Har du som partihandlare tillräcklig koll på informationsflödet i din Supply Chain?

Som partihandlare har du en viktig roll att spela i dagens samhälle. Det är din verksamhet och expertis som gör att vi konsumenter kan köpa varor från världens alla hörn, oavsett om vi gör det i butiken nere på hörnet, på köpcentret eller på nätet.

Hur-påverkas-dina-integrationer-av-molntjänster.jpg

Men som partihandlare lever du också under ständig press och tuff konkurrens. Som mellanhand måste man alltid kämpa för sin existens och till stor del avgörs ens framgång av hur man arbetar. En strömlinjeformad Supply Chain som skapar värde både för dina kunder och leverantörer är av största vikt och en nyckel till framgång. Det gäller såväl det fysiska varuflödet men även det minst lika viktiga flödet av information! Rätt information, i rätt tid och på rätt plats är avgörande för att en du som partihandlare ska kunna arbeta proaktiv istället för att ligga steget efter och ägna alldeles för mycket tid åt att släcka bränder.

I det här blogginlägget vill vi visa på några områden där affärssystem kan vara till hjälp för partihandlare i deras Supply Chain-arbete just kopplat till flödet av information.

Supply Chain, hela vägen i affärssystemet

En nyckel till effektiv Supply Chain är att ha ett obrutet informationsflöde, med början i kundorder via lager och produktion hela vägen till inköpsorder. Ett affärssystem tillhandahåller uppdaterad information tillgänglig i realtid ifrån hela det flödet. Det skapar förutsättningarna för att balansera tillgång och efterfrågan, och skapa buffertar i delar av varuflödet där osäkerheten är stor. Givetvis går det utmärkt att komplettera affärssystemet med specialiserade produkter såsom WMS-system, så länge de är ordentligt integrerade med varandra, men genom att låta sitt affärssystem utgöra ryggraden så kan man vara säker på att ha ett obrutet informationsflöde.

Att ha rätt information, i rätt tid och på rätt plats är en viktig faktor för att en partihandlare ska ha en framgångsrik Supply Chain, och affärssystemet är i det avseendet ett utmärkt verktyg att använda sig av.

Rätt information, i rätt tid och på rätt plats

När hela informationsflödet hålls samman ger det oss också möjlighet att dela information över avdelningsgränserna på ett smidigt sätt. Exempelvis kan kundtjänst enkelt se när nästa inleverans av en artikel är planerad och ge klart besked till kunder som frågar. Inköp får på sin sida direkt information när en ny stor kundorder registrerats och som kräver att man fyller på lagret för att inte missa någon försäljning. Att ha rätt information, i rätt tid och på rätt plats är en viktig faktor för att en partihandlare ska ha en framgångsrik Supply Chain, och affärssystemet är i det avseendet ett utmärkt verktyg att använda sig av.

De partihandlare som arbetar aktivt med sitt informationsflöde kan dessutom även förmedla kunskap och information uppåt och nedåt i försörjningskedjan, till leverantörer och kunder - och blir på så sätt den sammanhållande länken.

Analyser, insikter och prognoser

Ytterligare en fördel med att använda sitt affärssystem för hela sin Supply Chain-process är att all data, historisk såväl som aktuell från hela flödet finns samlad på en och samma plats. Det ger oss goda möjligheter till att ta fram relevant statistik för analys, nå nya och värdefulla insikter kring er affär, och inte minst ta fram prognoser till underlag för arbetet framåt.

GUIDE: Fem varningssignaler – då ska du byta system för partihandeln

Med rätt system på plats får du rätt förutsättningar för tillväxt. I den här guiden tittar vi närmare på några indikationer att det kanske är dags för er verksamhet att se över ert systemstöd.

Till sist, kunskap är makt

Ett obrutet informationsflöde ger dig som partihandlare koll på läget och makt över situationen. Det är du som fattar besluten som krävs för att balansera tillgångar och behov, du blir kort sagt den oumbärliga länken i värdekedjan.

Avslutningsvis vill vi tipsa om vår kollega Jens Mattssons inlägg om farorna med att i alltför hög grad använda Excel till ”fel” saker. Även ur ett Supply Chain-perspektiv kan Excel ha sina brister. Det kan dränera det viktiga informationsflödet, skapa parallella sanningar och affärskritiska insikter stannar i många fall hos enskilda personer och når inte ut till alla berörda parter.

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera smarta systemlösningar för företag inom partihandel och färskvarubranschen. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt är du varmt välkommen att höra av dig till Jens Mattsson!