OSTP

Case Study OSTP

OSTP - poprawa konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju dzięki danym

OSTP chce stać się najbardziej wydajną i zrównoważoną firmą w branży spawanej stali nierdzewnej. Jednym z kroków do osiągnięcia tego celu jest inteligentna polityka cenowa.

  • Wielkość firmy

    ~500
  • Branża

    Produkcja
  • Kraj

    Finlandia, Szwecja

Wyzwanie Ręczna kalkulacja oferty nie czyniło z OSTP najbardziej zrównoważonej firmy w branży.
Technologia Narzędzie do ofertowania jako aplikacja webowa (Azure, React, .NET), Microsoft Dynamics 365 Sales
Korzyści Inteligentne narzędzie do dostarczania ofert w najlepszej cenie. W przyszłości będzie też pokazywać ślad węglowy.

OSTP, producent rur i kształtek ze stali nierdzewnej dla przemysłu, zamierza stać się pionierem w dziedzinie efektywności i zrównoważonego rozwoju. Aby osiągnąć ten cel, firma zwróciła się do Fellowmind o inteligentne narzędzie do ofertowania i zwiększone możliwości przetwarzania danych.

Wyzwanie

W przemyśle przetwórczym stosowane są spawane, wysokiej jakości rury i kształtki ze stali nierdzewnej. Działający w Finlandii i Szwecji OSTP zaspokaja te potrzeby, zatrudniając 500 osób.

Firma powstała ponad sto lat temu. Wcześniej była częścią Outokumpu Group. Działając teraz jako niezależna firma, OSTP zainwestowała znaczne środki w technologię, moce produkcyjne i wysoko wykwalifikowanych pracowników. W ramach rozwoju technologicznego OSTP postanowiło usprawnić swój proces ofertowania.

„Klienci przemysłowi składają zamówienia zarówno standardowe, jak i dostosowane do dokładnych potrzeb i procesów każdego klienta. Może to sprawić, że kalkulacje ofertowe staną się wymagającym procesem” – mówi Kierownik ds. Rozwoju operacyjnego OSTP, Anders Brännbacka. „Chcemy przedstawiać naszym klientom najlepszą i najbardziej efektywną ofertę dla konkretnej sytuacji. I robić to w sposób efektywny czasowo”.

Chcemy przedstawiać naszym klientom najlepszą i najbardziej efektywną ofertę dla konkretnej sytuacji. I robić to w sposób efektywny czasowo.

Anders Brännbacka
Anders Brännbacka Operations Development Manager, OSTP

Do niedawna sporządzanie oferty opierało się na ręcznych obliczeniach, arkuszach Excela i długim doświadczeniu wymaganym od pracownika dokonującego obliczeń. Widać było, że jest miejsce na poprawę, w tym na zwiększenie automatyzacji. Nowe narzędzie jest elastyczne i potrafi precyzyjnie wskazać, co należy uwzględnić w ofercie, aby uzyskać najlepsze dla klienta efekty.

Najbardziej wydajna i zrównoważona firma w swojej branży

Naturalnie strategiczny cel OSTP wykracza poza nowe narzędzie do ofertowania. „Uruchomiliśmy wewnętrzny program o nazwie BEAST (Best Efficiency and Sustainability), który będzie wspierał naszą wizję stworzenia najbardziej wydajnej i zrównoważonej firmy w naszej branży. Kluczowym elementem jest dokładna, dynamiczna wycena” – mówi Brännbacka.

Program BEAST zawiera również wiele innych projektów rozwojowych na poziomie rozwiązań i procesów, a po jego zakończeniu sprawi, że OSTP stanie się faktycznie firmą opartą na danych i bardziej konkurencyjną.

Oparta na chmurze platforma danych do zarządzania operacyjnego i finansowego

Głównym strategicznym wyborem dla OSTP jest lepsze wykorzystanie danych we wszystkich działaniach i procesach decyzyjnych. Dlatego współpracuje również z Fellowmind nad opartą na chmurze platformą danych, aby zapewnić szerokie wykorzystanie danych zarówno do celów operacyjnych, jak i finansowych.

