DHL Freight

DHL Freight ökar effektiviteten med plattform för hantering av transporttjänster

Fellowmind hjälper DHL Freight att rusta för framtiden genom att skapa skräddarsydda lösningar som hjälper till att effektivisera och modernisera deras transporthanteringssystem.

  • Anställda

    600 000
  • Bransch

    Trade and Logistics

Utmaning DHL Freight vände sig till Fellowmind för att få hjälp att samla och modernisera sina tjänster för kundernas transportbehov.
Teknisk lösning MS-teknologier
Resultat API-farmen är en användarvänlig, skalbar och framtidssäkrad plattform som hjälper DHL Freights kunder oavsett transportbehov och kunskapsnivå.
DHL är världens ledande logistikföretag med verksamhet i mer än 220 länder och territorier. Över 1,8 miljarder paket levereras via DHL varje år – en volym som av förklarliga anledningar kräver ett sömlöst transportflöde. Fellowmind har sedan början på 2000-talet skapat reda i företagets transporthanteringssystem. Och allra senast har de rullat ut en integrationsplattform som hjälper DHL att rusta för framtiden.

Plattformen, som kallas API-farmen, löser såväl DHL Freights interna behov som deras externa kunders, genom att den samlar alla olika tjänster för transporthantering med hjälp av APIer. Den möjliggör en smidigare och mer dynamisk integration av olika teknologier och tjänster, vilket resulterar i ökad effektivitet och flexibilitet.

Under vårt långa partnerskap som sträcker sig 20 år bakåt i tiden, har Fellowmind skapat skräddarsydda lösningar som löser våra och våra kunders behov.

Patrik Åström
Patrik Åström Digital Business Integration Process & Product Specialist på DHL Freight

Behov av ny modern integrationslösning med samlade funktioner

När DHL Freight ville ta ett nytt grepp genom att samla alla tjänster på samma plats och även utveckla funktionerna, fick Fellowmind frågan om de kunde hjälpa till. Man ville både harmonisera och modernisera tjänsterna för en mer användarvänlig och framtidssäkrad plattform.

– Målet med API-farmen var att förenkla för DHL Freight och deras kunder, oavsett transportbehov eller kunskapsnivå. I en djungel av olika transporttjänster ville vi göra det enkelt för dem att hitta rätt, säger Håkan Strandh, kundansvarig på Fellowmind.

Efter en analysfas och gemensamma workshops kom Fellowmind med ett lösningsförslag och ett tätt samarbete inleddes med DHL Freights integrationsspecialister och Fellowminds utvecklingsteam. Plattformen växte fram och har sedan kontinuerligt utökats med nya tjänster för att möta nya behov. 

API-farmen – nyckeln till användarvänligheten

DHL Freight erbjuder sina kunder möjligheten att sköta allt som rör deras transporter genom sin kundportal DHL Freight. Enskilda företagare, e-handlare och tredjepartsleverantörer kan enkelt boka transporter, beräkna fraktkostnaden och spåra godset, dygnet runt. I samma portal kan kunden också boka och skapa fraktdokument, se sändningshistorik och pallsaldo samt boka och skapa mallar för vanliga transporter. Priser och annan specifik information genereras utifrån kundens avtal i affärssystemet och produktdatabasen.

Förutom användarvänligheten för kunden innebär lösningen också bättre förutsättningar för DHL Freight att få en tydlig överblick och bra dokumentation av alla sändningar.

API-farmen är den kraftfulla motorn bakom kundportalen, men används främst genom att kunder och partners, e-handlare och tredjepartsleverantörer, går direkt mot API:erna som tillhandahålls för att generera och nyttja olika tjänster inom DHL Freight.

En framtidssäkrad och kostnadseffektiv lösning som täcker alla behov

Lösningen skapar en flexibilitet och gör det enkelt för DHL Freight att integrera nya tjänster, något som är avgörande för att kunna anpassa sig till förändrade affärsbehov och marknadsförhållanden.

Alla bygger skräddarsydda transportlösningar men det är effektiviteten på lösningen som avgör konkurrenskraftigheten.

Håkan Strandh
Håkan Strandh Kundansvarig på Fellowmind

– Alla stora transportörer bygger skräddarsydda transportlösningar, men det är effektiviteten på lösningen som avgör konkurrenskraftigheten. API-farmen är både lättanvänd, snabb, stabil och täcker DHL Freights behov. Det här är ett sätt för DHL Freight att vinna marknadsandelar, säger Håkan.

Patrik skriver under på att lösningen har många fördelar gentemot andra system. Förutom produktdatabasen som gör det enkelt att verifiera och förklara regelverket för DHL Freights produkter går det snabbt att genomföra uppdateringar när verksamheten kommer med förändringar. Dessutom är den kostnadseffektiv.

– Vår nya lösning är absolut kostnadseffektiv om man jämför med vårt tidigare system – både för oss och för våra kunder, säger Patrik. Det är en enkel och lättanvänd lösning för alla våra kunder som kanske inte hade kunnat bygga en sådan här lösning på egen hand. Och i och med skalbarheten och möjligheten att anpassa systemets funktioner lönar sig investeringen för oss på lång sikt.

Långvarigt samarbete satt som handen i handsken

Trots hög komplexitet i projektet tycker både Håkan och Patrik att samarbetet funkat bra. De konstaterar att deras gemensamma historia har spelat en nyckelroll och bidragit till att övervinna utmaningarna genom ömsesidig insikt och god samarbetsförmåga.

– Vi har ett förankrat partnerskap med DHL Freight. Vi kan deras verksamhet och har lätt att sätta oss in i sammanhanget när de vill ha hjälp med nya behov. Vi har en bra dialog när vi sätter igång nya projekt tillsammans, säger Håkan.

Flexibiliteten i systemet är en riktig framgångsfaktor.

Patrik Åström
Patrik Åström Digital Business Integration Process & Product Specialist på DHL Freight

När Fellowmind och DHL Freight inledde arbetet lyckades man harmonisera samtliga tjänster för att göra allt enhetligt.

– Under senaste året arbetade vi fram ytterligare tjänster som gör det ännu enklare för våra kunder att navigera. Flexibiliteten i systemet är en riktig framgångsfaktor. Och allt bottnar i att vi har ett väldigt bra samarbete, säger Patrik.

Fellowminds lösning har nu rullats ut för hela Europa och DHL Freight är i full gång med att utbilda länderna i det nya systemet. Startsträckan är längre utanför Sverige, menar Patrik, men processen är igång och lösningen tas väl emot av de länder de arbetar med.

– Skalbarheten gör att det är enkelt att rulla ut i andra länder. Och lösningen som Fellowmind byggt är ett effektivt sätt att rusta sig för framtiden och öka kundnyttan.

Fellowmind arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla lösningarna och DHL Freight uppskattar den höga servicegraden och kostnadseffektiviteten i Fellowminds lösningar.

– Vi ser självklart att Fellowmind ska vara med på resan framöver, avslutar Patrik.

Fellowmind skräddarsyr för dina unika verksamhetsbehov

Fellowmind är en ledande Microsoftpartner och utgår från Microsofts plattform och teknologi när vi hjälper både stora och små företag, i ett flertal branscher, att utveckla och implementera verksamhetskritiska lösningar. Vi erbjuder standard- och kundunika lösningar, och även modernisering av äldre applikationer för att de ska möta förändrade affärsbehov.

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera smarta systemlösningar för företag i tillväxt. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt är du varmt välkommen att höra av dig till Anna-Karin Sandstedt!