Marketing Automation – kittet mellan marknad och sälj

Med ett marketing automation-verktyg kan ni som jobbar med marknadsföring eller sälj effektivisera ert arbete avsevärt, genom att jobba mer samspelt och integrerat. Med ökad förståelse och inblick i varandras respektive processer, kommer arbetet gå smidigare och resultatet följa därefter.

marketing-automation-kittet-mellan-marknad-och-salj_new.jpg

I det här inlägget går vi djupare in på hur ett MA-verktyg kan hjälpa marknad och sälj att jobba mer samspelt och träffsäkert.

Utmaningar för marknad och sälj

Det är inte ovanligt att marknadsavdelningen och säljavdelningen har utmaningar i sitt samarbete. Traditionellt jobbar sälj och marknad väldigt olika, och inte sällan i helt olika system.

Ofta är den största utmaningen att marknad inte har full koll på vad sälj gör, och vice versa. Idag behöver sälj och marknad jobba mycket mer integrerat för att kunna svara på kundens behov och bygga ett starkt varumärke.

Och bara genom att jobba i ett och samma system kommer ni få mycket större förståelse för respektive utmaningar och arbetsprocesser.

Tydligare kommunikation genom integrerad teknik

Resultatet av att jobba på olika sätt, i olika system, är ofta bristande kommunikation. Problemet landar ofta i att det som lämnas över från marknad till sälj, och även det som ska produceras av marknad som kommer från sälj, inte alltid är tydligt kommunicerat.

I värsta fall leder det till att sälj jobbar med fel saker, och att marknad ibland producerar fel saker. För att undvika ett sånt arbetssätt krävs det att ni hittar ett tydligt och tätt samarbete, och första steget är att jobba i samma verktyg.

Genom att göra det kan sälj och marknad smidigt följa varandras processer och få bättre inblick i dem. Det är grunden för att kunna jobba mer samspelt, och i nästa steg mer effektivt.

Bryggan mellan sälj och marknad stavas MA

Ett MA-verktyg kan hjälpa er att hålla ihop marknadsavdelningens processer med säljavdelningens. Finns det redan en fungerande gemensam process kan ni se till att överbrygga övergången från marknad till sälj på ett bra sätt.

När övergår en lead från att vara ett marknadsobjekt till ett säljobjekt? Vilken data behöver vem fokusera på?

Frågor som dessa klarnar när ni jobbar i ett och samma verktyg och tydligt kan följa varandras arbete.

Jobba mot rätt leads!

Sälj ska sälja och göra vad de är bra på och för att kunna göra just det behöver de sälja på de leads som har störst möjlighet att leda till en affär, och ge god ROI (return to investment).

Med en traditionell uppdelning av marknad och sälj – där man jobbar på helt olika sätt och inte sällan i olika system – blir problemet ofta att sälj springer på alla leads.

Om marknad är med och är en del av den här processen kan de också hjälpa till att generera rätt typ av leads.

Vill du ha hjälp att överbrygga gapet mellan sälj och marknad?

Vi på Fellowmind jobbar med Dynamics 365 Marketing som, precis som alla produkter i Dynamics-stallet, enkelt kan integreras med andra Microsoft-produkter så som Teams, Word och Excel.

Ett mer integrerat arbete med full transparens och inblick ger er den grund ni behöver för att jobba smartare, tydligare och i slutändan mer träffsäkert.

Dynamics 365 Marketing hjälper till att överbrygga gapet mellan marknad och sälj genom:

  • Tydliga marketing automation-processer.
  • En egen app som du kommer åt från alla dina devicer.
  • Smidig koppling till mejl, sms, CMS, kundevent mm.
  • Tydligt visualiserade analyser.
  • En helhetsplattform för marknad- och säljaktiviteter.

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera smarta CRM-system och intelligenta analysverktyg för företag i tillväxt. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt är du varmt välkommen att höra av dig till Andreas Khemiri!