Är PaaS vägen framåt för dina maskiner?

Våra affärsmodeller har ritats om. Begränsningarna blir färre och möjligheterna större i takt med att ny teknik utvecklas. När ägandet minskar konkurreras gamla alternativ ut och nya sätt att tillhandahålla tjänster och produkter ersätter dem. Vi talar om konceptet Product as a Service – PaaS.

Är PaaS vägen framåt för dina maskiner

PaaS - som Spotify men för tillverkande industri

Idén om PaaS har sitt ursprung i att du som leverantör kan ta mer betalt för upplevt mervärde än för enbart en produkt eller tjänst. Idag väljer exempelvis många att, istället för att köpa en cd, abonnera på en streamingtjänst för musik. Visserligen blir streamingtjänsten en löpande utgiftspost, men som konsument får du tillgång till ett obegränsat musikutbud vilket skapar ett ökat värde.

Översatt till tillverkande industri av fordon, maskiner och annan kapitalintensiv utrustning innebär PaaS-konceptet att kunderna köper produkternas upptid och det som produkterna åstadkommer, snarare än produkterna i sig.

När allt fler tillverkande företag nu ser sig om efter nya möjligheter att ta en aktiv del av eftermarknaden kan PaaS vara ett attraktivt alternativ.

Genom att erbjuda upplevelsebaserade tjänster, snarare än fysiska produkter, tar inte kundrelationen och intäktsmöjligheten slut när produkten är såld och lämnar det tillverkande företagets grindar. Istället fortsätter den under hela produktens livslängd – oavsett om det handlar om lantbruksmaskiner, värmepumpar eller lastbilar.

Maximal upptid genom proaktiva insatser

Kundens upplevda värde är starkt knutet inte bara till den fysiska produkt man väljer utan också till den servicegrad man upplever sig få i eftermarknaden. Arbetet handlar i hög grad om att minimera mängden fel och säkerställa att produktens drifttid maximeras.

Det ställer högre krav på dig som leverantör och din förmåga att förutse fel och sätta in proaktiva åtgärder. För att kunna göra det på ett effektivt sätt är det viktigt att du inte bara ser till produkten som en helhet – du måste även kunna se produktens komponenter som enskilda ”individer”. Respektive komponent har då, i bästa fall, en egen serviceplan med preventiv service och garantiåtaganden.

I förlängningen kommer det då bli möjligt att utrusta komponenterna med sensorer och genom IoT-tjänster följa upp på användning vilket gör det lättare att förutse fel och undvika kostsamma driftstopp.

GUIDE: Lönsam eller blödande eftermarknad?

I den här guiden tittar vi närmare på några av de nya affärsmöjligheter som digitaliseringen öppnar upp för kring eftermarknadstjänster.

Ökade krav på bättre kundupplevelse

I takt med att PaaS-trenden växer ställer kunderna nu allt högre krav på serviceleverantörerna att verkligen leverera mervärde. Att som tillverkande leverantör koppla ett fastare grepp om hela kundresan och ta ett utökat ansvar för produkternas livscykler blir alltså ett sätt att skapa större affärsmöjligheter.

Nya affärsmodeller gör det möjligt att öka intäkterna, addera värde och fördjupa kundrelationen. Samtidigt gäller det att hitta nya mer kostnadseffektiva arbetssätt för att optimera service och underhåll.

Många serviceleverantörer brottas idag med krympande marginaler och i värsta fall rent olönsamma erbjudanden och kundsegment. Anledningen är många gånger att man saknar både insikt i vad som faktiskt fungerar och vad som inte gör det. Inte minst saknas ofta även det systemstöd som krävs för att ta reda på det!

Oavsett om du väljer att gå hela vägen till att erbjuda Product-as-a-Service, PaaS eller bara väljer att ta en del av eftermarknaden är nyckeln till framgång att ha full koll på kostnader ner på individnivå och att kunna koppla dessa till intäktsströmmar.

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera affärskritiska systemlösningar för företag. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt plattform för din verksamhet är du varmt välkommen att höra av dig till Jonas Mondélus!