Kluczowe jest stopniowe przenoszenie wszystkich danych biznesowych na jedną platformę, zamiast posiadania wielu rozwiązań i integracji dla różnych funkcji. Wspólna platforma danych zapewnia efektywne współdzielenie danych w firmie. To znacznie więcej niż tylko wprowadzenie nowej technologii, ponieważ cyfryzacja zmienia sposób działania OSTP i tworzy nowe możliwości.

„Na podstawie naszych projektów rozwojowych jesteśmy w stanie stworzyć dla nas nowy model biznesowy, który pozwoli nam być jeszcze bardziej odpowiedzialnym i przejrzystym operatorem” – mówi Brännbacka.

Fellowmind x OSTP

Podejście

Eksperci Fellowmind otrzymali najpierw zadanie stworzenia aplikacji przeglądarkowej do ofertowania dla zespołu OSTP. Oferty są teraz tworzone za pomocą aplikacji, dzięki czemu nie ma już arkuszy kalkulacyjnych Excel, których aktualizacja była czasochłonna. Interfejs użytkownika ułatwia pracę, a jednocześnie umożliwia kierownictwu firmy dokładniejszy, bieżący wgląd w działalność w celach analitycznych.

„Narzędzie do ofertowania i wyceny prowadzi użytkownika i zawiera inteligentne funkcje. Jest również znacznie bardziej przyjazne dla użytkownika niż arkusze kalkulacyjne Excel” – mówi Brännbacka. Technicznie aplikacja Quoter została wdrożona jako webowa aplikacja w chmurze działająca w Azure i oparta na niezawodnej i szeroko stosowanej technologii React (front end) oraz .NET (back end).

 

Narzędzie do ofertowania i wyceny prowadzi użytkownika i zawiera inteligentne funkcje. Jest również znacznie bardziej przyjazne dla użytkownika niż arkusze kalkulacyjne Excel.

Anders Brännbacka
Anders Brännbacka Operations Development Manager, OSTP
Case Study OSTP

Nowe rozwiązanie CRM dla większej przejrzystości

Wraz z Quoter App rozpoczęto kolejny projekt mający na celu modernizację zarządzania relacjami z klientami w OSTP. Nowe rozwiązanie oparte na Microsoft Dynamics 365 Sales jest obecnie szeroko wykorzystywane przez grupę testową.

Rozwiązanie daje wszystkim pracownikom OSTP dostęp do tych samych aktualnych informacji o sprzedaży, klientach i zamówieniach przekazywanych do produkcji. „Wspólny podgląd sprawia, że codzienna praca jest bardziej wydajna i przejrzysta, a także pomaga zapobiegać błędom” – mówi Brännbacka.

Oba rozwiązania wyjątkowo dobrze wspierają program BEAST firmy OSTP. Już w fazie planowania specjaliści OSTP i Fellowmind wzięli pod uwagę wizję i strategię firmy i na tej podstawie przeanalizowali fińskie działania OSTP. Po tych dyskusjach opracowano ogólną architekturę biznesową. „Naszym celem jest zwiększenie naszej konkurencyjności, skupiając się na jednym projekcie czy pomyśle biznesowym w danym czasie”.

Zrównoważony rozwój częścią procesu sprzedaży

Odpowiedzialność jest centralną częścią wszystkich działań OSTP. W produkcji spawanych rur, przewodów i kształtek ze stali nierdzewnej firma dąży do ciągłej optymalizacji wykorzystania drogich surowców i energii.

Jednak świadomość ekologiczna i zrównoważony rozwój wykraczają poza działalność firmy: OSTP chce zwiększyć przejrzystość i zaoferować swoim klientom dane dotyczące emisji zarówno na bramach swoich zakładów, jak i na bramach klientów.

Aby to umożliwić, zespół OSTP potrzebuje rozwiązania, które pozwoli obliczyć wpływ każdej grupy produktów na poziom emisji CO2. Obliczanie emisji wymaga bardzo zaawansowanego modelu i platformy danych zawierającej wszystkie dane dotyczące dostaw, produktów i produkcji.

