OSTP valde Microsoft Sustainability Manager

OSTP går mot koldioxidneutralitet med Microsoft Sustainability Manager

Genom att på ett smart sätt förena sin data syftar OSTP till att ge anställda och kunder en allt mer automatiserad och heltäckande bild av utsläppens påverkan på företagets verksamhet och värdekedja.

  • Anställda

    ~500
  • Bransch

    Manufacturing
  • Länder

    Finland, Sverige

Utmaning Att vara CO2-neutral på sina egna anläggningar senast 2025 och följa CSRD . Strävar mot enklare insamling, rapportering och analys av hållbarhetsdata.
Teknisk lösning Microsoft Cloud for Sustainability, Sustainability Manager, Azure Data Platform och annan Microsoft-teknik.
Resultat En hållbarhetsplattform som möjliggör automatisering av rapportering samt ökad insikt och transparens i värdekedjan.

För flera år sedan inledde OSTP en ambitiös resa för att omdefiniera sig själva som det mest effektiva och hållbara företaget inom sin bransch, med målet att uppnå koldioxidneutralitet på sina anläggningar senast 2025. För att uppnå detta visste företaget att användning och analys av data är en viktig faktor . "Att mäta det du gör är nyckeln till förbättring", säger Andrea Gatti , VD på OSTP Group. Med det i åtanke har företaget satt upp en hållbarhetsplan för hur de kan arbeta mot sitt mål.

Sedan introduktionen av hållbarhetsplanen har OSTP sett en minskning av de direkta CO2-utsläppen från sina produktionsanläggningar med ungefär 70 % mellan 2021 och 2023. Förmågan att spåra och registrera data är avgörande för att fortsätta uppnå sina mål.

I det här kundcaset kommer du kunna läsa mer om hur OSTP genom sitt val av Microsoft Sustainability Manager gjorde resan mot koldioxidneutralitet på sina egna anläggningar och efterlevnad av det nya European Corporate Sustainability Reporting Directive ( CSRD ) både enklare och effektivare. Caset är en sammanfattning av en ursprunglig text publicerad på microsoft.com.

Utmaningar

OSTP är specialiserat på att producera svetsade rostfria rör, kopplingar och väsentliga komponenter inom branscher som vattenrening, konstruktion, varvsbyggnad och energilösningar. Deras produkter återfinns även i Giga-fabriker för EV-batterier.

Trots att OSTP:s produkter av rostfritt stål är 100 % återvinningsbara, förblir stålproduktionsprocessen en betydande bidragande faktor till globala CO2-utsläpp. OSTP vill minimera sin miljöpåverkan och har satt upp ett högt mål. "Vi vill vara CO2-neutrala på våra egna anläggningar till 2025", säger Andrea Gatti . "För oss är prioriteringen att minimera vårt basavtryck, och för att göra det måste vi mäta utsläppen mycket noggrant och exakt." Att möjliggöra enklare insamling och rapportering av hållbarhetsdata är avgörande i den fortsatta resan. Att få djupare insikter och att kunna öka mängden och kvaliteten på databaserade beslut och förbättringar är en hörnsten för att nå målen mer effektivt.

Vi vill vara CO2-neutrala på våra egna anläggningar senast 2025.

Andrea Gatti VD på OSTP Group

OSTP prioriterar också efterlevnad av det europeiska direktivet om hållbarhetsrapportering för företag (CSRD). CSRD är ett mandat från EU som kräver att företag rapporterar hållbarhetsinformation i tre kategorier: Scope 1 (direkta utsläpp), Scope 2 (indirekta utsläpp) och Scope 3 (uppströms och nedströms aktiviteter såsom transporter, driftavfall och inköpta varor och tjänster). För att förenkla efterlevnaden av CSRD för alla vill OSTP förse sina anställda och kunder med automatiserad, korrekt rapportering om utsläppsdata.

Med dessa ambitiösa mål i sikte behövde företaget bygga ett molnbaserat system som kunde samla information och leverera insikter snabbt. "Vi har börjat mäta utsläpp och göra data transparent för våra kunder", säger Gatti . "Denna framåtrörelse ger oss en viktig konkurrensfördel."

Tillvägagångssätt

I samarbete med OSTP utvecklade vi på Fellowmind en digital plattform som inkluderar Sustainability Manager, Azure Data Platform och olika Microsoft-verktyg. Denna plattform samlar in och presenterar information om CO2-utsläpp. Med hjälp av Sustainability Manager kan OSTP samla all sin data på ett ställe, vilket ger en tydlig bild av hur deras handlingar påverkar miljön över hela företagets verksamhets- och leveranskedja. De kan spåra utsläpp i realtid och använda denna information för att vidta specifika åtgärder för att minska sin miljöpåverkan.

"Vi vill vara transparenta genom hela kedjan så att kunderna kan göra rätt val baserat på fakta", säger Jyrki Sironen , hållbarhetschef på OSTP .

Se personerna som banar väg för datadriven hållbarhet berätta mer om projektet i denna videon.

Resultat

Med hjälp av Microsoft Cloud for Sustainability har OSTP kunnat digitalisera sin hållbarhetsrapportering, optimera användningen av utsläppsdata över hela företaget och erbjuda ökad transparens till sina kunder.

"Vi använder data för att identifiera andra områden utöver CO2 där vi kan minska vårt miljöavtryck", säger Anders Brännbacka , Operations Development Manager, Jakobstad och Digitalization Coordinator på OSTP Group. "Vi siktar också på operativ effektivitet och ser det som en synergi för att driva våra hållbarhetsåtgärder."

Blickar vi framåt kan OSTP använda detta kontinuerliga informationsflöde för att hitta fler sätt att förbättra sin verksamhet och bli mer effektiva. Utsläppsdata i realtid är också till hjälp för kunderna. När kunder köper produkter från OSTP måste de rapportera om Scope 3-utsläpp, och att ha korrekta CO2-data från OSTP sparar tid och resurser även för dem.

Att mäta det du gör är nyckeln till förbättring. Det är därför verktyg som Microsoft Cloud for Sustainability och Sustainability Manager är så viktiga

Andrea Gatti VD på OSTP Group

Vill du veta mer om Cloud for Sustainability?

Vill veta mer?

Louise Ol-Ers
Group Sustainability Manager
louise.ol-ers@fellowmind.se

Läs mer om vårt samarbete med OSTP och hur de blir mer konkurrenskraftiga och hållbara genom data.

Är du redo att ge er transformationsresa en boost?

Riv ner silos, öka effektiviteten och överträffa dina kunders förväntningar! Vi ser hur alla delar av din verksamhet hänger ihop och kan hjälpa ditt företag att bli mer sammankopplat. Vi kallar det för att bli ett Connected Company. 

Första steget är att få en bra översikt för att se hur långt ni kommit i den digitala transformationen och hur redo organisationen är för förändring. Detta får du enklast genom vårt frågeformulär “Connected Company Maturity Assessment”. Ta första steget och svara på frågorna idag!