Bison bulletin: Avtalsfakturering

En av många funktioner i Bison är Avtalsfakturering som kan användas för att automatiskt skapa kundorder för fakturering till kund. Tanken är att återkommande fakturor, t ex hyror, prenumerationer eller serviceavtal, ska kunna skapas av systemet istället för att någon medarbetare behöver stansa dessa varje månad.

Enkelt beskrivet går det ut på att sätta upp grunden för en kundorder och sedan få Bison själv att skapa upp en kopia av denna med regelbundna intervall. Kundorder går sedan iväg till fakturering.

Varje avtal har ett giltighetsdatum och är kopplat till ett kundnummer. Man kan välja att sätta speciella parametrar för betalningsvillkor, leveranssätt och leveransvillkor på denna order eller låta systemet använda kundens befintliga parametrar. Slutligen anges vilka artiklar, kvantitet och ev pris som ska läggas på ordern.

Bison Avtalsfakturering 1.png
Bison Avtalsfakturering 2.png

För att skapa kundorder utifrån avtalsfakturan används en app som först skapar ett förslag. Förslaget kan granskas innan det uppdateras. Efter uppdatering skapas ärenden som fortsätter sin väg i flödet ända till fakturering.

En avtalsfaktura är kopplad till historikloggen så att det går att se när respektive order är skapad.

Funktionen är enkel att komma igång med och kräver knappt någon utbildning mer än ovanstående info.

Vem kan använda detta?

Detta är en helt nyutvecklad funktion som är byggd för Bison Web.

Vill du veta mer?

Kontakta er kundansvarig eller säljansvarig jens.mattsson@fellowmind.se