Reima

Reima

Digitalisering och datahantering är centralt i barnklädmärket Reimas strategi

Reima är ett ledande märke inom funktionella barnkläder. De har gjort digitalisering och datahantering till en av hörnstenarna i sin strategi.

  • Anställda

    500
  • Bransch

    Manufacturing
  • Huvudkontor

    Vantaa, Finland

Utmaning Hållbarhet under hela produktens livscykel – analysinformation som stödjer målsättningen.
Teknisk lösning Qlik Sense.
Resultat Tillsammans med Reima har vi byggt en enhetlig, global data- och rapporteringsplattform.

Reima är ett ledande märke inom funktionella barnkläder. De har gjort digitalisering och datahantering till en av hörnstenarna i sin strategi. Tillsammans med Reima har vi byggt en enhetlig, global data- och rapporteringsplattform och håller på att utveckla dess rapporterings- och analysprocesser och ökande dataanvändning inom den globala organisationen med hjälp av Qlik Sense-lösningen.

På senare tid har Reima, den finska tillverkaren av funktionella barnkläder, utvidgat sin verksamhet betydligt på den internationella marknaden och ökat sin närvaro i de nordiska länderna och Europa, såväl som i Ryssland, Kina, Kanada och USA.

För att understödja sin växande globala verksamhet har Reima, med hjälp från Fellowmind, utvecklat sina rapporterings- och analysprocesser och börjat att använda Qlik-teknologin inom sin verksamhet. Företaget har genomgått en betydande omvandling, i synnerhet när det gäller rapportering. Nu fungerar denna moderna och globala rapporteringsplattform som en grund för företagets internationella verksamhet och erbjuder ett enhetligt sätt att rapportera inom hela organisationen. Företagets strategiska målsättning är att integrera kunskapsbaserad ledning i Reimas företagskultur med hjälp av Qlik-teknologi.

För att uppnå denna målsättning har samtliga av Reimas över 500 anställda över hela världen getts möjligheten att använda analyslösningen Qlik Sense för att hjälpa dem i deras dagliga arbete. Analysarbete har under en längre tid spelat en väldigt viktig roll inom Reimas verksamhet. Olika sätt att utnyttja rapportering och analyser utvecklats konstant så att Qlik-lösningen kan fungera så omfattande och effektivt som möjligt för företaget.

Data är nyckeln till konkurrensmässiga fördelar inom vår bransch och det är därför det spelar en så viktig roll för Reimas affärsverksamhet. Prognoser och att förutse framtiden baseras på erfarenheter och data som har samlats in från olika källor som vi redan har. Ju bättre data vi har, desto bättre kan vi förbereda oss för framtiden.

Jari Mäenanttila, Chief Information Officer, Group ICT Director, Reima

En enhetlig dataplattform för Reimas globala verksamhet

Reima använder en enhetlig molnbaserad dataplattform som möjliggör centraliserad datahantering för företagets olika enheter och internationella företagsgrupper, såväl som omfattande dataanvändningsapplikationer, som avancerade analysfunktioner med maskininlärning, effektiv rapportering och mångsidig affärsdataanalys. Informationen är transparent och uppdaterad inom hela organisationen. Realtidsinformation används exempelvis i det dagliga beslutsfattandet. 80 % av Reimas omsättning kommer från internationella marknader, vilket omfattar över 70 länder på tre kontinenter. Partihandel är den största distributionskanalen, men direktförsäljning till konsumenter har också ökat i popularitet i både fysiska butiker och online. En enhetlig data- och rapporteringsplattform ger en heltäckande översikt över hela Reimas globala verksamhet och olika försäljningskanaler.

Reima håller på att genomgå en betydande förändring, där data och digitalisering utgör grunden i allt vi gör. Vi anser att användning av data på ett transparent sätt är mycket viktigt, vilket är anledningen till att alla våra medarbetare över hela världen har tillgång till rapporter och data som produceras med Qlik Sense.

Viktigt för Reima: hållbarhet under hela produktens livscykel – analysinformation som stödjer målsättningen

Utöver att främja rörlighet, sunda värderingar och digitalisering, ingår även hållbarhet och miljövänlighet i Reimas strategiska målsättningar. Eftersom Reima är en global aktör, spelar produkterna och hela försörjningskedjan en betydande roll när det gäller hållbarhet. Reima är särskilt uppmärksamma när det gäller att exempelvis förlänga produkternas livscykel och främja återanvändning och återvinning.

Men hjälp av moderna analysfunktioner kan Reima exempelvis ytterligare förbättra kvaliteten och miljövänligheten för kläderna utan att kompromissa med säkerhet och användbarhet. Fördelarna med avancerade analysfunktioner omfattar exempelvis försörjningskedjeanalyser för att optimera hela processen från beställning till betalning och finansiering, såväl som produktanalys för att möjliggöra bättre produktsortimentbeslut. Modern teknologi och Reimas enhetliga rapporterings- och dataplattform gör även processen från affärsanalys till beslutsfattande snabbare.

Reimas affärspartner

Reima och Fellowmind har samarbetat under en längre tid angående användning av data och analysfunktioner. Vi stödjer Reima med deras globala datastrategi som siktar på en ännu mera effektiv företagskultur med kunskapsbaserad ledning. Samarbetet fortsätter och nya analysapplikationer utvecklas kontinuerligt.

”Det globalt verksamma företaget Reima ser digitalisering och datadriven ledning som en av de viktigare trenderna i detta tidevarv, tillsammans med hälsa och välbefinnande och kampen mot klimatförändringarna. Detta tänkande genomsyrar hela vår verksamhet. Vi arbetar konstant tillsammans med Fellowmind för att utnyttja de digitala lösningarna på ett bättre sätt inom vår affärsverksamhet och övergå till en ännu mera effektiv kunskapsbaserad ledning. Vi är mycket nöjda med samarbetet”, säger Jari Mäenanttila, Chief Information Officer, Group ICT Director hos Reima.

Det är fantastiskt att samarbeta med ett internationellt växande finskt företag som investerar i kunskapsbaserad ledning och har en tydlig datastrategi. Reima har omfattande distributionskanaler i Finland och resten av världen, så enhetlig och omfattande datainsamling och analys, såväl som dataanvändning för att utveckla affärsverksamheten, ger en väldigt bra grund för tillväxt och expansion.

Tommi Pylvänen Fellowmind

Vill du veta mer?

Kimmo Immonen
kimmo.immonen@fellowmind.fi
+358 40 530 4335