Bättre kontroll på projekten med ett branschanpassat affärssystem

I verksamheter som bygg, service och installation, med långa uppdrag och många parter involverade, är projektkontrollen central. Med ett växande antal projekt ökar mängden information och dokument som måste hanteras. Ett integrerat, branschanpassat system hjälper dig att få en bättre verksamhetskontroll.

Bättre kontroll på projekten med ett branschanpassat affärssystem.jpg

För att säkerställa kvaliteten i din projektstyrning och resultatuppföljning krävs en samlad bild av alla händelser som rör ett projekt. Från projektering och kalkylering till löpande projektavstämning och resultatuppföljning. Ofta brister kontrollen på grund av en mängd öar av information i olika system och en rad manuella, personberoende rutiner för att täcka upp för de gap som kan uppstå i informationsöverföringen.

Att inte ha tillgång till rätt information i rätt tid är ett vanligt problem på många företag, vilket blir särskilt tydligt i projektorienterade verksamheter. Kraven på transparens samt löpande kontroll, redovisning och rapportering i flera led är extra höga. Det blir ännu viktigare att kunna presentera information ur flera olika perspektiv för såväl projektledare och platschefer som ekonomi och ledning. Först då kan projektkontrollen skapa ett riktigt värde för hela verksamheten – och bli ett viktigt verktyg i ditt företags framtida tillväxt. Detta görs bäst i ett integrerat, helt branschanpassat system.

Möt kundernas ökade behov av egen projektuppföljning i realtid

Även dina kunder gynnas av att ditt företag använder ett integrerat affärssystem där projektkontrollen är hjärtat i systemet. I takt med den digitala utvecklingen öppnas nya möjligheter att få tillgång till information som rör det som händer projekten i realtid. Kan du som projektleverantör inte möta kraven på tillgänglighet leder det ofta till en känsla av osäkerhet hos beställarna. Om systemstödet brister när det gäller att presentera rätt information i rätt tid, kan det i värsta fall leda till att du tappar affärer till konkurrenter.

Många kunder vill idag ha direktaccess till ditt företags affärssystem för att kunna göra egna uppföljningar, vid sidan av den periodiska uppföljning de får i samband med projektmöten och rapportering. Kunderna vill kunna komma åt de verkliga dokumenten. Det gör att egenutvecklade sidolösningar och manuella sammanställningar sällan räcker för att möta kraven på transparens och realtidsinformation. Ett modernt, molnbaserat affärssystem med integrerad projektkontroll hjälper dig med det.

Så blir affärssystemet ett stöd för tillväxt i byggföretaget

Har du rätt systemstöd blir det mycket enklare att få till en bra affärsuppföljning i ditt byggbolag. I den här guiden tittar vi närmare på några av de vanligaste utmaningarna kopplade till systemstöd och tillväxt.

När projektkontrollen är hjärtat i affärssystemet – 4PS Construct

4PS Construct är ett affärssystem särskilt anpassat för bygg, service och installation. Här får alla involverade i projektet tillgång till relevant information i realtid. Du kan få en snabb överblick på all den verksamhetskritiska information du behöver för att fatta rätt beslut. Med funktionalitet som möter kraven på en komplex projektredovisning, service, underhåll och styrning får hela organisationen bättre projektkontroll och samordning. Med anpassade dashboards och externa portaler blir det också lätt att ge dina kunder tillgång till den avgränsade information de behöver för att kunna känna sig trygga i sin egen uppföljning av projekten på olika nivåer.

I 4PS Construct ingår moduler för CRM, kalkylering, anbudshantering, budget och prognos, inköp och logistik, projektplanering, service och underhåll, tidrapportering, dokumenthantering samt ekonomi och finans. Olika portaler i affärssystemet, liksom kopplingen till BIM, underlättar också samarbetet såväl inom din organisation som med underentreprenörer och övriga externa parter i projekten.

Projektkontrollen, som är hjärtat i affärssystem kan du spåra status i projekten i realtid. Eftersom informationen är helt integrerad finns också möjligheter att titta på informationen från olika perspektiv, beroende på om du arbetar med ekonomi och redovisning, är platschef, projektledare eller VD. En skalbar lösning som 4PS Construct gör det också lättare att anpassa systemstödet allteftersom företaget växer och behoven förändras.

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera smarta systemlösningar för företag inom bygg, installation och service. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt är du varmt välkommen att höra av dig till Mathias Gyllensvärd!