OSTP

Case Study OSTP

OSTP parantaa kilpailukykyään ja vastuullisuuttaan datan avulla

OSTP aikoo olla tehokkain ja vastuullisin yritys toimialallaan. Älykäs hinnoittelu on yksi askel tämän tavoitteen saavuttamisessa.

  • Työntekijät

    ~500
  • Toimiala

    Valmistava teollisuus
  • Maat

    Suomi, Ruotsi

Haaste Manuaalinen ja monimutkainen tarjouslaskenta ei tukenut yhtiön tavoitetta olla alansa vastuullisin yritys.
Teknologia Tarjoustyökalu webbisovelluksena (Azure, React, .NET), Microsoft Dynamics 365 Sales
Tulokset Älykäs työkalu tarjouksien laatimiseen. Tulevaisuudessa kertoo myös hiilijalanjäljen, jota voi kompensoida päästöoikeuksilla.

Teollisuudelle ruostumattomasta teräksestä putkia valmistava OSTP haluaa olla alansa johtava toimittaja tehokkuudessa ja ympäristövastuullisuudessa. Fellowmindin rakentama älykäs tarjoustyökalu ja datakyvykkyyksien kasvattaminen ovat tärkeitä askelia tällä matkalla.

Lähtötilanne

Prosessiteollisuudessa tarvitaan hitsattuja, korkealaatuisia teräsputkia ja putkenosia. Suomessa ja Ruotsissa toimiva OSTP palvelee näitä erityistarpeita 500 työntekijän voimin.

Yhtiöllä on yli satavuotinen historia, ja se on aikoinaan ollut osa Outokumpu-konsernia. Sittemmin itsenäisenä yrityksenä toimiessaan OSTP on investoinut merkittäviä summia teknologiaan, valmistuskapasiteettiin sekä tietenkin osaavaan henkilöstöönsä. Osana teknologiakehitystään OSTP halusi muun muassa tehostaa tarjousprosessiaan.

“Teollisuusasiakkailta tulevat tilaukset ovat sekä tiettyihin standardeihin perustuvia että toisaalta myös hyvin tarkasti tilaajan tarpeisiin ja prosesseihin mitoitettuja kokonaisuuksia. Tämä voi tuoda haasteita tarjouslaskentaan,” kertoo Anders Brännbacka, OSTP:n Operations Development Manager. "Haluamme antaa jokaiselle asiakkaillemme parhaan ja tehokkaimman tarjouksen kuhunkin tilanteeseen. Ja myös toimittaa tarjouksen asiakkaalle nopeasti."

Haluamme antaa jokaiselle asiakkaillemme parhaan tarjouksen kuhunkin tilanteeseen. Ja myös toimittaa tarjouksen asiakkaalle nopeasti.

Anders Brännbacka
Anders Brännbacka Operations Development Manager, OSTP

Tähän asti tarjouksien laatiminen on perustunut manuaaliseen laskentaan, Excel-taulukoihin ja pitkään ammattitaitoon. Nyt tätä työtä haluttiin tehostaa ja automatisoida. Uusi työkalu on joustava ja osaa kertoa täsmällisesti, mitä asioita tarjouksessa tulee huomioida, jotta asiakkaalle voidaan räätälöidä juuri hänelle sopivin tarjous.

Toimialan tehokkain ja vastuullisin yhtiö

OSTP:n strateginen tavoite on kuitenkin tarjoustyökalua merkittävästi laajempi kokonaisuus. “Olemme käynnistäneet sisäisen BEAST-ohjelman (Best Efficiency And Sustainability), joka tukee visiotamme olla toimialan tehokkain ja ympäristöystävällisin toimija. Kyky tarkkaan, dynaamiseen hinnoitteluun on osa tätä kokonaisuutta,” kertoo Anders Brännbacka.

BEAST-ohjelma sisältää myös useita muita järjestelmä- ja prosessitason kehitysprojekteja. Onnistuessaan tämä kokonaisuus muuttaa OSTP:n aidosti dataohjatuksi yritykseksi ja lisää yhtiön kilpailukykyä.

Pilvipohjainen data-alusta toiminnan ja talouden johtamiseen

Tiedon parempi hyödyntäminen kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa on OSTP:lle iso strateginen linjaus. Siksi työn alla on Fellowmindin tiimin kanssa myös pilvipohjainen data-alusta, jolla tietoa hyödynnetään laajasti sekä operatiivisen toiminnan johtamiseen että talousjohtamiseen.

