Inspelat Webinar: Hur jobbar Växjö Kommun med Power BI?​

WEBINAR | ON-DEMAND

Business Insight för kommuner - kom igång snabbt med beprövat beslutsstöd

För kommuner och andra offentliga verksamheter är frågan om datahantering och sekretess alltid het. Varifrån kommer datan, hur skyddad är den och vart tar den vägen? Det är frågor som du behöver ha koll på för att bland annat kunna styra tillgängligheten, minska ledtiden för rapportframtagning och öka automatiseringen. Att få den kontrollen kan vara extra svårt när du känner dig inlåst i ditt eget system med ett stort konsultberoende, så som många kommuner upplever idag.

Det är där Microsoft beslutsstödsplattform med verktyget Power BI ger större möjligheter till self-service och snabbar upp processen för att ta fram rapporter till verksamheten. Du kan enkelt och överskådligt kombinera datamängder från olika håll för att skapa en sammanhängande bild för verksamheten. Något som brukar vara särskilt uppskattat inom HR-, utbildnings- och ekonomifunktionerna.

Vi har till detta webinar bjudit in Håkan och Lisa från Växjö kommun för att berätta om hur de tillsammans med Fellowmind implementerade Power BI och vilken roll den färdiga kommunpaketeringen av Business Insight spelade i projektet. 

Agendan i punktform

  • Kort presentation Fellowmind /Business Insight  
  • Bakgrund och förutsättningar för Växjö Kommun
  • Erfarenheter från implementationen 
  • Vad är "Chefens fönster" och varför är det så uppskattat? 

Ta del av inspelningen

Ett inspelat webinar för dig som är nyfiken på hur Växjö kommun effektivt implementerade Power BI tillsammans med Fellowmind.

Ta del av inspelningen