OSTP wybrało Microsoft Sustainability Manager

OSTP zmierza w kierunku neutralności CO2 dzięki Microsoft Sustainability Manager

Dzięki ujednoliceniu analizy danych, OSTP zapewni pracownikom i klientom coraz bardziej zautomatyzowany i kompleksowy widok wpływu emisji na działalność firmy.

  • Wielkość firmy

    ~500
  • Branża

    Produkcja
  • Kraje

    Finlandia, Szwecja

Wyzwanie Neutralność CO2 i CSRD do 2025. Łatwiejsze gromadzenie, raportowanie i analiza danych dotyczących zrównoważonego rozwoju.
Technologia Microsoft Cloud for Sustainability, Sustainability Manager, Azure Data Platform i inne technologie Microsoft.
Korzyści Platforma danych dotyczących zrównoważonego rozwoju, umożliwiająca automatyzację raportowania. Zwiększanie wiedzy i przejrzystości łańcucha wartości.

Kilka lat temu firma OSTP wyruszyła w ambitną podróż, aby na nowo zdefiniować siebie jako najbardziej wydajną i zrównoważoną firmę w swojej branży, dążąc do osiągnięcia neutralności węglowej w swoich zakładach do 2025 roku. Aby to osiągnąć, firma wiedziała, że ważnym czynnikiem jest wykorzystanie i analiza danych. "Pomiar wydajności jest tym, co pozwala na poprawę", mówi Andrea Gatti, CEO w OSTP Group. "Mając to na uwadze, firma opracowała plan działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, aby osiągnąć swój cel."

Od czasu wprowadzenia planu zrównoważonego rozwoju firma OSTP odnotowała redukcję bezpośredniej emisji CO2 ze swoich zakładów produkcyjnych o około 70% w latach 2021-2023. Możliwość śledzenia i rejestrowania danych ma kluczowe znaczenie dla kontynuowania kursu na rzecz osiągnięcia wyznaczonych celów.

Dowiedz się, w jaki sposób firma OSTP wprowadziła pionierskie rozwiązanie Microsoft Sustainability Manager, aby ułatwić i usprawnić swoją podróż w kierunku neutralności emisji CO2 we własnych zakładach oraz zgodności z nową europejską dyrektywą w sprawie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD). Historia jest podsumowaniem opublikowanego na stronie microsoft.com oryginalnego przypadku klienta.

Wyzwania

OSTP specjalizuje się w produkcji spawanych rur, przewodów, złączek i niezbędnych komponentów ze stali nierdzewnej dla różnych branż, takich jak uzdatnianie wody, budownictwo, przemysł stoczniowy i rozwiązania energetyczne. Produkty rurowe firmy znalazły niedawno zastosowanie w dużych fabrykach akumulatorów EV.

Pomimo 100% możliwości recyklingu produktów ze stali nierdzewnej OSTP, proces produkcji stali w dalszym ciągu znacząco przyczynia się do globalnej emisji CO2. OSTP chce zminimalizować swój wpływ na środowisko i wyznaczyła sobie ambitny cel. „Chcemy być neutralni pod względem emisji CO2 w naszych zakładach do 2025 roku” – mówi Andrea Gatti. „Dla nas priorytetem jest zminimalizowanie naszego śladu bazowego, a aby to osiągnąć, musimy bardzo uważnie - i bardzo dokładnie - mierzyć emisje gazów cieplarnianych”. Umożliwienie łatwiejszego gromadzenia i raportowania danych dotyczących zrównoważonego rozwoju ma kluczowe znaczenie w dalszym procesie. Uzyskanie głębszego wglądu oraz możliwość zwiększenia ilości i jakości decyzji i ulepszeń opartych na danych jest kamieniem węgielnym skuteczniejszego osiągania celów.

Chcemy być neutralni pod względem emisji CO2 w naszych zakładach do 2025 roku.