Keskeistä on päätös tuoda vaiheittain kaikki liiketoimintatieto samalle alustalle, kun aiemmin eri toiminnoilla on ollut erillisiä järjestelmiä ja integraatioita. Yhteinen data-alusta varmistaa tiedon sujuvan jakamisen kaikkialle. Kyse on isommasta asiasta kuin vain teknologian käyttöönotosta — digitalisaatio muuttaa OSTP:n toimintatapoja ja kasvattaa uusia kyvykkyyksiä.

“Kehityshankkeista on mahdollista luoda meille uusi bisnesmalli: vastuullisuus pystytään jatkossa viemään entistä pidemmälle ja tekemään siitä läpinäkyvämpää”, sanoo Anders Brännbacka.

Fellowmind x OSTP

Ratkaisu

Ensimmäiseksi Fellowmindin asiantuntijat saivat tehtäväkseen rakentaa OSTP:n tiimille selainpohjaisen Quoter App -työkalun. Tarjouslaskenta tehdään nyt sen avulla ja samalla lukuisista raskaasti päivitettävistä Exceleistä on luovuttu. Käyttöliittymä tukee yksittäisen työntekijän työtä ja mahdollistaa samalla yritysjohdolle tarkemman, tosiaikaisen näkymän liiketoimintaan sen analysointia varten.

“Tarjous- ja hinnoittelutyökalu opastaa käyttäjää ja sisältää älykkäitä ominaisuuksia. Se on myös käytettävyydeltään iso harppaus Exceleistä eteenpäin,” kertoo Anders Brännbacka. Teknisesti Quoter App toteutettiin selainpohjaisena pilvisovelluksena, joka pyörii Azuressa ja pohjautuu varmatoimiseen ja laajasti käytettyyn React (front-end) ja .NET (back-end) -teknologiaan.

Tarjous- ja hinnoittelutyökalu opastaa käyttäjää ja sisältää älykkäitä ominaisuuksia. Se on myös käytettävyydeltään iso harppaus Exceleistä eteenpäin.

Anders Brännbacka
Anders Brännbacka Operations Development Manager, OSTP
Case Study OSTP

Uusi CRM-järjestelmä edistää läpinäkyvyyttä

Tarjoustyökalun rinnalla käynnistyi myös hanke OSTP:n asiakkuudenhallintajärjestelmän nykyaikaistamiseksi. Fellowmindin toimittama uusi Microsoft Dynamics 365 Sales CRM-järjestelmä on nyt laajassa koekäytössä testiryhmällä.

Järjestelmän avulla kaikkien OSTP:n ammattilaisten käytössä on sama ajantasainen tieto myynnistä, asiakkuuksista ja tuotantoon siirtyvistä tilauksista. “Yhtenäinen näkymä tuo työntekijöiden arkeen tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä sekä ehkäisee virhetilanteita,” kertoo Anders Brännbacka.

Molemmat ratkaisut tukevat erinomaisesti OSTP:n BEAST-ohjelmaa. Jo suunitteluvaiheessa OSTP:n ja Fellowmindin ammattilaiset ottivat huomioon yhtiön vision ja strategian, ja kävivät niiden pohjalta läpi OSTP:n Suomen toiminnot. Keskusteluiden jälkeen laadittiin yhtiölle tulevaisuuden kokonaisarkkitehtuuri ja liiketoiminta-arkkitehtuuri. “Tavoitteena on kasvattaa meidän kilpailukykyä projekti ja kehitysidea kerrallaan,” kuvaa Anders Brännbacka kokonaisuutta.

Kestävä kehitys osaksi myyntiprosessia

Vastuullisuus on keskeinen osa kaikkea OSTP:n toimintaa. Teräsputkien valmistuksessa pyritään jatkuvasti optimoimaan kalliiden raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Ympäristötietoisuus ja kestävän kehityksen huomioon ottaminen ulottuu kuitenkin vielä omaa toimintaa pidemmälle: OSTP haluaa entisestään lisätä läpinäkyvyyttä toiminnassaan. Jatkossa se voi tarjota asiakkailleen tietoa päästöistä, joita syntyy paitsi sen omassa tuotannossa niin myös toimitusvaiheessa, kun tilaus kuljetetaan OSTP:n tuotannosta asiakkaan portille.

Tähän OSTP:n tiimi tarvitsee järjestelmän, jonka avulla voidaan laskea kaupan tarjousvaiheessa kunkin tuoteryhmän vaikutus CO2-päästöihin. Päästölaskenta edellyttää hyvin edistynyttä mallia sekä kaiken tuote- ja tuotantodatan sisältävää data-alustaa.

