Reima

Reima

Digitaalisuus ja datalla johtaminen Reiman strategian keskiössä

Reima, maailman johtava toiminnallisten lastenvaatteiden valmistaja, on nostanut digitaalisuuden ja datalla johtamisen yhdeksi strategiansa kulmakiveksi.

  • Työntekijät

    500
  • Toimiala

    Vähittäiskauppa
  • Maa

    Suomi

Haaste Tiedolla johtaminen osaksi yrityskulttuuria.
Teknologia Qlik
Tulokset Yhtenäinen tietoalusta Reiman globaalille toiminnalle.

Reima, maailman johtava toiminnallisten lastenvaatteiden valmistaja, on nostanut digitaalisuuden ja datalla johtamisen yhdeksi strategiansa kulmakiveksi. Yhteistyössä Fellowmindin kanssa Reima on rakentanut yhtenäisen, globaalin tieto- ja raportointialustan ja kehittää raportoinnin ja analysoinnin prosessejaan sekä tehostaa Qlik Sense -ratkaisulla datan hyödyntämistä läpi koko globaalin organisaation.

Voimakkaasti kansainvälisille markkinoille laajentunut, suomalainen liikkuvien lasten vaatteiden valmistaja Reima on kasvattanut toimintaansa Pohjoismaiden ja Euroopan lisäksi viime vuosina erityisesti Venäjällä, Kiinassa sekä Kanadassa ja Yhdysvalloissa.

Kasvavan globaalin toimintansa tueksi Reima on Fellowmindin tuella kehittänyt raportoinnin ja analytiikan prosessejaan, ja hyödyntää toiminnassaan Qlik-teknologiaa. Yrityksessä on tehty iso uudistushanke erityisesti raportoinnin osalta. Moderni, globaali raportointialusta on nyt pohjana yrityksen kansainväliselle toiminnalle ja yhtenäiselle tavalle toimia raportoinnin osalta läpi koko organisaation. Yrityksen strategisena tavoitteena on valjastaa tiedolla johtaminen osaksi koko Reiman yrityskulttuuria Qlik-teknologian avulla.

Osana tämän tavoitteen saavuttamista Reiman jokaiselle toimistotyöntekijälle ympäri maailman on mahdollistettu Qlik Sense-analytiikkaratkaisun käyttö, jotta jokainen työntekijä voisi hyödyntää ratkaisua päivittäisessä operatiivisessa työssään. Analytiikan hyödyntäminen onkin jo pitkään ollut erittäin tärkeässä roolissa Reiman toiminnassa. Raportoinnin ja analytiikan hyödyntämiskohteita mietitään jatkuvasti lisää, jotta Qlik-ratkaisu palvelisi liiketoimintaa mahdollisimman kattavasti ja tehokkaasti.

"Data on erittäin suuri kilpailutekijä alallamme ja sen vuoksi se onkin erittäin tärkeässä roolissa Reiman liiketoiminnassa. Tulevaisuuden ennakoiminen ja ennustaminen perustuu eri lähteistä koottuun kokemukseen ja dataan, jota meillä jo on. Mitä parempaa dataa on käytettävissä, sitä paremmin me voimme varustautua tulevaan", kertoo Jari Mäenanttila, tietohallintojohtaja Reimasta. 

Mitä parempaa dataa on käytettävissä, sitä paremmin me voimme varustautua tulevaan.

Jari Mäenanttila, tietohallintojohtaja, Reima

Tutustu Reiman tarinaan videolla:

Yhtenäinen tietoalusta Reiman globaalille toiminnalle

Reimalla on käytössä yhtenäinen pilvipohjainen tietoalusta, data platform, mikä mahdollistaa yrityksen eri yksiköiden ja eri kansainvälisten liiketoimintaryhmien keskitetyn datan hallinnoinnin sekä laajat datan hyödyntämiskohteet kuten kehittyneen analytiikan koneoppimisen avulla, tehokkaan raportoinnin, ja monipuolisen liiketoimintadatan analysoinnin. Tieto on läpinäkyvää ja ajantasaisesti käytössä läpi koko organisaation -reaaliaikaista tietoa hyödynnetään muun muassa päivittäisen päätöksenteon tukena.

Reiman liikevaihdosta noin 85 % tulee kansainvälisiltä markkinoilta, jotka käsittävät yli 70 maata kolmella mantereella. Suurin jakelukanava on tukkumyynti, mutta myös kuluttajille suunnattu myynti on kasvattanut suosiota sekä myymälöissä että verkkokaupassa. Yhtenäinen tieto-ja raportointialusta mahdollistavat kokonaisnäkymän kaikkiin Reiman globaaleihin toimintoihin ja eri myyntikanaviin.

