Projektledning – ett förbättringsområde inom byggsektorn

Projektvolymerna ökar och med dem även riskerna. Teknisk innovation kan ge byggföretag ett försprång och ökad kontroll. Ändå visar KPMGs Global Construction Survey att majoriteten av företagen fortfarande sitter fast i manuella processer, dåliga systemlösningar samt saknar strategi för hur de ska implementera ny teknik i sina verksamheter.

Blogg_Projektledning-ett-förbättringsområde-inom-byggsektorn.jpg

Manuella processer dominerar fortfarande

KPGM genomför årligen sin globala studie Global Construction Survey med mer än 200 ledande byggföretag världen över. Undersökningen visar att 67 procent av alla respondenter anser att riskerna i byggprojekt ökar. Lägg sedan till att 60 procent också ser att projektvolymerna ökar. Det blir då tydligt att branschen måste hitta bättre sätt att hantera komplexiteten i projekten för att undvika misstag, förseningar och brända budgetar. Att arbeta på ett bättre sätt med data och analys kan ge byggföretag en realtidsbild över hur det går i projekten. Något som skulle öka deras flexibilitet och möjliggöra snabba åtgärder för att lösa problem som uppstår.

Ändå visar studien att färre än 8 procent av företagen anses vara ‘cutting edge’ när det gäller att använda och anpassa sig efter ny, innovativ teknik. Nästan hälften av företagen använder separata system för att rapportera och övervaka projektens framsteg. Och majoriteten av respondenterna menar att deras verksamheter fortfarande använder sig av manuella processer och flera system för sin projekthantering.

Så blir affärssystemet ett stöd för tillväxt i byggföretaget

Har du rätt systemstöd blir det mycket enklare att få till en bra affärsuppföljning i ditt byggbolag. I den här guiden tittar vi närmare på några av de vanligaste utmaningarna kopplade till systemstöd och tillväxt.

Saknar strategi för att dra nytta av innovativa lösningar

Att byggbranschen fortsätter att ligga efter i tillämpningen av innovativ teknik, innebär att aktörerna på marknaden går miste om den stora potential som finns i just den här typen av innovativa lösningar. Ett exempel är Internet of Things (IoT), där du kan övervaka temperaturer i utrymmen för att ta till åtgärder om temperaturen går över acceptabla gränser. Ett annat exempel är integrationen mellan BIM och projekthanteringssystem. Kopplingen gör att din BIM-modell kan påföra faktiska kostnader för arbete och material, eller annan unik data direkt till projekten.

Färre än hälften av företagen säger sig ha en strategi för hur de ska använda och dra nytta av innovativa tekniklösningar. Vilket är synd då just byggbranschen är en bransch där innovation kan möjliggöra snabbare och mer effektivt arbete. Med ett integrerat projektledningssystem kan du förbättra din projektplanering. Ökad kontroll av varje steg i dina projekt ökar också förutsägbarheten av projektresultatet. Tillgång till bättre information ger dig mer kontroll över dina projekt, och därmed mer kontroll över hela din verksamhet.

Optimera verksamheten med affärssystem för bygg och projektledning

4PS Construct är ett integrerat projektledningssystem för företag inom bygg, med koppling till den nya tekniken. 4PS har exempelvis utvecklat en BIM-integration som sömlöst kopplar ihop BIM-modellen med riktig data från din verksamhet. Som ett exempel kan data som samlas in via IoT-enheter användas i 4PS för att automatiskt skapa en service-order när temperaturen stiger över ett visst värde. På så vis är serviceteknikern redan på väg till din kund, innan kunden upptäcker att de har ett problem.

4PS Construct ger dig ett komplett system för implementering, med egna portaler, appar, applikationer för IoT och BIM-integration. Det gör att du kan dra nytta av den nya teknologin redan idag.

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera smarta systemlösningar för företag inom bygg, installation och service. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt är du varmt välkommen att höra av dig till Mathias Gyllensvärd!