När projektredovisningen är central – det behöver du ha koll på i affärssystemet

En stor utmaning för företag inom bygg och installation är att vanliga affärssystem inte är anpassade för de specifika förutsättningar som gäller inom branschen, som exempelvis AB-regelverken. För att få ett heltäckande ekonomiskt och projektorienterat affärsstöd finns stora fördelar med att välja en branschspecifik lösning.

När-projektredovisningen-är-central---det-behöver-du-ha-koll-på-i-affärssystemet.jpg

I företag som arbetar inom bygg och installation är projektredovisningen en central del av verksamhetsuppföljningen. Det är inte lika självklart att den ekonomiska uppföljningen i ett byggbolag går att hantera fullt ut i ERP-systemet.

I synnerhet inte projektredovisningen eftersom de operativa verksamhetssystemen för projektstyrning och uppföljning som regel ligger utanför affärssystemet. Det innebär att du i ekonomiarbetet är beroende av integrationer och kompletterande manuella rutiner för att kunna säkerställa en bra projektredovisning och samlad ekonomisk lönsamhetskontroll.

Fördelarna med att välja ett branschanpassat affärssystem

De flesta händelser i projekten är aktivitetsstyrda och inte kontostyrda, vilket annars brukar vara den gemensamma nämnaren i vanliga affärssystem. Att olika kontraktsarbeten och villkor för projekten är reglerade i olika avtal ställer också särskilda krav på projektredovisningen.

Dessutom finns branschspecifika regler, normer och allmänna bestämmelser som behöver hanteras, inte minst för att kunna säkerställa korrekt rapportering. Det gör att ett standardaffärssystem ofta kan kännas som ett trubbigt verktyg i verksamhetsuppföljning.

I ett affärssystem väl anpassat för bygg och installation är all verksamhetskritisk informationen samordnad och tillgänglig ur fler perspektiv. Med en utökad funktionalitet som möter kraven på en komplicerad projektredovisning, service, underhåll och ekonomi få du bättre kontroll och överblick. Exempel på sådan utökad funktionalitet är:

  • Kalkyler
  • Anbudshantering
  • Projekthantering och projektredovisning
  • Tidrapportering
  • Servicehantering
  • Avancerad dokumenthantering

GUIDE: Tre KPIer du som ekonomichef måste ha koll på

Har du koll på dina projekt blir det mycket enklare att få till en bra affärsuppföljning i ditt byggbolag. I den här guiden delar vi med oss av tre viktiga KPIer du som ekonomichef inom byggbranschen bör ha koll på.

4PS Construct ett affärssystem där hjärtat är projektredovisningen

4PS Construct är exempel på ett affärssystem särskilt utvecklat och anpassat för att stötta de regler, normer och bestämmelser som gäller inom bland annat bygg och installation. Med Microsoft Dynamics 365 Business Central som grundplattform utvecklas 4PS Construct löpande med branschspecifik grundfunktionalitet för hantering av bland annat projekt, service, dokument och övergripande byggekonomi.

Projektredovisningen är själva hjärtat i systemet, byggd för att kunna ha kontroll på både de operativa delarna och det finansiella i dina projekt. I 4PS Construct finns funktionalitet för att hantera det allra mesta i projekten, oavsett om du är totalentreprenör eller utförandeentreprenör. Till exempel projektbudget för tid, material, maskiner, prognoser, projektvärdering och successiv vinstavräkning samt ÄTA-hantering.

Service och underhåll, såväl planerade som akuta ärenden hanteras med hjälp av integrerade verktyg för planering och mobil serviceorderhantering. Funktionaliteten omfattar bland annat serviceordrar och ärenden kopplade till olika objekt, kunder och kontrakt, geografisk information, installationsdatum, checklistor och underhållsscheman.

Maskinparken kan du också hantera direkt i 4PS Construct. Där kan du sköta uthyrning av både maskin och operatör till såväl interna projekt som till externa kunder samt även hantera maskinunderhåll och schemaläggning.

Kalkylen är central för alla projekt. I 4PS Construct kan du välja om du vill läsa in kalkylen från ett externt kalkylsystem eller kalkylera direkt i systemet, för att använda som bilaga i ett anbud eller som projektbudget. Du kan även bryta ner kalkylen i delar för att använda i projektplaneringen, eller begära in offerter från leverantörer.

Inköp av projektunikt material kan du göra direkt i systemet för direktleverans till arbetsplatsen. Utöver standardinköpsfunktionerna i affärssystemet D365 Business Central, kan du även automatisera inköpen genom att till exempel materialplanera från befintligt lager och orderstock.

Arbetschefsformulär är en speciell funktion i 4PS Construct där all projektinformation samlas för att underlätta uppföljen av det operativa arbetet. Mycket av informationen är nödvändig för att hantera AB-regelverken. Det handlar bland annat om inspektioner, kvalitetsavvikelser och olyckshantering, inleveranser, orderlistor, upparbetningsgrad, betalplan samt ansvar- och rollfördelning.

Välj ett system som är byggt för att matcha dina branschkrav, och en partner som känner till dina utmaningar.

Värdet av en leverantör som känner igen dina utmaningar

Affärsuppföljning i ett byggbolag påverkar inte bara ditt val av affärssystem utan även valet av affärssystemsleverantör. En leverantör som förstår dina branschspecifika utmaningar och kan omsätta dessa i en teknisk plattform som hela verksamheten kan dra nytta av, kan också bli en värdefull kunskapspartner. Med best practice från andra bygg- och installationsföretag som arbetar integrerat med byggekonomi, projektredovisning, hantering av olika regelverk kan du utveckla din egen verksamhetsuppföljning.

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera smarta systemlösningar för företag inom bygg, installation och service. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt är du varmt välkommen att höra av dig till Mathias Gyllensvärd!