Vad ett WMS-system är och varför du behöver ett

Om du och din konkurrent har två liknande affärer så är det den med bäst logistik som vinner. Orden kommer från den oberoende WMS-experten Fredrik Wester som har erfarenhet från både konsult- och beställarsidan. I den här intervjun berättar han vad ett WMS-system är, varför renodlade lagerhanteringssystem har fått ett uppsving de senaste åren och hur du vet om du behöver ett.

210622-Vad-är-ett-WMS-system-och-varför-behöver-du-ett-topp.jpeg

Omnikanalhandel, sömlös shopping och automatisering är trender som har fått många logistikchefer att klia sig i huvudet de senaste åren. Varorna kommer in på lagret på samma sätt som tidigare men i utleveransen mot kund har det hänt desto mer. Pallar som tidigare kunde skickas vidare till butik eller större distributörer delas upp i mindre paket, säsongerna har blivit kortare och returerna har blivit fler. Samtidigt fortsätter förväntningarna på allt snabbare leveranser att öka.

– Logistikkostnaderna är stora i alla bolag och när marginalerna krymper måste du gå ner i detaljerna för att tjäna pengar. Det är få e-handlare som är lönsamma idag. De som är lönsamma är de som har en effektiv logistik, säger Fredrik Wester, WMS-expert med erfarenhet från både konsult- och beställarsidan.

Du har inte gjort något fel – det är världen som har förändrats

Fredrik Wester har följt utvecklingen på nära håll och sett hur viktigt det är med en effektiv lagerhantering. Hans motto är att om du och din konkurrent har två liknande affärer är det den med bäst logistik som vinner.

– Att du inte kan leva upp till kundkraven behöver inte betyda att du har gjort något fel. Det är världen som har förändrats. För att kunna möta kundens nya förväntningar och anpassa sig till de nya spelreglerna måste företagen förändra sitt arbete och sina processer oftare än tidigare. För att hänga med behöver lagret och logistiken kunna finjustera och parera svängningar och förändringar. Inte bara varje vecka utan ner på enskilda arbetstimmar, förklarar Fredrik Wester.

För många företag är lösningen ett WMS-system

Lagerhantering har traditionellt sett varit en del av företagets affärssystem, men på senare tid har intresse väckts för mer avancerade lagerhanteringssystem. Den huvudsakliga skillnaden mellan ett WMS (Warehouse Management System) och ett ERP-system är att WMS-system erbjuder utökad funktionalitet för optimering av lager, till exempel baserat på realtidsinformation och historiska trender.

– Ett modernt WMS gör att du får bättre kontroll över din lagerhantering. Ditt WMS-system kan till exempel hjälpa dig att avgöra när och hur ordrar ska plockas, hur du ska planera din bemanning, hur plockvågen ser ut och hur personalens tid ska prioriteras. WMS-systemet ger dig överblick och hjälper dig att arbeta proaktivt, förklarar Fredrik Wester.

Hur vet du om ERP-systemet inte räcker till?

Valet står ofta mellan att använda den WMS-funktionalitet som redan finns i ERP-systemet eller att införskaffa ett dedikerat WMS-system som integreras med affärssystemet. Eftersom ERP-system ofta har funktionalitet för lagerhantering är gränsen ibland flytande, och det är inte alltid självklart vilken väg du ska gå.

– Med den funktionalitet som finns i ditt ERP klarar du dig till en viss gräns, men i takt med att processerna blir mer komplexa ökar kraven och då behöver du ett dedikerat WMS-system. De stora WMS-systemen har funnit i flera år och har mött alla problem som du själv kommer stöta på och har mycket funktionalitet inbyggd i sin standardlösning, förklarar Fredrik Wester.

Välj standardlösningar i den mån det är möjligt

Oavsett om du väljer ett affärssystem som kan hantera lager eller ett renodlat WMS-system är Fredriks råd att välja en lösning som är så standardiserad som möjligt.

- Risken är att du utgår från gamla arbetssätt och anpassar systemet efter det. Det bästa alternativet är istället oftast att ompröva sina processer och se hur morgondagens behov ser ut och använda sig av de standardprocesser som finns stöd för i lösningen. Ibland kan det vara bra att våga gå standard och dra nytta av all den best practice, det strukturkapital, som finns paketerad i en färdig lösning!

5 tecken på att du behöver ett WMS-system

Här delar Fredrik med sig av 5 tecken på att du och din verksamhet kan ha ett behov av ett WMS-system som kompletterar ditt affärssystem.

1. Dina marknadsförutsättningar har ändrats och du har svårt att leva upp till nya kundkrav.

För att få högre effektivitet kan du behöva ett system som optimerar ditt lager baserat på realtidsdata. Du vill ligga steget före, kunna finjustera din planering och låta WMS-systemet hjälpa till med den optimala prioritetsordningen.

2. Du är beroende av kalkylblad och post-it-lappar.

Att du behöver komplettera systemet med hemmasnickrade lösningar är ett tecken på att ditt system inte räcker till.

3. Varorna har flera attribut att ta hänsyn till.

Om det finns speciella krav på spårbarhet eller om varorna har bäst-före-datum behöver du en teknisk lösning som streckkodsläsare, handdatorer och pick-by-voice för att följa upp dem. Stödet finns ofta inbyggt i WMS-system.

4. Du har oordning på lagret.

Om du har återkommande problem med lagersaldon som inte stämmer är det ett tecken på att du har för lite WMS-funktionalitet i din nuvarande lösning.

5. Du vill automatisera.

Mycket lagerarbete kommer i framtiden att automatiseras av autonoma robotar och olika typer av shuttlesystem som förenklar och gör arbetet smidigare. För den typen av lösningar är ett kompetent WMS-system en förutsättning.

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera affärskritiska systemlösningar för företag i tillväxt. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt affärssystem för din verksamhet är du varmt välkommen att höra av dig till Mikael Månsson!