GRATIS GUIDE: Så blir affärssystemet ett stöd för tillväxt i byggföretaget

Har du rätt systemstöd blir det mycket enklare att få till en bra affärsuppföljning i ditt byggbolag. I den här guiden tittar vi närmare på några av de vanligaste utmaningarna kopplade till systemstöd och tillväxt.

I guiden kan du läsa mer om:

  • Hur du kan skapa en mer proaktiv, framtidssäker affärsuppföljning i ditt tillväxtföretag
  • Hur en branschanpassad molnlösning kan gynna både din organisation och dina kunder.
  • Vad en integrerad affärs- och projektuppföljning innebär och hur det gynnar hela verksamheten

Ladda ner guiden

För att lyckas med att växa din business måste ledningsgruppen kunna fatta rätt beslut på rätt grunder. Hur väl ni lyckas beror bland annat på tillgången och kvaliteten på verksamhetsinformationen ni grundar era beslut på. Detta blir extra tydligt i projektorienterade organisationer, inom exempelvis bygg, service och installation, där informationen ofta är spridd i flera olika system runt om i verksamheten. I den här guiden belyser vi några av de viktigaste utmaningarna och beskriver hur ett skalbart, branschanpassat och integrerat affärssystem kan bidra till en mer framgångsrik tillväxt. Trevlig läsning!

Ladda ner guiden