Så kan du säkra tillväxten i din projektverksamhet med rätt affärssystem

För en lyckad tillväxt är det A och O för ledningen att kunna fatta rätt beslut på rätt grunder. Men fattar beslut på korrekta beslutsunderlag?

Så kan du säkra tillväxten i din projektverksamhet med rätt affärssystem.jpg

För en lyckad tillväxt är det A och O för ledningen att kunna fatta rätt beslut på rätt grunder. Tillgången och kvaliteten på verksamhetsinformation kommer vara avgörande för hur väl du lyckas. Detta blir extra tydligt i projektorienterade organisationer, som till exempel bygg, installation och service, där informationen som regel är spridd i en rad olika system runt om i verksamheten.

Många företag har svårt att hantera komplexiteten i projekten på ett bra sätt för att komma tillrätta med förseningar, brister i projektuppföljningen och brända budgetar. Informationen är ofta spridd i olika system, som måste stämmas av och kompletteras manuellt. Risken är stor för informationsgap och bristande eller sent uppdaterade underlag för beslut.

Byggbranschen ligger traditionellt sett efter i digitaliseringsarbetet, men nu finns tydliga tecken på förändring.

I och med den digitala utvecklingen och ökade krav på tillgänglighet pressas också många företagsledningar av allt högre leveranskrav. Byggbranschen ligger traditionellt sett efter i digitaliseringsarbetet, men nu finns tydliga tecken på förändring. Intresset för molntjänster ökar i takt med att det kommer nya krav på kontroll och tillgång på information om vad som händer i projekten. Det skapar också nya möjligheter för företagets affärer och framtida tillväxt.

En av nycklarna för att lyckas i konkurrensen är att ha en integrerad verksamhetsuppföljning där du kan få kontroll på hela värdekedjan. Det är en särskilt stor utmaning i verksamheter där planering, styrning och uppföljning av olika projekt är det centrala. Tillgången på realtidsinformation har blivit en allt viktigare konkurrensfördel och en central pusselbit för att du ska kunna vara rätt rustad för framtiden. Det gör valet av affärssystemet och hur väl det möter utmaningarna på ditt företags tillväxtresa extra viktigt.

Guide: Så blir affärssystemet ett stöd i din verksamhetsutveckling

För dig som leder en verksamhet i tillväxt där projekten är i fokus – inom exempelvis bygg, service eller installation – har vi tagit fram guiden: Så blir affärssystemet ett stöd i din verksamhetsutveckling.

I guiden belyser vi några av de vanligaste utmaningarna och beskriver hur ett skalbart, branschanpassat och integrerat affärssystem kan bidra till en mer framgångsrik tillväxt. Lär dig bland annat om:

  • Hur du kan skapa en mer proaktiv, framtidssäker affärsuppföljning i ditt tillväxtföretag
  • Hur en branschanpassad molnlösning kan gynna både din organisation och dina kunder
  • Vad en integrerad affärs- och projektuppföljning innebär och hur det gynnar hela verksamheten

Så blir affärssystemet ett stöd för tillväxt i byggföretaget

Har du rätt systemstöd blir det mycket enklare att få till en bra affärsuppföljning i ditt byggbolag. I den här guiden tittar vi närmare på några av de vanligaste utmaningarna kopplade till systemstöd och tillväxt.

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera smarta systemlösningar för företag inom bygg, installation och service. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt är du varmt välkommen att höra av dig till Mathias Gyllensvärd!