Partnering – en transparent entreprenadform som kräver sitt systemstöd

Som lite av en rebell i den traditionella byggbranschen och med en tydlig värdegrund att stå på har Byggdialog vuxit stadigt sedan starten 2007. Så har även marknadens intresse för möjligheterna med partnering – ett systematiskt arbetssätt som bygger på samverkan och ställer höga krav på transparens.

Partnering – en transparent entreprenadform som kräver sitt systemstöd

Redan när Byggdialog startade sin verksamhet för drygt 12 år sedan fanns visionen att förändra arbetssättet i byggprocessen. En av grundarna, idag VD Jörgen Sundhäll berättar bakgrunden och varför man valt att enbart jobba med partneringprojekt.

Vår verksamhet bygger på våra starka värderingar om öppenhet och ärlighet, vilket traditionellt sett inte är det man i första hand förknippar byggbranschen med. Vi såg en möjlighet att förändra och utveckla arbetssättet inom branschen.

Partnering, eller samverkansentreprenad som det också ofta kallas, är fortfarande en relativt ny projektform inom byggbranschen men har de senaste åren blivit alltmer etablerad.

Jörgen är sedan många år en van förespråkare och kom redan tidigt i kontakt med entreprenadformen.

Allt började med att jag redan 1999 blev ansvarig för ett partneringprojekt på Skanska, faktiskt det första i Sverige. Då visste vi inte riktigt vad det var, men jag hade tidigare jobbat med handslagsbaserade överenskommelser och gillade det sättet att driva byggprojekt.

Öppenhet, ärlighet och transparens är viktiga ledord

Begreppet partnering kommer ursprungligen från England och det var Skanskas kund Landstinget som hade hört talas om projektformen. De var trötta på traditionella byggprojekt med fastprisfokus och problem med dålig leveranskvalitet som fick förhandlas i efterhand. Projektet som Jörgen då var projektledare för blev startskottet för Skanskas partneringverksamhet.

Jag tände verkligen på det här sättet att jobba! Plötsligt kändes det som att vi utvecklade något tillsammans och inte bara blev värderade utifrån ett pris. Då bestämde jag mig för att fokusera på partneringprojekt, först inom Skanska och så småningom genom att ta det ytterligare ett steg och tillsammans med tre andra starta Byggdialog.

Partnering är ett systematiskt sätt att arbeta och utveckla byggprojektet tillsammans. Öppenhet, ärlighet och transparens är viktiga ledord. Inga fastprisstrukturer.

Kunden ska känna sig trygg och delaktig hela vägen samtidigt som det också ska finnas en exit-möjlighet.

Vår roll är att leda och organisera arbetet i projektet och se till att kunskapen och nödvändig information kan delas öppet mellan alla aktörer. Från start till mål arbetar vi tillsammans med parterna och utvecklar projektet löpande. Det handlar om allt från produktutveckling till miljöhänsyn, hållbarhet, kalkylering och löpande avstämningar mot en målbudget.

Partnering utmanar gamla strukturer i byggbranschen

Det är framförallt de kunder som själva vill förändra och utveckla som väljer partneringmodellen. De köpare som testat tidigare gillar arbetssättet, medan nya kunder kan uppleva det svårt och behöver mer bevis för att de ska få förtroende för den här formen att driva byggprojekt.

Det är en fantastisk metod för att utveckla arbetssättet. Det är även en viktig plattform för att utveckla branschens aktörer och få dem att sätta sig gemensamt på samma sida av bordet och lägga bort det ekonomiska egenintresset. En utveckling som alla parter vinner på.

Byggdialog har vuxit stadigt och har med åren blivit vana i rollen som utmanare till de traditionella förespråkarna i branschen.

Många konkurrenter tycker inte alls om att vi är inne och rör runt i branschen. Vi anses duktiga på det vi gör och har stort förtroende hos våra kunder, men inom branschen är det fortfarande flera som har svårt att acceptera öppenheten i projekten.

En annan utmaning är att fånga kundens vision och behov och sedan översätta det till en konkret byggnad, och att framförallt lyckas hålla i ekonomin. Det handlar om att ta ett helhetsgrepp och göra rätt saker inom ramen för budgeten samtidigt som partneringprojektet utvecklas gemensamt.

Så blir affärssystemet ett stöd för tillväxt i byggföretaget

Har du rätt systemstöd blir det mycket enklare att få till en bra affärsuppföljning i ditt byggbolag. I den här guiden tittar vi närmare på några av de vanligaste utmaningarna kopplade till systemstöd och tillväxt.

Vikten av ett integrerat och transparent affärssystem

I och med att hela partneringtanken bygger på samverkan och öppenhet ställs också särskilda krav på systemstöd. Tillgången på realtidsinformation, att kunna säkerställa att alla kan få rätt information i rätt tid och följa projektet över tid, blir särskilt viktigt i en samverkansentreprenad där det är skarpt läge hela tiden. Det innebär att du behöver ett systemstöd som möjliggör en god och transparent projektuppföljning för såväl kund som samverkande aktörer.

När kunderna vet att de lätt kan få tillgång till information skapar det förtroende i sig, även om viljan, kompetensen eller kanske tiden saknas för att verkligen göra egna uppföljningar.

Byggdialog håller månatliga ekonomiska avstämningar med sina kunder. Hittills har dessa gjorts genom att visa information och kontroller direkt i ekonomisystem. Sedan en tid tillbaka har företaget dock sökt efter ett mer integrerat branschanpassat affärssystem där kalkyl, planering och ekonomi går att följa upp på ett och samma ställe. Ett system som på ett bra, tydligt och enkelt sätt kan ge såväl Byggdialog som deras kunder och partners en god projektkontroll.

Valet föll på Microsoft 4PS Construct eftersom vi tyckte att det var bäst anpassat för våra behov och vår bransch construction. Avgörande var att det kändes genomarbetat och förhållandevis enkelt samt att det bygger på en etablerad plattform som Microsoft Dynamics 365 Business Central. Vi är mitt uppe i implementeringen av affärssystemet nu, jag kom precis från ett möte. Så här långt ser det lovande ut, 4PS verkar möta våra förväntningar och vara precis det vi behöver.

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera smarta systemlösningar för företag inom bygg, installation och service. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt är du varmt välkommen att höra av dig till Mathias Gyllensvärd!