Reima

Reima

Ujednolicona platforma danych na potrzeby globalnych działań firmy Reima

Reima, wiodąca marka funkcjonalnej odzieży dla dzieci, postawiła na cyfryzację i zarządzanie danymi jako fundamenty swojej strategii.

  • Wielkość firmy

    500
  • Branża

    Produkcja
  • SIEDZIBA GŁÓWNA

    Vantaa, Finland

Wyzwanie Zrównoważony rozwój w całym cyklu życia produktu, integracja zarządzania opartego na wiedzy z kulturą korporacyjną
Technologia Qlik Sense
Korzyści Ujednolicona platforma danych dla globalnych operacji, prognoz i przewidywań

Wspólnie z firmą Reima zbudowaliśmy ujednoliconą, globalną platformę danych oraz rozwijamy procesy raportowania i analizy, zwiększając wykorzystanie danych w całej globalnej organizacji dzięki rozwiązaniu Qlik Sense.

W ostatnich latach firma Reima, fiński producent funkcjonalnej odzieży dla dzieci, mocno rozszerzyła swoją działalność na rynek międzynarodowy i zwiększyła swoją obecność w krajach skandynawskich oraz Europie, a także w Rosji, Chinach, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

Aby wesprzeć swoje coraz liczniejsze działania na całym świecie, firma Reima, przy wsparciu Fellowmind, wykorzystując technologie Qlik rozwinęła procesy raportowania i analizy. Spółka przeszła gruntowną reorganizacje, szczególnie w zakresie raportowania. Obecnie ta nowoczesna, globalna platforma raportowania służy za podstawę międzynarodowych działań firmy i zapewnia jednolity sposób raportowania w obrębie całej organizacji. Celem strategicznym firmy jest włączenie zarządzania opartego na wiedzy do kultury korporacyjnej firmy.

W ramach realizacji tego celu każdy z ponad 500 pracowników firmy Reima na całym świecie otrzymał możliwość korzystania z rozwiązania analitycznego Qlik Sense, pomagającego im w codziennej pracy operacyjnej. Analityka już od dłuższego czasu odgrywa w działalności firmy Reima bardzo ważną rolę. Stale rozwijane są różne sposoby wykorzystania raportowania, tak aby rozwiązanie Qlik mogło służyć w jak najbardziej kompleksowy i efektywny sposób.

Zobacz najważniejsze informacje o projekcie

Dane stanowią w naszej branży kluczową przewagę konkurencyjną, dlatego odgrywają tak istotną rolę w działalności biznesowej firmy Reima. Prognozowanie i przewidywanie przyszłości opiera się na zebranych z różnych źródeł danych i doświadczeniu, które już posiadamy. Im lepszymi danymi dysponujemy, tym lepiej możemy przygotować się na przyszłość.

Jari Mäenanttila Chief Information Officer, Group ICT Director, Reima

Ujednolicona platforma danych na potrzeby globalnych działań firmy Reima 

Firma Reima korzysta z ujednoliconej, opartej na chmurze platformy danych, która umożliwia scentralizowane zarządzanie dla różnych jednostek i międzynarodowej struktury firmy. Dodatkowo posiada także rozbudowane narzędzia, takie jak zaawansowana analityka z wykorzystaniem uczenia maszynowego, efektywne raportowanie i kompleksowa analiza danych biznesowych. Wszystkie informacje w obrębie całej organizacji są przejrzyste i aktualne – informacje w czasie rzeczywistym są wykorzystywane w codziennym podejmowaniu decyzji. 80% obrotów netto firmy Reima pochodzi z rynków międzynarodowych, obejmujących ponad 70 krajów na trzech kontynentach. Największym kanałem dystrybucji jest sprzedaż hurtowa, ale coraz większą popularnością cieszy się również bezpośrednia sprzedaż klientom, zarówno w sklepach, jak i w Internecie. Ujednolicona platforma danych i raportowania zapewnia całościowy wgląd we wszystkie globalne działania firmy Reima i różne kanały sprzedaży.

W firmie Reima przechodzimy radykalną zmianę – jako podstawę całej naszej działalności wybraliśmy dane i cyfryzację. Sposób wykorzystania i przejrzystość danych są dla nas bardzo ważne, dlatego wszyscy nasi pracownicy na całym świecie mają dostęp do raportów i danych utworzonych za pomocą rozwiązania Qlik Sense.

Wartości w firmie Reima: zrównoważony rozwój przez cały cykl życia produktu – analityka wspiera ten cel

Poza promowaniem mobilności, zdrowych wartości i cyfryzacji, strategiczne cele firmy Reima obejmują zrównoważony rozwój i ekologię. Ponieważ firma Reima działa na globalnym rynku, produkty i cały łańcuch dostaw odgrywają znaczącą rolę w kontekście zrównoważonego rozwoju. Firma Reima zwraca szczególną uwagę m.in. na wydłużanie cyklu życia produktów oraz promowanie ich ponownego wykorzystania i recyklingu.

Z pomocą nowoczesnej analityki firma Reima może jeszcze bardziej podnieść jakość i ekologiczny charakter odzieży, bez uszczerbku dla bezpieczeństwa i użyteczności. Korzyści płynące z zastosowania zaawansowanej analityki to między innymi analiza łańcucha dostaw pozwalająca na optymalizację całego procesu od zamówienia po płatności i finanse, a także analiza produktów umożliwiająca podejmowanie lepszych decyzji dotyczących asortymentu. Nowoczesna technologia oraz ujednolicona platforma raportowania i danych firmy Reima przyspieszają również proces od analizy biznesowej po podejmowanie decyzji.

Partner biznesowy firmy Reima

Firmy Reima i Fellowmind już od dłuższego czasu współpracują w zakresie analityki i wykorzystania danych. Wspieramy firmę Reima w realizacji jej globalnej strategii danych, której celem jest efektywna korporacyjna kultura zarządzania opartego na wiedzy. Nasza współpraca trwa, a nowe zastosowania analityczne są stale rozwijane.

„Globalna firma Reima postrzega cyfryzację i zarządzanie oparte na danych jako jeden z megatrendów tej ery, obok zagadnień zdrowia i dobrego samopoczucia oraz walki ze zmianami klimatu. Stanowią one również integralną część całej naszej działalności. Stale współpracujemy z firmą Fellowmind, aby lepiej wykorzystać rozwiązania cyfrowe w naszych działaniach biznesowych i jeszcze skuteczniej zarządzać wiedzą. Jesteśmy zadowoleni z tej współpracy – mówi Jari Mäenanttila, dyrektor ds. informacji, dyrektor ds. teleinformatycznych grupy w firmie Reima.

Wspaniale współpracuje się z rozwijającą się na rynku międzynarodowym fińską firmą, która inwestuje w zarządzanie oparte na wiedzy i ma jasną strategię w zakresie danych. Firma Reima dysponuje rozbudowanym kanałem dystrybucji w Finlandii i na świecie, dlatego jednolite i kompleksowe gromadzenie i analiza danych oraz ich wykorzystanie do rozwoju działalności biznesowej stanowi bardzo dobrą podstawę do rozwoju i ekspansji firmy.

Tommi Pylvänen Fellowmind

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Kimmo Immonen
kimmo.immonen@fellowmind.fi
+358 40 530 4335