OSTP

Case Study OSTP

OSTP förbättrar konkurrenskraften och hållbarheten genom data

OSTP vill vara det mest effektiva och hållbara företaget i branschen för svetsat rostfritt stål. Smart prissättning är ett steg mot detta mål.

  • Anställda

    ~500
  • Bransch

    Manufacturing
  • Länder

    Finland, Sverige

Utmaning Manuell offertberäkning stödde inte vår vision om att göra OSTP till det mest hållbara företaget i branschen.
Teknisk lösning App för offerthantering (Azure, React, .NET), Microsoft Dynamics 365 Sale.
Resultat Ett smart verktyg för att ge offerter till bästa pris. I framtiden kommer det också att visa koldioxidavtrycket.

Som tillverkare av rör och rördelar i rostfritt stål för industrin vill OSTP vara en pionjär inom effektivitet och hållbarhet. För att nå detta mål tog företaget tillsammans med Fellowmind fram en smart app för hantering av offerter.

Utmaning 

Processindustrin använder svetsade högkvalitativa rör och rördelar i rostfritt stål. OSTP, som är verksamt i Finland och Sverige, tillgodoser dessa behov med en personalstyrka på 500 personer.  

Företaget, som grundades för mer än ett sekel sedan, var tidigare en del av Outokumpu Group. Numera fungerar OSTP som ett självständigt företag och har investerat kraftigt i teknik, tillverkningskapacitet och sin kunniga personal. Som en del av sin tekniska utveckling beslutade OSTP att förbättra sin offertprocess. 

– Av industrikunder får vi in både standardorder och order som skräddarsys efter varje kunds exakta behov och processer. Det kan göra offertberäkning till en krävande process, säger Anders Brännbacka, Operations Development Manager, OSTP.

Vi vill så effektivt som möjligt ge bästa möjliga offert för kundens specifika behov. Vi vill också använda tiden så effektivt som möjligt.

Anders Brännbacka
Anders Brännbacka Operations Development Manager, OSTP

Fram till i dag beräknade en medarbetare offerterna manuellt i Excel-ark, vilket krävde lång erfarenhet. Det fanns helt klart utrymme för förbättring och ökad automatisering. Det nya verktyget är flexibelt och kan ange exakt vad som behöver beaktas i offerten för bästa resultat för kunden.  

OSTP vill vara branschens mest effektiva och hållbara företag 

OSTP:s strategiska mål sträcker sig dock längre än bara till ett nytt offertverktyg.  

– För att stödja vår vision att bli branschens mest effektiva och hållbara företag har vi lanserat ett internt program, BEAST (Best Efficiency and Sustainability). En korrekt och dynamisk prissättning är en viktig del av detta, säger Brännbacka.  

BEAST-programmet omfattar också många andra utvecklingsprojekt på lösnings- och processnivå. När det är klart kommer det att göra OSTP till ett genuint datadrivet och mer konkurrenskraftigt företag.  

Molnbaserad dataplattform för drift- och ekonomihantering 

För OSTP var ett bättre utnyttjande av data i all verksamhet och i allt beslutsfattande ett viktigt strategiskt val. För att säkerställa att data används i stor utsträckning både för operativa och ekonomiska ändamål utvecklar företaget därför en molnbaserad dataplattform tillsammans med Fellowmind.  

Det viktigaste är att gradvis överföra all affärsdata till samma plattform istället för att ha en mängd olika lösningar och integrationer för olika funktioner. En gemensam dataplattform säkrar effektiv datadelning inom företaget. Då digitaliseringen förändrar hur OSTP fungerar och skapar nya funktioner medför den mycket mer än att bara lanseringen av en ny teknik. 

– Utgående från utvecklingsprojekten kan vi skapa en ny affärsmodell för oss, vilket innebär att vi kan bli en ännu mer ansvarsfull och transparent aktör, säger Brännbacka. 

Fellowmind x OSTP

Approach 

Fellowminds experter fick först i uppdrag att skapa en webbaserad offert-app för OSTP-teamet. Nu skapas offerterna med appen, vilket eliminerar Excel-kalkylbladen, som var tidskrävande att uppdatera. Användargränssnittet underlättar arbetet och ger samtidigt företagsledningen en mer exakt realtidsöversikt av verksamheten för analysändamål.

Offert- och prissättningsverktyget guidar användaren och innehåller smarta funktioner. Det är också mycket mer användarvänligt än Excel-kalkylblad.

Anders Brännbacka
Anders Brännbacka Operations Development Manager, OSTP
Case Study OSTP

Tekniskt sett implementerades Quoter App, som är en webbaserad molnapplikation som körs i Azure.

