Digital transformation och integration: en förutsättning för att effektivisera och automatisera

Idag är digitalisering en förutsättning för att kunna vara konkurrenskraftig. Att effektivisera och automatisera sina affärsprocesser, och lägga tid och kraft på att skapa innovativa lösningar kan ge dig stora konkurrensfördelar. Digitala verktyg blir därför en möjliggörare och kan vara skillnaden som gör att du vinner mot dina konkurrenter.

5 steg till att lyckas med säljprocessen och nå dina säljmål.jpg

Jag vill effektivisera och automatisera – var börjar jag?

För att besvara frågan hur och var du kan börja med att effektivisera och automatisera din verksamhet, pratade vi med Arvid Josefsson, Solution Architect på Fellowmind.

Många företag kan uppnå stora fördelar bara genom att minska andelen manuella arbetsuppgifter. Första steget är att förstå och kartlägga verksamhetens processer. När du vet hur dessa interagerar med varandra och hur informationsflödet ser ut i verksamheten kan du börja identifiera vilka manuella arbetsmoment du kan automatisera.

Det krävs att du kan identifiera och analysera befintliga arbetsflöden och processer, för att kunna automatisera dem framgångsrikt.

Arvid Josefsson
Arvid Josefsson Solution Architect på Fellowmind

Hög datakvalitet en förutsättning

I steg två behöver du avgöra vilken information som krävs, se över dess tillgänglighet och även hur informationen kan digitaliseras. Här är det viktigt att säkerställa hög datakvalitet för att kunna skapa effektiva automationer. Annars kan det exempelvis bli problem när information ska utbytas mellan dina olika system.

Realisera lösning med rätt teknik

När du har en grundlig analys över hur olika processer interagerar och du har säkerställt att all information som krävs på plats, är det dags för att se hur tekniken och digitala verktyg kan nyttjas på bästa sätt. I det här arbetet blir arkitekt-rollen en viktig nyckel för att få alla bitar på plats.

Jag agerar som en bro mellan ett affärsproblem och dess tekniska lösning genom att beskriva och specificera de komponenter som krävs för att säkerställa att lösningen fungerar effektivt.

Arvid Josefsson
Arvid Josefsson Solution Architect på Fellowmind

Små förändringar kan ge stora resultat

Även mindre förändringar kan göra betydande skillnader för många företag. Ofta kan det vara starten på något större och leda till att hela organisationen blir mer medveten kring datadrivna automatiseringsmöjligheter.

Med rätt insatser kan 1 + 1 faktiskt bli 3. När du implementerar små förbättringar öppnar det upp för nya möjligheter och insikter som kan leda till nya sätt att effektivisera och optimera verksamheten. Det gäller att inspirera och bygga insikt kring möjligheterna i organisationen för att driva innovation.  

– Det finns väldigt många svenska företag idag som har en outnyttjad affärspotential. Det handlar till exempel att i högre grad utnyttja och kapitalisera på sin data för att nå nästa generations automatisering med AI och maskininlärning, avslutar Arvid.

Kundcase: Dekra

Automatisera och digitalisera avtals- och fakturahanteringen i befintligt besiktningssystem – det var DEKRAs behov när de först kom till Fellowmind. Med en ny plattform på plats har DEKRA nu ett digitaliserat flöde, tydligare överblick och kortade ledtider för avtalshantering, besiktning och fakturering.

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera smarta systemlösningar för företag i tillväxt. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt är du varmt välkommen att höra av dig till Anna-Karin Sandstedt!