Mobila arbetsflöden ger nya möjligheter för arbetet på fältet

Fördelning, rapportering och uppföljning av fältpersonalens inom bygg- och servicerelaterade verksamheter sker ofta manuellt ute på fältet. Det är både tidskrävande och ineffektivt. Med mobila digitaliserade arbetsflöden ökar möjligheterna att automatisera och förenkla arbetet.

Mobila-arbetsflöden-ger-nya-möjligheter-för-arbetet-på-fältet.jpeg

Traditionellt sett finns väl definierade manuella processer och rutiner för att hantera det jobb som görs ute på fältet. Manuella arbetsordrar fördelas på de olika fälttekniker som ska genomföra dagens arbete, exempelvis reparationer, installationer, felsökningar och byggnationer.

I slutet av arbetspasset sker sedan som regel en manuell avrapportering för att registrera resultatet av dagens utförda arbeten kopplade till respektive projekt. Vid sidan av det ska teknikern även rapportera arbetade timmar och eventuell frånvaro som registreras i ett annat system.

Det här är både tidskrävande och innebär en onödig eftersläpning i tid, som de flesta idag ändå vant sig vid att acceptera som en ”normal” process. Detta trots att det medför både sämre kontroll och en ökad risk för fel.

Nya digitala lösningar möjliggör effektivare arbetssätt

För ett bygg- och installationsföretag är det centralt att löpande kunna ha god kontroll över projektet. Det handlar både om att kunna möta behoven ute på de olika arbetsplatserna såväl som centralt.

Att projektledning, platschef, ekonomiavdelning och kunder kan följa hur projektet utvecklas över tid i förhållande till budget och projektkalkyler är avgörande för en lyckad leverans. Med en kombination av många olika system och manuella processer är det dock svårt att få en enhetlig bild av vad som verkligen gäller i realtid.

Idag går det tack vara ny teknik och alltfler digitala, mobila enheter att automatisera en stor del av de manuella moment som hänger ihop med arbetet som utförs på fältet. Digitaliseringen har gjort det möjligt att effektivare kunna styra och i realtid följa arbetet. Det skapar både en tydligare kontroll och möjliggör en mer relevant uppföljning av olika bygg-, service- och underhållsuppdrag. En bättre överblick gör det också lättare att planera dagens arbete ute på fältet.

Så blir affärssystemet ett stöd för tillväxt i byggföretaget

Har du rätt systemstöd blir det mycket enklare att få till en bra affärsuppföljning i ditt byggbolag. I den här guiden tittar vi närmare på några av de vanligaste utmaningarna kopplade till systemstöd och tillväxt.

Spara tid och öka kontrollen för såväl medarbetare som projektledning

Med ett molnbaserat, integrerat affärs- och projektsystem går det smidigt att få ut rätt information till tekniker i deras mobila enheter. På så sätt slipper de själva att knappa in i systemet och manuellt hämta ut dagens arbetsordrar. Informationen kan också realtidsuppdateras om det skulle ske några sena förändringar eller tillägg under dagen.

Det blir också enklare att lägga till information för att underlätta arbetet för dina fälttekniker, till exempel mer detaljerad information om vad som ska servas, bilder, servicehistorik, specifikation av reservdelar, kontaktperson, serviceställe med mera. Allt för att bidra till en så enkel och smidig arbetssituation som möjligt.

Teknikern kan i sin mobila enhet hela tiden hålla sig uppdaterad och själv rapportera in sina utförda uppdrag varifrån som helst. Med ett molnbaserat, integrerat system kan även all tidrapportering skötas digitalt i samma applikation, inklusive eventuella avvikelser som till exempel VAB.

När all informationen är samlad i en och samma databas, alltid tillgänglig online, skapar det också en trygghet hos alla involverade parter. En mer digital, samordnad process med färre manuella moment underlättar arbetet och ökar leveranssäkerheten i dina kunduppdrag.

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera smarta systemlösningar för företag inom bygg, installation och service. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt är du varmt välkommen att höra av dig till Mathias Gyllensvärd!