrivna insikter, och actions utifrån dessa, är avgörande för att stärka era kundrelationer och driva verksamheten framåt. Men för att få ut så mycket som möjligt av er data krävs det att ni har koll på hur ni ska använda den. Vad som ofta sätter käppar i hjulen för att lyckas är att man jobbar i flera olika system, inte vet tillräckligt mycket om vilka kundsegment man bör fokusera på, och kanske inte heller är helt hemma med tekniken och systemen.

forsta-dina-kunder-och-fatta-ratt-beslut-vid-ratt-tillfalle.jpg

I det här inlägget går vi närmare in på produkter som kan stötta det strategi- och insiktsarbete som ligger till grund för ökad lönsamhet. Vi kommer att lyfta några av de möjligheter som ges i Microsoft Customer Insights, BI-verktyget Power BI, samt tekniker som artificiell intelligens och machine learning.

1. Skapa en 360-vy över kunder och affärer

Med Microsoft Customer Insights är det möjligt att förena kunddata från alla era datakällor, och få en 360-vy över era kunder. På så sätt kan ni ta fram insikter som driver såväl personligt som autentiskt engagemang. I Customer Insights ges möjlighet att leverera unika upplevelser genom 1:1-interaktioner, relevanta erbjudanden eller produktrekommendationer.

2.  Omsätt relationer till insikter – och vice versa

Genom att samla data om era kunder får ni information som hjälper er att förstå dem bättre, och därifrån ta rätt typ av action – alltid utifrån välgrundade och datadrivna insikter. Det kan röra sig om transaktionsdata i form av online/offline-köp, beteendedata så som aktivitet på sociala medier, eller andra webbinteraktioner. Oavsett vilket är det genom den här typen av data och insikter som ni får en bättre bild av era kunders behov, kan skapa starkare relationer, och samtidigt bana väg för nya.

3. Machine Learning hjälper till att ta action

Genom att nyttja de mallar som finns i Microsoft Customer Insights och kombinera dessa med machine learing-teknik, blir det enklare att förutsäga såväl kundbortall som nästa steg. När du vet hur dina kunder beter sig, och kan förutse deras actions, kan du arbeta proaktivt för att se till att alltid leverera det som din kund behöver. Precis när behovet är som hetast.

GUIDE: 6 viktiga byggstenar för tillväxt

Tid, lönsamhet, innovation, förändring, kultur & attraktion
– 6 byggstenar som är avgörande att ha på plats för att bana väg för tillväxt och utveckling! Lär dig mer om dem i vår guide.

4. Mer specifika kundsegment med AI

Att skapa rika kundsegment är avgörande för en framgångsrik business, och ju enklare du kan följa och analysera dina kunder, desto större är chansen att du lyckas ta fram nya träffsäkra kundsegment. Då blir det lättare att leverera riktade meddelanden och innehåll, som i sin tur driver fler affärer. Med AI-teknik får ni hjälp att hitta rekommenderade segment som baseras på den kunddata ni har tillgänglig idag.

5. Ta hjälp av Business Intelligence

För att maximera era chanser att uppnå ökad lönsamhet med hjälp datadrivna insikter bör ni också använda ett Business Intelligence-verktyg, som Power BI. I Power BI får ni hjälp att ta fram analyser och rapporter som innehåller intäktsrelaterad information och data. Information som, i kombination med kundinsikter, är helt avgörande för att ni ska komma framåt och stärka er affär.

Att komma igång med ett nytt system – eller samla era befintliga under ett och samma tak – behöver inte ta evigheter. Med Microsoft Customer Insight kan ni vara igång på bara några dagar. 

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera smarta CRM-system och intelligenta analysverktyg för företag i tillväxt. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt är du varmt välkommen att höra av dig till Andreas Khemiri!