„Naszym celem jest obsługa naszych klientów w kwestiach odpowiedzialności znacznie wykraczających poza to, do czego przyzwyczajona jest branża” – mówi Jyrki Sironen, odpowiedzialny za zrównoważony rozwój w OSTP.

Naszym celem jest obsługa naszych klientów w kwestiach odpowiedzialności znacznie wykraczających poza to, do czego przyzwyczajona jest branża.

Jyrki Sironen
Jyrki Sironen Manager, Environment, Safety & Quality, OSTP

Również za tym projektem kryje się wizja stworzenia z OSTP najbardziej zrównoważonej firmy w branży. Przynosi to firmie korzyści, które nie opierają się tylko na produkcie czy cenie, ale na efektywności, która jest ważna w całej firmie.

Ślad węglowy jako integralna część

Zaawansowane narzędzia OSTP dają możliwość analizy udziału w całkowitej emisji – w taki sam sposób, jak przy obliczaniu całkowitej emisji samochodów elektrycznych bierze się pod uwagę emisje podczas produkcji samochodów elektrycznych. OSTP uważa, że jest liderem w dostarczaniu takich informacji i usług swoim klientom.

Wybrana przez OSTP strategia opiera się na założeniu, że w przyszłości ustalanie cen emisji i monitoring przez władze będą miały charakter dynamiczny i prowadzone w czasie rzeczywistym. Do każdej produkcji, jak również do pojedynczego produktu, dołączona będzie deklaracja środowiskowa produktu. Oznacza to, że monitorowanie i zarządzanie śladem węglowym musi funkcjonować na co dzień i być bardzo szczegółowe.

„Fellowmind dostarczył nam strategicznej wizji i pomysłów na jej wdrożenie” – mówi Brännbacka. „Właśnie takiego partnera potrzebowaliśmy”.

Fellowmind dostarczył nam strategicznej wizji i pomysłów na jej wdrożenie.

Anders Brännbacka
Anders Brännbacka Operations Development Manager, OSTP
Case Study OSTP
Wyniki

Aplikacja Quoter jest już w użyciu i okazała się skuteczna. Praca zespołu sprzedażowego jest szybsza, a szanse na wystąpienie błędów zostały zminimalizowane. Kierownictwo OSTP ma również dokładny obraz sprzedaży i zarządzania finansami firmy.

„Quoter App z powodzeniem łączy kilka narzędzi i przepływów pracy w jednej aplikacji. Wszystkie istotne informacje są teraz dostępne w jednej aplikacji, co przyspiesza codzienną pracę i pomaga w podejmowaniu decyzji. Korzystając z Quoter App, generujemy wartościowe cyfrowe ślady, które pozwalają nam lepiej zrozumieć nasz biznes i usprawnić działania sprzedażowe oraz podejmowanie decyzji” – mówi Jakob Nybäck, Commercial Process Development i LOD Manager.

Nowe rozwiązanie do zarządzania relacjami z klientami jest obecnie uruchamiane dla całej firmy, a wstępne wyniki są obiecujące: „Z punktu widzenia IT platforma danych oparta na chmurze jest najbardziej zrównoważonym wyborem w tym sensie, że umożliwi realizację naszej strategii danych w sposób oszczędny, bezpieczny i przyszłościowy” – mówi Anders Brännbacka i kontynuuje:

„Fellowmind to partner, który rozumie produkcję przemysłową i aktywnie oferuje nam rozwiązania na szeroką skalę. To wspaniale, że mają tak wiele spostrzeżeń i doświadczeń, które pomagają nam zaprojektować i wdrożyć naszą strategię”.

Fellowmind to partner, który rozumie produkcję przemysłową i aktywnie oferuje nam rozwiązania na szeroką skalę.

Anders Brännbacka
Anders Brännbacka Operations Development Manager, OSTP

Szukasz dodatkowych informacji?

Mats Hägglund
mats.hagglund@fellowmind.fi
+358 50 585 0798