En ny CRM-lösning för ökad transparens 

Vid sidan av Quoter App startades ytterligare ett projekt för att modernisera OSTP:s CRM-system. Den nya lösningen baseras på Microsoft Dynamics 365 Sales och används för tillfället i stor utsträckning av en testgrupp.  

Lösningen ger alla OSTP-anställda tillgång till samma uppdaterade information om försäljning, kunder och order som överförs till produktion.  

– Den gemensamma vyn gör det dagliga arbetet mer effektivt och transparent och hjälper till att förebygga fel, säger Brännbacka.   

Båda lösningarna stöder OSTP:s BEAST-program extremt bra. Redan i planeringsfasen tog Fellowmind även hänsyn till kundens företagsvision och strategi och lät dem ligga till grund för företagets fortsatta verksamhet. Efter de här diskussionerna kartlades företagets övergripande arkitektur och affärsarkitektur

– Vårt mål är att öka vår konkurrenskraft, ett projekt och en utvecklingsidé i taget, förklarar Brännbacka.

Hållbar utveckling en del av säljprocessen 

Hållbarhet är en central del av all verksamhet inom OSTP. Vid tillverkningen av svetsade rör och rördelar i rostfritt stål är företagets mål att ständigt optimera användningen av dyra råvaror och energi. 

Miljömedvetenheten och hållbarheten sträcker sig dock bortom företagets egen verksamhet: OSTP vill öka transparensen och erbjuda sina kunder utsläppsdata både vid stålverkets portar och vid kundens port. 

För att möjliggöra det här behövde OSTP-teamet en lösning för att beräkna hur mycket koldioxid varje produktgrupp släpper ut. Utsläppsberäkningen kräver en mycket avancerad modell och en dataplattform som innehåller alla uppströms leverans-, produkt- och produktionsdata.  

Vårt mål är att hjälpa våra kunder att vara hållbara, mycket mer än vad branschen har varit van vid att göra.

Jyrki Sironen
Jyrki Sironen Manager, Environment, Safety & Quality, OSTP

Bakom projektet ligger också visionen att göra OSTP till branschens mest hållbara företag. Det ger företaget fördelar som inte bara bygger på produkten eller priset, utan även på effektiviteten, vilket går genom hela företaget. 

Koldioxidavtrycket – en integrerad del 

OSTP:s avancerade verktyg ger processindustrin en välbehövlig möjlighet att beakta andelen av totala utsläpp. OSTP tror på styrkan i att vara en ledare i att tillhandahålla sådan information och sådana tjänster till sina kunder. 

OSTP:s valda strategi bygger på visionen om att myndigheternas prissättning och övervakning av utsläpp i framtiden kommer att vara dynamisk och ske i realtid. All produktion samt enskilda produkter kommer att ha en miljövarudeklaration. Det här innebär också att övervakningen och hanteringen av koldioxidavtrycket i verksamheten måste fungera dagligen och vara mycket detaljerad. 

Fellowmind gav oss en strategisk vision och praktiska idéer för genomförandet. Det här är precis den typ av partner vi behövde.

Anders Brännbacka
Anders Brännbacka Operations Development Manager, OSTP
Case Study OSTP

Resultat 

Quoter App används nu och har visat sig effektiv. Säljteamet arbetar snabbare och risken för fel har minimerats. OSTP:s ledning har också en korrekt bild av bolagets försäljning och ekonomiförvaltning.  

– Quoter App kombinerar framgångsrikt flera verktyg och arbetsflöden i en applikation. All relevant information finns nu tillgänglig i en applikation, vilket påskyndar det dagliga arbetet och är till hjälp i beslutsprocessen. Genom att använda Quoter App genererar vi värdefulla digitala fotavtryck som ger oss bättre insikt i vår verksamhet samt förbättrar våra försäljningsaktiviteter och vårt beslutsfattande, säger Jakob Nybäck, chef för kommersiell processutveckling och LOD. 

Den nya CRM-lösningen lanseras för närvarande i hela företaget och de första resultaten är lovande. 

– Ur IT-synpunkt är en molnbaserad dataplattform det mest hållbara valet i den meningen att den möjliggör vår datastrategi på ett kostnadseffektivt och säkert sätt, säger Anders Brännbacka.

Fellowmind förstår industriell produktion och föreslår proaktivt en bred uppsättning lösningar. Det är fantastiskt att de har så mycket insikt och erfarenheter som hjälper oss att utforma och genomföra vår strategi.

Anders Brännbacka Operations Development Manager, OSTP

Vill du veta mer?

Mats Hägglund
mats.hagglund@fellowmind.fi
+358 50 585 0798