Assemblin

Så utvecklar Assemblin sina affärs- och verksamhetsprocesser med 4PS

När Assemblin skulle implementera ett nytt affärssystem var en av utmaningarna de många system och integrationer som verksamheten använde. Idag utgör affärssystemet 4PS Construct navet i verksamhetsuppföljningen.

  • Anställda

    6000+
  • Bransch

    Construction
  • Huvudkontor

    Stockholm, Sverige

Utmaning Utmaningar med många olika system och integrationer samt brist på samordning i verksamhetens olika delar.
Teknisk lösning 4PS Construct.
Resultat Automatiserade och digitaliserade processer.

Assemblin är ett av Nordens ledande installationsbolag med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Företaget utformar, installerar och underhåller tekniska system för el, värme, sanitet, ventilation, automation och alla angränsande specialistområden.

När företaget skulle implementera ett nytt affärssystem var en utav utmaningarna de många olika system och integrationer som verksamheten använde. En annan utmaning var brist på samordning i verksamhetens olika delar. I en verksamhet som Assemblin, där projekt står i fokus, är kraven på dokumenthantering, informationsdelning och transparens med alla inblandade parter särskilt höga.

Idag utgör projektkontrollen i affärssystemet 4PS Construct navet i hela verksamhetsuppföljningen.

Efter implementeringen av 4PS har våra processer blivit både mer automatiserade och digitaliserade. Det ger våra medarbetare ett bättre stöd i vardagen för att utföra sina arbetsuppgifter.

Fredrik Loqvist, fd Chief Application Delivery på Assemblin

Under åren har Assemblin tillsammans med Fellowmind, utvecklat och uppgraderat 4PS för att stödja verksamheten på bästa sätt när den växer. Genom ett nära samarbete och en kontinuerlig dialog som skapar tydlighet i förväntningar hos båda parter, får vi en bättre planering och framförhållning. Dessutom har en stor del av det utvecklingsarbete som Fellowmind gjort tillsammans med Assemblin lett till att standardfunktionaliteten i affärssystemet 4PS utvecklats för att passa den svenska branschstandarden ännu bättre.

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera smarta systemlösningar för företag inom bygg, installation och service. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt är du varmt välkommen att höra av dig till Mathias Gyllensvärd!

Läs mer om implementationen hos Assemblin