Bison bulletin: Översikt ärende

I denna bulletin vill vi rikta fokus på en av de centrala översiktsbilderna i systemet – nämligen ärendeöversikten.

arende-oversikt-1.jpg

De kunder som kört både Bison Classic och Bison Web har ibland nostalgiskt saknat vissa bilder från Classic-systemet. Även vi Bisonkonsulter har behövt bättre funktioner i vårt stöd till er kunder och nu har vi äntligen släppt en förbättrad version av översiktsbilden för ärende.

arende-oversikt-3.jpg

Sammanfattning

  • Visning av leveransrader (A)
  • Skriv ut-knapp (B)
  • Knapp för visning av leveransrader (C)
  • Länk till detaljbild för utökad radinformation (D)
  • Visning av fakturamatchningar för inleveransrader (D)

Den största förbättringen är tillägget av en knapp för leveransrader. Tidigare har listan bara visat en sammanfattning per rad men nu har vi skapat möjligheten att veckla ut leveransraderna direkt i listan. Fördelen blir att du direkt kan se delleveranser och dess unika data, till exempel datum, kvantitet och pris. Datamodellen för ordersystemet är baserat på att varje händelse (beställning, inleverans, utleverans) skapar nya transaktioner och därför är det för tydlighetens skull viktigt att också visa dessa.

Från levererade rader kan man nu se dess kopplade fakturor med länk till översiktsbilden; både mot kund- och lev.reskontra. Detta är användbart både för kundorder men speciellt för inköpsorder där en inleverans ibland kan vara kopplad till flera inköpsfakturor.

Åtkomst till detaljbilden för en rad kan vara viktig dels då leveransrad och leveranshuvud kan ha värden som skiljer sig från beställningsrad eller beställningshuvud. Exempelvis kan priset på en kundorder ha ändrats mellan order och leverans (i appen för Justera utleverans). På orderhuvudet kan texter, referenser eller kanske betalningsvillkor vara ändrat. På en inköpsorder kan det vara ett pris på den beställda raden och ett annat när väl fakturan kom. Detta går nu att se genom att detaljdata gjorts åtkomligt.

Slutligen har vi lagt till en knapp för utskrift så att det går att exportera hela orderradslistan som en pdf.

arende-oversikt-2.jpg

Vem kan använda detta? Ovan bild finns i den senaste releasen av Bison, nämligen 1.5. I övrigt kan alla som kör Bison Web få tillgång till denna.

Vill du veta mer?

Kontakta er kundansvarig eller säljansvarig jens.mattsson@fellowmind.se