Andrea Gatti CEO w OSTP Group

OSTP priorytetowo traktuje również zgodność z europejską dyrektywą dotyczącą sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD). CSRD to nakaz Unii Europejskiej wymagający od firm raportowania informacji na temat zrównoważonego rozwoju w trzech obszarach: Zakres 1 (emisje bezpośrednie), Zakres 2 (emisje pośrednie) i Zakres 3 (działania na wyższym i niższym szczeblu łańcucha dostaw, takie jak transport, odpady operacyjne oraz zakupione towary i usługi). Aby uprościć wszystkim zgodność z CSRD, OSTP chce zapewnić swoim pracownikom i klientom zautomatyzowane, dokładne raportowanie danych dotyczących emisji.

Mając na uwadze te ambitne cele, firma musiała zbudować system oparty na chmurze, który mógłby agregować informacje i szybko dostarczać spostrzeżeń. „Zaczęliśmy mierzyć emisje i udostępniać dane naszym klientom” – mówi Gatti. „Ten krok naprzód daje nam przewagę konkurencyjną”.

Podejście

We współpracy z OSTP opracowaliśmy platformę cyfrową, która obejmuje Sustainability Manager, Azure Data Platform i różne narzędzia Microsoft. Platforma ta gromadzi i prezentuje informacje na temat emisji CO2. Korzystając z Sustainability Manager, OSTP może zebrać wszystkie swoje dane w jednym miejscu, dając jasny obraz tego, jak ich działania wpływają na środowisko w całej działalności firmy i łańcuchu dostaw. Mogą śledzić emisje w czasie rzeczywistym i wykorzystywać te informacje do podejmowania konkretnych kroków w celu zmniejszenia ich wpływu.

„Chcemy zachować przejrzystość w całym łańcuchu dostaw, aby klienci mogli dokonywać właściwych wyborów w oparciu o fakty" – mówi Jyrki Sironen, Sustainability Manager w OSTP.

Zobacz, co o projekcie mówią osoby odpowiedzialne za kształtowanie zrównoważonego rozwoju w oparciu o dane.

Wyniki

OSTP przeprowadziło weryfikację koncepcji przy użyciu Microsoft Cloud for Sustainability w celu digitalizacji raportowania zrównoważonego rozwoju, optymalizacji wykorzystania danych dotyczących emisji w całej firmie i zapewnienia przejrzystości klientom.

„Wykorzystujemy dane do identyfikacji innych obszarów poza CO2, w których możemy zmniejszyć nasz wpływ na środowisko” – mówi Anders Brännbacka, Operations Development Manager, Jakobstad i Digitalization Coordinator w OSTP Group. „Naszym celem jest także efektywność operacyjna i postrzegamy to jako synergię wspierającą nasze działania w zakresie zrównoważonego rozwoju”.

Patrząc w przyszłość, OSTP może wykorzystać ten ciągły przepływ informacji, aby znaleźć więcej sposobów na poprawę i zwiększenie wydajności. Dane dotyczące emisji w czasie rzeczywistym są również pomocne dla klientów. Kiedy klienci dokonują zakupów w OSTP , muszą raportować emisje z zakresu 3, a posiadanie dokładnych danych CO2 z OSTP oszczędza im czas i wysiłek.

Pomiar bieżących wyników pozwala na poprawę. Dlatego narzędzia takie jak Microsoft Cloud for Sustainability i Sustainability Manager są tak ważne.

Andrea Gatti CEO w OSTP Group

Chcesz poznać możliwości wykorzystania chmury dla zrównoważonego rozwoju?

Przeczytaj więcej o naszej współpracy z OSTP i o tym, jak dzięki danym poprawiają konkurencyjność i zrównoważony rozwój.

Czy jesteś gotowy, aby przyspieszyć swoją cyfrową transformację?

Zburzmy silosy, zwiększmy wydajność i przekroczmy oczekiwania Twoich klientów! Widzimy, jak wszystkie obszary Twojej firmy są ze sobą powiązane, pomożemy Ci stać się Connected Company. 

Wszystko zaczyna się od oceny. Zobacz, jak daleko zaszedłeś na swojej drodze cyfrowej transformacji i czy Twoja organizacja gotowa jest na zmiany. Zrób kolejny krok i dowiedz się już teraz!