"Meillä Reimalla on meneillään iso muutos aiempaan – data ja digitaalisuus on asetettu tärkeäksi lähtökohdaksi kaikelle tekemiselle. Pidämme datan hyödyntämistä ja läpinäkyvyyttä erittäin tärkeänä, joten sen vuoksi meidän kaikilla toimistotyöntekijöillämme ympäri maailman on pääsy, eri tarpeita varten, Qlik Sensellä tuotettuihin raportteihin ja dataan", kertoo Jari Mäenanttila.

Meidän kaikilla toimistotyöntekijöillä ympäri maailman on pääsy raportteihin ja dataan.

Jari Mäenanttila, tietohallintojohtaja, Reima

Reimalle tärkeää: vastuullisuus tuotteen elinkaaressa – analytiikka tukemassa tavoitetta

Reiman strategisiin tavoitteisiin kuuluu liikkumisen edistämisen ja terveellisten arvojen sekä digitaalisuuden hyödyntämisen lisäksi myös vastuullisuus ja ympäristöystävällisyys. Koska Reima on globaali toimija, on tuotteilla ja koko toimitusketjulla merkittävä rooli vastuullisuuden näkökulmasta. Reima kiinnittää erityistä huomiota esimerkiksi tuotteiden elinkaaren pidentämiseen ja niiden uusiokäytön ja kierrättämisen edistämiseen.

Hyödyntämällä nykyaikaista analytiikkaa Reimalla voidaan kehittää muun muassa yhä korkealaatuisempia ja ympäristöystävällisempiä vaatteita – unohtamatta turvallisuutta ja käytettävyyttä.

Kehittyneen analytiikan etuja ovat mm. toimitusketjun analytiikka, jonka avulla voidaan optimoida koko prosessia tilauksesta maksuun ja talouteen, sekä tuoteanalytiikka, joka mahdollistaa paremmat tuotevalikoimaan liittyvät päätökset. Moderni teknologia ja Reiman yhtenäinen raportointi- ja tietoalusta nopeuttavat myös aikaa, joka kuluu liiketoiminnan analysoinnista päätöksentekoon.

“Digitaalisuus ja datalla johtaminen nähdään globaalisti toimivalla Reimalla yhtenä tämän aikakauden megatrendinä terveyden ja hyvinvoinnin sekä ilmastonmuutoksen torjumisen ohella. Nämä vaikuttavat myös olennaisena osana koko toimintaamme. Teemme jatkuvaa yhteistyötä Fellowmindin kanssa, jotta pystymme hyödyntämään digitaalisia ratkaisuja yhä paremmin liiketoiminnassamme ja johtamaan datalla yhä tehokkaammin. Olemme tyytyväisiä yhteistyöhön", kertoo Jari Mäenanttila.

Teemme jatkuvaa yhteistyötä Fellowmindin kanssa, jotta pystymme hyödyntämään digitaalisia ratkaisuja yhä paremmin ja johtamaan datalla yhä tehokkaammin.

Jari Mäenanttila, tietohallintojohtaja, Reima

Fellowmind Reiman kumppanina 

Reima ja Fellowmind ovat tehneet pitkään yhteistyötä datan ja analytiikan hyödyntämisen parissa. Fellowmind tukee Reimaa globaalissa datastrategiassa kohti yhä tiiviimpää tiedolla johtamisen yrityskulttuuria. Yhteistyö jatkuu ja koko ajan yhdessä kehitetään uusia analytiikan hyödyntämisen kohteita.

“On hienoa tehdä yhteistyötä kansainvälisesti kasvavan suomalaisyrityksen kanssa, joka panostaa tiedolla johtamiseen ja jolla on selkeä datastrategia. Reimalla on laaja jakelukanava Suomessa ja maailmalla, joten tietojen kokoaminen ja analysointi yhtenäisesti ja kattavasti sekä datan hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämiseksi antavat erittäin hyvän pohjan liiketoiminnan kasvulle ja laajentamiselle", kertoo Fellowmindin Tommi Pylvänen.

Ota yhteyttä!

Kimmo Immonen
kimmo.immonen@fellowmind.fi
+358 40 530 4335

Reima on maailman johtava toiminnallisten lastenvaatteiden merkki, jonka missiona on pukea liikkuvat lapset tulevaisuuden haasteisiin. Kankaanpäässä vuonna 1944 toimintansa aloittanut Reima työllistää lähes 500 henkeä, ja konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 141 miljoonaa euroa. Reima myy tuotteitaan ja Finnish Baby Box -pakkausta yli 70 eri maahan. Reima-tuotteiden suunnittelun kulmakivet ovat innovaatio, toiminnallisuus, turvallisuus ja tuore suomalainen design. Vaatteita arvioi maailman rehellisin ja säälimättömin testaustiimi: lapset. Tutustu tarkemmin: www.reima.com