“Tavoitteenamme on palvella asiakkaita vastuullisuuskysymyksissä paljon pidemmälle kuin mitä toimialalla on ollut tapana tehdä”, kertoo Jyrki Sironen, joka vastaa OSTP:llä kestävästä kehityksestä.

Tavoitteenamme on palvella asiakkaita vastuullisuuskysymyksissä paljon pidemmälle kuin mitä toimialalla on ollut tapana tehdä.

Jyrki Sironen
Jyrki Sironen Manager, Environment, Safety & Quality, OSTP

Tämänkin hankkeen takana on tavoite tehdä OSTP:stä toimialan vastuullisin yritys. Se tuo yhtiölle kilpailuetua, joka ei perustuu pelkkään tuotteeseen tai hintaan, vaan koko yrityksen läpäisevään tehokkuuteen.

Hiilijalanjälki olennainen osa hinnoittelua

OSTP:n edistyneet työkalut tuovat putkistoja käyttävälle prosessiteollisuudelle paljon kaivatun mahdollisuuden huomioida putkistojen valmistuksen osuus teollisuuden kokonaispäästölaskennassa — samaan tapaan kuin sähköautojen kokonaispäästöjä laskiessa pitää huomioida sähköauton valmistuksen aiheuttamat päästöt. Tällainen läpinäkyvyys on vielä harvinaista toimialalla.

Nyt valittu strategia perustuu OSTP:n näkemykseen siitä, että tulevaisuudessa päästöjen hinnoittelu ja viranomaisvalvonta on dynaamista ja reaaliaikaista. Kaikkeen tuotantoon ja tuotteisiin liitetään Environmental Product Declaration (EPD) -todistus. Silloin oman toiminnan hiilijalanjäljen seurannan ja hallinnoinnin on myös oltava päivittäistä ja yksityiskohtaista.

Fellowmindilta saimme sekä strategista näkemystä että käytännön toteutuskykyä. Juuri tällaista kumppania tarvitsimme,” toteaa Anders Brännbacka.

Fellowmindilta saimme sekä strategista näkemystä että käytännön toteutuskykyä.

Anders Brännbacka
Anders Brännbacka Operations Development Manager, OSTP
Case Study OSTP

Tulokset

Quoter App on nyt käytössä ja jo osoittanut tehokkuutensa. Myyjän työ on aiempaa nopeampaa ja virheiden mahdollisuus minimoitu. Lisäksi OSTP:n johdolla on tarkka näkymä myynnin ja talouden johtamiseen.

"Quoter App yhdistää useita työkaluja ja työnkulkuja yhteen sovellukseen. Kaikki olennainen tieto on nyt saatavilla samassa sovelluksessa, mikä nopeuttaa päivittäistä työtämme ja auttaa päätöksenteossa. Quoter App tuottaa meille dataa, jonka avulla ymmärrämme paremmin liiketoimintaamme ja voimme kehittää myyntitoimenpiteitämme sekä päätöksentekoa", kertoo Jakob Nybäck, OSTP:n Commercial Process Development & LOD Manager.

Uutta asiakkuudenhallintajärjestelmää ollaan puolestaan parhaillaan ottamassa koko yrityksen käyttöön, ja sen osalta ensimmäiset tulokset ovat lupaavia: "Teknologianäkökulmasta pilvipohjainen data-alusta on paras valinta meille siinä mielessä, että se mahdollistaa digistrategiamme toteuttamisen kustannustehokkaasti, turvallisesti ja toimii pitkälle tulevaisuuteen", Anders Brännbacka sanoo ja jatkaa:

"Fellowmind on kumppani, joka ymmärtää teollista tuotantoa, ja tarjoaa proaktiivisesti ja laaja-alaisesti meille sopivia ratkaisuja. On hienoa, että yhdestä paikasta löytyy niin paljon näkemystä ja kokemusta, joka auttaa meitä strategiamme suunnittelussa ja toteuttamisessa,” toteaa Anders Brännbacka.

Fellowmind on kumppani, joka ymmärtää teollista tuotantoa, ja tarjoaa proaktiivisesti meille sopivia ratkaisuja.

Anders Brännbacka
Anders Brännbacka Operations Development Manager, OSTP

Mats Hägglund
mats.hagglund@fellowmind.fi
+358 50 585 0798

Palkittu kumppani

Fellowmind on Microsoftin vuoden 2023 kumppani halutussa Älykkäät liiketoimintaratkaisut ja Dynamics 365 -kategoriassa Suomessa. Tunnustus on osoitus Fellowmindin erinomaisesta teknologia- ja toimialaosaamisesta sekä vahvasta kyvystä kehittää Dynamics 365 -teknologiaan perustuvia ratkaisuja ja palveluita asiakkailleen.