OSTP valitsi Microsoft Sustainability Managerin

OSTP siirtyy kohti CO2-päästöneutraaliutta Microsoft Sustainability Managerilla

Yhtenäisen tiedon avulla OSTP tarjoaa työntekijöilleen ja asiakkailleen entistä automatisoidumman ja kattavamman kuvan päästöjen vaikutuksista yrityksen toimintaan ja arvoketjuun.

  • Työntekijät

    ~500
  • Toimiala

    Valmistava teollisuus
  • Maat

    Suomi, Ruotsi

Haaste Olla CO2-neutraali ja CSRD:n mukainen vuoteen 2025 mennessä ja helpottaa kestävän kehityksen tietojen keruuta, raportointia ja analysointia.
Teknologia Microsoft Cloud for Sustainability, Sustainability Manager, Azure Data Platform ja muut Microsoftin teknogiat.
Tulokset Kestävän kehityksen tietoalusta, joka mahdollistaa raportoinnin automatisoinnin. Ymmärryksen ja arvoketjun läpinäkyvyyden lisääminen.

OSTP on aloittanut jo useita vuosia sitten kunnianhimoisen matkan, jonka määränpäänä yrityksellä on saavuttaa asema toimialansa tehokkaimpana ja vastuullisimpana yrityksenä. Yrityksen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä. OSTP:llä tiedettiin, että datan käyttö ja analysointi ovat tärkeitä asetetun tavoitteen saavuttamiseksi. "Suorituskyvyn mittaaminen auttaa yritystä kehittymään", sanoo Andrea Gatti, OSTP Groupin toimitusjohtaja. Tätä ajatellen yhtiö laati kestävän kehityksen tiekartan, jonka avulla se on onnistunut vähentämään suoria CO2-päästöjä vuosien 2021 ja 2023 välillä noin 70 %:lla.

Tässä asiakastarinassa kerromme OSTP:n matkasta edelläkävijänä Microsoft Sustainability Managerin käyttäjänä. OSTP on tätä ratkaisua hyödyntäen pyrkinyt kohti hiilineutraaliutta sekä helpottanut uuden eurooppalaisen yritysvastuuraportointidirektiivin (European Corporate Sustainability Reporting Directive CSRD) noudattamista - entistä sujuvammin ja tehokkaammin.

Microsoft Customer Story-OSTP moves toward CO2 emissions neutrality with Microsoft Sustainability Manager

Haasteet

OSTP on erikoistunut hitsattujen ruostumattomasta teräksestä valmistettujen putkien, letkujen, liittimien ja olennaisten osien tuotantoon eri aloilla, kuten vedenkäsittely, rakentaminen, laivanrakennus ja energiaratkaisut. Nykyään OSTP:n tuotteita käytetään myös sähköajoneuvojen akkutehtaiden tuotannossa.

Vaikka OSTP:n ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet ovat 100 % kierrätettäviä, teräksen tuotantoprosessi on edelleen merkittävä maailmanlaajuisten hiilidioksidipäästöjen tuottaja. OSTP haluaa minimoida ympäristövaikutuksensa ja on asettanut itselleen korkean tavoitteen. "Tavoitteenamme on olla CO2-neutraali vuoteen 2025 mennessä", sanoo Andrea Gatti. "Ensisijaisena tavoitteenamme on minimoida hiilijalanjälkemme, ja tähän tarvitsemme erittäin huolellista ja täsmällistä päästömittausta."

Kestävän kehityksen tietojen keruun ja raportoinnin helpottaminen on ratkaisevan tärkeää jatkossa. Avainasemassa tavoitteiden saavuttamisessa on syvemmän näkemyksen saaminen ja mahdollisuus lisätä tietoon perustuvien päätösten ja parannusten määrää ja laatua.

Haluamme olla CO2-neutraaleja vuoteen 2025 mennessä.

Andrea Gatti Toimitusjohtaja, OSTP Group

Eurooppalaisen yritysten kestävän kehityksen raportointidirektiivin CSRD noudattaminen on myös tärkeää OSTP:lle. CSRD on Euroopan unionin antama direktiivi, joka velvoittaa yrityksiä raportoimaan kestävää kehitystä koskevat tiedot kolmeen luokkaan: Scope 1 (suorat päästöt), Scope 2 (epäsuorat päästöt) ja Scope 3 (varhais- ja loppupään toiminnot, kuten kuljetukset, käyttöjätteet ja ostot).

Yksinkertaistaakseen CSRD:n noudattamista, OSTP haluaa tarjota työntekijöilleen ja asiakkailleen automaattisen ja tarkan päästötietojen raportoinnin.

Näiden kunnianhimoisten tavoitteiden pohjalta yrityksen piti rakentaa pilvipohjainen järjestelmä, joka pystyy koostamaan dataa ja toimittamaan tietoa eteenpäin nopeasti. "Olemme alkaneet mitata päästöjä ja tehdä tiedoista läpinäkyviä asiakkaillemme", Gatti sanoo. "Tämä antaa meille kilpailuetua."

Lähestymistapa

Fellowmind kehitti yhteistyössä OSTP:n kanssa digitaalisen alustan, joka sisältää Sustainability Managerin, Azure Data Platformin ja muita erilaisia Microsoftin työkaluja. Tämän alustan avulla OSTP kerää ja esittää tietoa CO2-päästöistä. Sustainability Managerin avulla OSTP voi koota kaikki tiedot yhteen paikkaan ja siten saada selkeän kuvan siitä, miten heidän toimintansa vaikuttaa ympäristöön yrityksen toiminnoissa ja toimitusketjussa. Käyttäjät voivat seurata päästöjä reaaliajassa ja käyttää näitä tietoja ryhtyäkseen erityistoimiin päästövaikutusten vähentämiseksi.

"Haluamme olla läpinäkyviä koko ketjussa, jotta asiakkaat näkevät ja voivat tehdä oikeita valintoja tosiasioiden perusteella", sanoo Jyrki Sironen, OSTP:n vastuullisuuspäällikkö.

Katso, kuinka dataohjautuvaa kestävää kehitystä konkreettisesti rakennetaan.

Tulokset

OSTP on tehnyt Proof Of Concept -projektin käyttämällä Microsoft Cloud for Sustainability -palvelua. Tämän taustalla oli halu digitalisoida vastuullisuusraportointia, optimoida päästötietojen käyttöä koko yrityksessä ja tarjota läpinäkyvyyttä asiakkaille.

"Käytämme dataa tunnistaaksemme CO2:n lisäksi myös muita alueita, joilla voimme pienentää ympäristöjalanjälkeämme", sanoo Anders Brännbacka, Pietarsaaren toimintojen kehityspäällikkö ja OSTP Groupin digitalisaatiokoordinaattori.

"Tavoittelemme myös toiminnan tehokkuutta ja näemme sen synergiana kestävän kehityksen toimenpiteissämme."

Tulevaisuudessa OSTP voi käyttää jatkuvaa tiedonkulkua tehostaakseen toimintaansa. Reaaliaikaiset päästötiedot ovat hyödyllisiä myös asiakkaille. Kun asiakkaat ostavat OSTP:ltä, heidän on raportoitava soveltamisalan 3 (Scope 3) päästöistä, joten OSTP:n tarjoamat tarkat CO2-raportit säästävät aikaa ja vaivaa.

Suorituskyvyn mittaaminen auttaa yritystä kehittymään. Siksi työkalut, kuten Microsoft Cloud for Sustainability ja Sustainability Manager, ovat tärkeitä.

Andrea Gatti Toimitusjohtaja, OSTP Group

Haluatko kokeilla Cloud for Sustainability -palvelua?

Haluatko tietää lisää?

Louise Ol-Ers
Group Sustainability Manager
louise.ol-ers@fellowmind.se

Lue lisää yhteistyöstämme OSTP:n kanssa ja kuinka he parantavat kilpailukykyä ja kestävyyttä datan avulla.

Oletko valmis vauhdittamaan yrityksesi muutosmatkaa?

Pura organisaatiosi sisällä olevat siilot, tehosta toimintaa ja ylitä asiakkaidesi odotukset! Tiedämme, kuinka kaikki yrityksesi toiminnot liittyvät toisiinsa ja auttaa mielellämme yritystäsi kehittymään verkottuneeksi yritykseksi. 

Aloita matka verkottuneeksi yritykseksi vastaamalla Connected Company –arviointiin, jotta ymmärrät missä vaiheessa yrityksesi on digitaalista muutosmatkaa ja kuinka valmis yrityksesi on muutokseen. Ota seuraava askel ja aloita arviointi.